Valgkomiteen blogger! Greetings from the Election Committee!

Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet! I den anledning vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om verv og valg. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

We are getting closer to the elections in the Student Parliament! In this occasion, the Election Committee will give some basic information about the positions and elections. The Election Committee considers and recommends candidates for various positions.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Høgskolestyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv!
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle vervene HER.

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett i forkant av valget, samt under valgmøtet.
Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Send inn kandidatskjema til vk.sphioa@gmail.com
Kandidatskjema til Arbeidsutvalget og Høgskolestyret.
Kandidatskjema til øvrige verv.


Hilsen Valgkomiteen v/ Ane, Zeeshan, Eira, Steinar, Kine.
94

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *