Forsamlingsmøte 3

Første tirsdagen etter påske blir Forsamlingsmøte 3 avholdt.

Her skal blant annet ny leder og nestleder velges.

Møtet blir avholdt i P48 – S642 og alle studenter ved HiO er velkomne til å delta.

Saker som skal opp:

P/sak 20/10 Godkjenning av regnskap 2009
P/Sak 21/10 Budsjett 2010
P/Sak 22/10 Valg av leder 2010- 2011
P/Sak 23/10 Valg av nestleder 2010- 201
P/Sak 24/10 Revidering av Studentparlamentets vedtekter
P/Sak 25/10 Etablering av nytt Velferdsting (diskusjonssak)

Sakspapirene kan leses i sin helhet her:

Sakspapirer til Forsamlingsmøte 3

Studentparlamentet – Vi jobber med saken!

Les mer