Siste utgave av Dassavisa

Dassavisa April

Ønsker du å få noe på dassavisa? Her kan du lese mer om rutiner for oppheng, innhold og forespørsler.

Vil du være sjefen til Curt Rice?

Lørdag 8. mai kl. 11.00 holder Studentparlamentet sitt valgmøte, hvor det skal velges til mange sentrale verv på OsloMet. Alle studenter ved OsloMet kan stille til valg!

Det finnes verv for enhver smak, enten du interesserer deg for forskning eller læringsmiljø eller du ønsker et verv på fulltid eller ved siden av studiene.

Ønsker du å engasjere deg? Les mer om vervene du kan stille til og valgprosessen på studentparlamentet.no/valg/.

Springterm with new friends!

The Welfare Council in Oslo and Akershus wants to make it easy for you to meet new friend!

Every week you have the oppertunity to sign up for a new group of friends. The Welfare Council will divide the registered students into groups of max five people. The groups chooses what do to and where to meet.

Read more about this and sign up through the QR code or this link.