Verktøykasse for klassetillitsvalgte

På denne siden finner du forklaringer og verktøy som skal hjelpe deg i rollen som klassetillitsvalgt.

1.0 Generelt om å være tillitsvalgt

I løpet av de første ukene på høstsemesteret skal alle klasser på OsloMet velge sin(e) klassetillitvalgt(e) og vara(er). Disse studentene skal representere sin klasse for ett studieår. Som klassetillitsvalgt skal du være stemmen til din klasse og representere dem i møter med emneansvarlige og i Studentrådet. Som klassetillitsvalgt blir du automatisk en representant i studentrådet på ditt institutt.

På denne siden finner du verktøy og informasjon som kan være nyttig i ditt verv som klassetillitsvalgt. Dersom du ikke finner den informasjonen du behøver her, kan du ta kontakt med studentrådet ditt, Studentenes Fakultetsråd (SFR) på ditt fakultet eller internansvarlig i Studentparlamentet.

1.1 Klassens time

Din klasse har krav på en time i måneden for å diskutere fellessaker. Som tillitsvalgt er det du som har ansvaret for og organiserer timen. I lenken finner du hjelp til hvordan du på best mulig måte kan gjennomføre klassens time.

Målet med klassens time er at du som tillitsvalgt kan informere dine medstudenter om saker på OsloMet, og at klassen skal kunne diskutere de sakene som er aktuelle. Hvis du eller klassen ikke ønsker at faglærer skal være tilstede under klassens time, kan du kreve at de går.

1.2 Studentstøttetjenester

Som klassetillitsvalgt kan du få henvendelser fra medstudenter som har utfordringer med studiet, forelesere eller annet. Det er da viktig å vite at OsloMet har flere studentstøttetjenester, slik at du kan henvise studenten i riktig retning. I enkelte tilfeller kan det være lurt å henvise studenten til Studentombudet, dersom hen trenger juridisk hjelp, eller til studentpresten, dersom hen trenger å prate med noen. Under finner du oversikten over alle studentstøttetjenestene som er tilgjengelig for OsloMet-studenter.

2.0 Møter

2.1 Studentrådsmøter

Hvert institutt har et Studentråd der alle tillitsvalgte på instituttet har plass. I disse møtene tar man opp saker som man mener gjelder flere av studentene på instituttet. Man kan også diskutere saker som har blitt tatt opp i egne klasser. Studentrådet kan ta med aktuelle saker videre til Studentenes Fakultetsråd (SFR). Ingen saker er feil å ta opp!

Ca. en gang i måneden skal du som tillitsvalgt få en innkalling til studentrådsmøte. Det er studentrådsstyrene som kaller inn til disse møtene og skriver sakspapirene. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på møtet er det lurt å sende den inn skriftlig, slik at de kommer med i sakspapirene.

Les alltid sakspapirene og møt forberedt til møtet.

2.2 Møte med emneansvarlig og andre

Som klassetillitsvalgt skal du ta med sakene fra klassen videre til de rette personene. På OsloMet prøver vi først å løse saker på lavest mulig nivå. Det betyr at dersom dere har en utfordring med en foreleser eller et emne, er det fint om dere tar det opp direkte med hen først. Dersom saker som blir tatt opp i klassen omhandler flere klasser på instituttet kan det være fint å diskutere dette i studentrådsmøtene.

Avtal med din teamkoordinator/emneansvarlig om hvordan dere skal legge opp møtene. Skal det være en gang i måneden? Skal du delta på teammøtene til lærerne? Dette burde dere avklare tidlig. Dersom klassen har en utfordring, kan det være lurt å komme med en mulig løsning til problemet. Husk å ikke bare klag, men også ros dersom det er noe som oppleves som bra. Om problemet angår eller kan angå flere klasser/kull/trinn, kan emneansvarlig, eller den det måtte gjelde, invitere flere tillitsvalgte for å lufte problemet.

3.0 Emneevaluering

Som student har du rett til og ansvar for å engasjere deg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. Som klassetillitsvalgt skal du være en pådrivere for å heve kvaliteten på studiet ditt. OsloMet arbeider aktivt med å forbedringer og dette gjøres ved hjelp av studentene i form av evalueringer av emner og årlige studentundersøkelser. Som klassetillitsvalgt er det viktig at du informerer din klasse og oppfordrer dem til å gjennomføre de ulike studentundersøkelsene, som Studiebarometeret, og svarer på emneevalueringer.

En viktig del av kvalitetssikringssystemet er emneevalueringer. Etter endt emne evaluerer klassen emnets innhold og gjennomføring. Les mer om emneevalueringer og din rolle som klassetillitsvalgt, det er en stor del av vervet ditt:

4.0 Problemer eller utfordringer?

4.1 Klagesaker og Si ifra!-systemet

Er det noen i din klasse som ønsker å klage på noe relatert til studie eller studiemiljøet? På OsloMet anbefaler vi at dere prøver å løse problemet på lavest mulig nivå for å få en ryddig prosess. Du kan enten klage direkte til personen det gjelder, eller du kan ta det gjennom Si ifra! siden. Les mer om prosess og Si ifra! her: 

4.2 Tekniske problemer?

Under ligger en liste over relevante mailadresser man kan henvende seg til dersom klassen eller tillitsvalgte støter på en nettside som er nede, har spørsmål knyttet til OsloMets digitale plattformer eller andre tekniske problemer.

SystemHit varsler du
student.oslomet.noitservicedesk@oslomet.no
bitadmin.oslomet.noitservicedesk@oslomet.no
oslomet.noitservicedesk@oslomet.no
Feideitservicedesk@oslomet.no
FSfs-hjelp@oslomet.no
Office 365itservicedesk@oslomet.no
Canvascanvas-stu@oslomet.no
OTRSitservicedesk@oslomet.no
Pensumlister Legantopensum@oslomet.no
Biblioteksystem Almaub.system@oslomet.no
Studentwebfs-hjelp@oslomet.no
Sentralborditservicedesk@oslomet.no
TPtimeplan@oslomet.no
Digitalt studiebevis-appfs-hjelp@oslomet.no
Oriaub.system@oslomet.no
4.3 Hvem kan du alltid kontakte?

OsloMets studentdemokratiske oppbygning består av fire ledd. Studienivå (de tillitsvalgte i klassene), studentrådet, studentenes fakultetsråd og Studentparlamentet. Man anbefaler alltid å løse utfordringer på lavest mulig nivå, men

Studentrådsstyret – Styret er valgt av de tillitsvalgte ved instituttet og kan alltid bistå med saker som gjelder ditt studie.

Studentenes fakultetsråd – Bistår i alle saker som kan gjelde alle studentene på fakultetet.

Studentparlamentet – Er det øverste studentpolitiske organet og jobber med saker som angår alle studenter på OsloMet. Nestleder i Studentparlamentet sitter med hovedansvaret for hele studentdemokratiet og om du som student, tillitsvalgt, styremedlem i studentrådet eller bare lurer på noe, uansett hva, ikke nøl med å ta kontakt. Du tar kontakt ved å sende mail til:

5.0 Studentenes politikk

Det kan være lurt å sjekke om det finnes politikk eller pågående arbeid for saker som studentene du er representant for tar opp. Studentparlamentet har flere resolusjoner og politiske dokumenter på saker som studenter har tatt opp før.

I tillegg er studentparlamentet OsloMets øverste studentpolitiske organ og ønsker alltid nye politiske, sosiale eller nysgjerrige mennesker velkomne inn i varmen.

Trenger du hjelp? Send oss en e-post på studentpralamentet@oslomet.no