Om oss

Studentparlamentet er OsloMet – Storbyuniversitetets øverste studentpolitiske organ. Parlamentet består av 28 studentrepresentanter fordelt på institusjonens fire fakulteter. Vår jobb er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Vi er studentstemmen opp mot ledelsen og rektoratet.

For information in English, click here

Parlamentets daglig drift:

For å følge opp sakene i Studentparlamentet har vi fire tillitsvalgte studenter som jobber på heltid i et arbeidsutvalg (AU). AU jobber blant annet med kvalitetssikring av studiene, oppfølging av læringsmiljøet ved institusjonen, politisk påvirkning opp mot ledelsen og kommunen, oppfølging av tillitsvalgte, integrering av internasjonale studenter og mye mer.

Mer informasjon om kontoret, hvem de er og hva de som driver det, finner du her.

Send oss gjerne en mail på studentparlamentet@oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid kan du følge oss på Facebook og Instagram.

Parlamentets meninger:

I Parlamentet er vi opptatt av:

 • All utdanning skal være gratis, gratisprinsippet
 • Gode systemer og rutiner rundt praksis
 • Klagerett på alle typer eksamen
 • Bedre økonomi og bolig for alle studenter
 • Varierte undervisning og evalueringsformer
 • Bærekraftighet

Får å finne ut mer om hva Studentparlamentet mener klikk her.

Parlamentets oppgaver:

I Parlamentet jobber vi med:

 • Opplæring av alle tillitsvalgte
 • Å velge studentrepresentanter  til råd og utvalg på universitet
 • Utforming, innhold og oppheng av Dassavisa
 • Utvikling av kvalitetssystemet
 • Saksbehandling, møtevirksomhet og arrangering av seminar
 • Lokal, regional og nasjonal politikk

Studentparlamentet ved OsloMet har en egen sang. For tekst klikk her.