Om oss

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentpolitiske organ.
Vår jobb er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.
Vi er studentstemmen opp mot ledelsen og rektoratet.

For information in English, click here

Parlamentets daglige drift:

For å følge opp sakene i Studentparlamentet har vi tillitsvalgte studenter som jobber på heltid i Arbeidsutvalget (AU). AU jobber blant annet med kvalitetssikring av studiene, oppfølging av læringsmiljøet ved institusjonen, politisk påvirkning opp mot ledelsen og kommunen, oppfølging av tillitsvalgte, integrering av internasjonale studenter og mye mer.

Mer informasjon om kontoret, hvem de er og hva de som driver det, finner du her.

Send oss gjerne en mail på studentparlamentet@oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid kan du følge oss på Facebook og Instagram.

Parlamentets meninger:

I Parlamentet er vi blant annet opptatt av:

 • Gratisprinsippet. All offentlig utdanning skal være gratis, også for internasjonale studenter.
 • Gode systemer og rutiner rundt praksisstudier.
 • Klagerett på alle eksamensformer.
 • Bedre økonomi og bolig for alle studenter.
 • Varierte undervisnings- og evalueringsformer.
 • Bærekraftighet

Får å finne ut mer om hva Studentparlamentet mener klikk her.

Parlamentets oppgaver:

I Parlamentet jobber vi med:

 • Opplæring av tillitsvalgte i alle ledd.
 • Å velge studentrepresentanter til råd og utvalg på universitetet.
 • Utforming, innhold og oppheng av Dassavisa.
 • Utvikling av kvalitetssystemet.
 • Saksbehandling, møtevirksomhet og arrangering av seminarer.
 • Lokal, regional og nasjonal studentpolitikk.

Studentparlamentet ved OsloMet har en egen sang. For tekst klikk her.