Arbeidsutvalget og konsulentene

Arbeidsutvalget

Leder – Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng

KarlMagnus.Nyeng@oslomet.no

Tlf:

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk og daglige drift.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med universitetets ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO) og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Oppfølging av universitetsstyrets saker.
 • Oppfølging av studentdemokratiet ved helsevitenskap (HV).

Velferd og mangfoldsansvarlig – Mikkel Frydenlund Sibe

MikkelFrydenlund.Sibe@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Leders stedfortreder og personlige vara ved fravær.
 • Ansvar for studentparlamentets mangfold og velferdspolitikk.
 • Ansvar for studentparlamentets klima, miljø og bærekraftspolitikk.
 • Samarbeid med SiO.
 • Oppfølging og samarbeid med konsulatet og foreningslivet ved OsloMet
 • Kontakt og samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).
 • Oppfølging av studentdemokratiet ved lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Læringsmiljø og internansvarlig – Mats Ugland 

Mats.Ugland@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen.
 • Nestleder av universitetets læringsmiljøutvalg (LMU).
 • Ansvar for å følge opp utviklingen av studentarealer.
 • Overordnet ansvar for å følge opp studentdemokratiet ved OsloMet.
 • Følge opp arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og tverrprofesjonelt samarbeid ved Oslomet.
 • Oppfølging av studentdemokratiet ved teknologi, kunst og design (TKD).

Fagpolitisk ansvarlig – Isak Grov Diesen

Isak.Grov.Diesen@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for universitetets forskningsbaserte utdanning.
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelorutdanningene, bedre praksis etc.
 • Følge opp kvalitetsutviklingen ved OsloMet.
 • Oppfølging av studentdemokratiet ved fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Konsulentene

Organisasjonskonsulent

Ingrid-Elisabeth Ringstad

Ingrid-Elisabeth.Ringstad@oslomet.no

Tlf: +47 67237350

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift
 • Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper.
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.

Økonomikonsulent

Kristin

kristez@oslomet.no

Tlf: 67 23 52 90

Ansvarsområder:

 • Økonomisk administrativt hovedansvar for Studentparlamentet.
 • Økonomirapportering, budsjett og bilagsbehandling.
 • Konsulentfunksjon overfor tillitsvalgte, studentråd og andre relevante studentgrupper som trenger økonomisk rådføring og bistand.
 • HR-ansvarlig på kontoret

Økonomikonsulenten er en 50 % stilling. Kristin er tilstede mandag til torsdag fra 10-15.