Arbeidsutvalget og konsulentene

Arbeidsutvalget

Leder – Rolf Martin Aspenes

rolasp@oslomet.no

Tlf: 941 32 347

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk og daglige drift.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med universitetets ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO) og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Oppfølging av universitetsstyrets saker.

Nestleder – Hilal Shide Gure

hilalshi@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Leders stedfortreder og personlige vara ved fravær.
 • Oppfølging av og kontakt med Studentparlamentsrepresentanter og foreninger.
 • Oppfølging av Studentdemokratiet ved Oslomet.
 • Utvikle resurser for universitetets tillitsvalgte.

Læringsmiljøansvarlig – Åse Berg Dybvik 

asedyb@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen.
 • Leder av universitetets læringsmiljøutvalg (LMU).
 • Ansvar for å følge opp velferdspolitisk arbeid for OsloMet-studentene.
 • Oppfølging av og kontakt med  Velferdstinget (VT).
 • Oppfølging av SiO Mat og Drikke

Fagpolitisk ansvarlig – Isak Grov Diesen

isakgrov@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for universitetets forskningsbaserte utdanning.
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelorutdanningene, bedre praksis etc.
 • Følge opp kvalitetsutviklingen ved OsloMet.
 • Følge opp arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og tverrprofesjonelt samarbeid ved Oslomet.

Konsulentene

Organisasjonskonsulent

Jannicke

jannid@oslomet.no

Tlf: +47 67235293

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift
 • Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper.
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.

Økonomikonsulent

Kristin

kristez@oslomet.no

Tlf: 67 23 52 90

Ansvarsområder:

 • Økonomisk administrativt hovedansvar for Studentparlamentet.
 • Økonomirapportering, budsjett og bilagsbehandling.
 • Konsulentfunksjon overfor tillitsvalgte, studentråd og andre relevante studentgrupper som trenger økonomisk rådføring og bistand.
 • HR-ansvarlig på kontoret

Økonomikonsulenten er en 50 % stilling. Kristin er tilstede mandag til torsdag fra 10-15.