Arbeidsutvalget og konsulentene

Arbeidsutvalget

Leder – Henriette Bøe

hehenrie@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk og daglige drift.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med universitetets ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO) og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Oppfølging av universitetsstyrets saker.
 • Kontakt og oppfølgning

Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA) – Amalie Fadler Opdal

amaliefa@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • VMA er Leders stedfortreder 
 • Oppfølging av studentdemokratiet ved OsloMet
 • Har ansvar for Velferdspolitiske saker ved Oslomet 
 • Oppfølging og samarbeid med Samskipnaden SiO 
 • Ansvar for Bærekraft, med en plass i Bærekraftsrådet og Grønt OsloMet 
 • Mangfoldskomiteen 
 • Leder av lederforum for Studentenes fakultetsråd (SFR)
 • Oppfølging og samarbeid med foreningslivet ved OsloMet. 

Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig – Lisbeth Regine Mangen

lisbema@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for universitetets forskningsbaserte utdanning.
 • Ansvaret for arbeidet med studentparlamentets internasjonaliseringspolitkk
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelor- og masterutdanningene
 • Følge opp kvalitetsutviklingen ved OsloMet.
 • Følger opp saker som gjelder eksamen, praksis og arbeidslivsrelevans
 • Ansvar for nettsiden til studentparlamentet
 • Ansvaret for å fremme studentparlamentets politikk i FoU og UU sentralt
 • Sitter i tilretteleggingsforum

Læringsmiljø og internansvarlig –  Bendik Kaurin Evertsen

s360646@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen. 
 • Leder av universitetets læringsmiljøutvalg (LMU). 
 • SiO mat og drikke sitt brukerutvalg 
 • Oppfølging av utviklingen av studentarealer. 
 • Oppfølging av arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og tverrprofesjonelt samarbeid ved Oslomet. 
 • Gjennomføring studentgallaen.  
 • Oppfølging av studentmiljøet på Kjeller. 

Organisasjonsrådgiver

Ingrid-Elisabeth

ingridel@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift
 • Rådgiver for arbeidsutvalget og parlamentet
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.