Klagesaker og Si ifra!

Denne siden er til for å hjelpe deg med hvordan å gå frem dersom du ønsker klage på noe angående din studiehverdag, og hvordan du kan gjøre det på en ryddig måte. Det varierer hva studenter ønsker å klage på, men det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva man kan si ifra om. Mange saker kan studenten ta opp direkte med den det gjelder, ellers kan det sendes inn via Si ifra! siden. Det er alltid en fordel å først forsøke å løse saker på lavest mulig nivå. Hvis det ikke fungerer tar man det videre til neste nivå.

Si ifra! siden til OsloMet finner du en oversikt over hvor du kan henvende deg for å ta opp ulike saker. Det er delt inn i fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø, HMS, faste evalueringer og uønsket seksuell trakassering.

Klagesak
I enkelte tilfeller trenger dere kun å ta sakene opp direkte med instituttleder eller med den lærer eller foreleser det gjelder. Slik kan du da gå frem:

  1. Ta opp saken på lavest mulig nivå før du klager – det beste og letteste er å få gjennomslag så langt ned som mulig. Er du/dere f.eks. misfornøyde med undervisningen så er det lurt å ta det opp med faglærer først.
  2. Kom med forslag til hvordan ting kan bli bedre. Konstruktivitet verdsettes.
  3. Gi formelle tilbakemeldinger. Still spørsmål – det kan være en vel så god måte å løse et problem på som å klage.
  4. Husk at Studentrådene, Studentenes Fakultetsråd (SFR) og Studentparlamentet kan hjelpe deg underveis i klageprosessen. De kan være nyttige støttespillere. Du kan finne kontaktinfo til ditt SFR her, og kontakte oss i Studentparlamentet direkte på studentparlamentet@oslomet.no