Velkommen til Studentparlamentet ved OsloMet

Studentparlamentet ved OsloMet jobber for å ivareta, fremme og forbedre studentenes sosiale, faglige og økonomiske situasjon.

Vi jobber opp mot ledelsen og rektor lokalt, Velferdstinget og andre utdanningsinstitusjoner regionalt og politikere og Norsk Studentorganisasjon nasjonalt. Studentparlamentet taler på vegne av alle studentene ved OsloMet og består av 28 studentrepresentanter med vedtaksrett fordelt på OsloMets fire fakulteter. I tillegg kommer et utøvende arbeidsutvalg på fire studenttillitsvalgte på fulltid.

Her er en video om hva du kan finne på vår nettside:

Studentparlamentet er studentens øverste organ. Det betyr at det er de som vedtar de helhetlige politiske synspunktene for studentene på OsloMet, og er med å bestemme hvilke saker organisasjonen skal prioritere.

Store prinsipielle spørsmål diskuteres og vedtas i Studentparlamentet, i tillegg fastsetter man Studentparlamentets budsjett og vedtekter, og foretar valg av studentrepresentanter til styrer, råd, nemnder og utvalg.

Her finner du en liste over de som sitter i Studentparlamentet. 

For å tale studentenes sak har vi også fire studenter som jobber på fulltid for å representere studentene på OsloMet. De er valgt inn for ett år som Studentparlamentets arbeidsutvalg. Du kan klikke her for å finne ut mer om hva vi gjør.

For spørsmål, send oss gjerne en mail på studentparlamentet@oslomet.no, eller kom innom et av kontorene våre i Studenthuset i Pilestredet 52 (09:00-15:00) eller på Kjeller de fleste fredager (09:00-14:30).

Lurer du på hva vi mener? Her finner du våre dokumenter