Styringdokumenter for Studentparlamentet

Her finner du styringsdokumentene til Studentparlamentet ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Styringsdokumenter sier noe om hvordan Studentparlamentet skal gjennomføre sitt arbeid, hva de skal jobbe med og hva man mener. Styringsdokumenter legger blant annet føringer for arbeidshverdagen til arbeidsutvalget og møtevirksomheten til Studentparlamentet.

For mer informasjon og for å lese gjeldende og tidligere dokumentene klikk på linkene under: