Studentparlaments sakspapirer, protokoller og årsrapporter.

På denne siden finner du sakspapirer, protokoller og årsrapporter fra det siste året. Dersom du ønsker å få disse fast tilsendt på e-post eller du vil se noe eldre kan du få det ved å sende e-post til: studentparlamentet@oslomet.no. Sakspapirene fra 2020 og tidligere er ikke universelt utformet, men bare send en forespørsel så ordner vi det.

Sakspapirer og referater 2022
Sakspapirer og referater 2021
Sakspapirer og referater 2020
Årsrapport

Årsrapporten legges frem på første møte i høstsemesteret og følger studieår. Alle tidligere årsrapporter er tilgjengelige på forespørsel.