Studentparlaments sakspapirer, protokoller og årsrapporter.

På denne siden finner du sakspapirer, protokoller og årsrapporter fra det siste året. Dersom du ønsker å få disse fast tilsendt på e-post eller du vil se noe eldre kan du få det ved å sende e-post til: studentparlamentet@oslomet.no. Sakspapirene fra 2020 og tidligere er ikke universelt utformet, men bare send en forespørsel så ordner vi det.

Møtedatoer 2023

Vår

  • 31. januar – Parlamentsmøte 1 (Rom: P42 Q1015. Tid: 17:00-22:00)
  • 28. februar – Parlamentsmøte 2 (Rom: P42 Q1015. Tid: 17:00-22:00)
  • 28. mars -Parlamentsmøte 3 (Rom: P42 Q1015. Tid: 17:00-22:00)
  • 6. mai – Parlamentsmøte 4 (Valgmøte) (Rom: P42 Q1015. Tid: 10:00-16:00)

Høst

  • 12. september – Parlamentsmøte 5 (Rom: X158, SG 26-28. Tid: 17:00-22:00)
  • 17. oktober – Parlamentsmøte 6 (Rom: X158, SG 26-28. Tid: 17:00-22:00)
  • 28. november – Parlamentsmøte 7 (Rom: P42 Q1015. Tid: 17:00-22:00)

Sakspapirer og referater 2023
Sakspapirer og referater 2022
Sakspapirer og referater 2021
Sakspapirer og referater 2020
Årsrapport

Årsrapporten legges frem på første møte i høstsemesteret og følger studieår. Alle tidligere årsrapporter er tilgjengelige på forespørsel.