Studentparlaments sakspapirer, protokoller og årsrapporter.

På denne siden finner du sakspapirer, protokoller og årsrapporter fra det siste året. Dersom du ønsker å få disse fast tilsendt på e-post eller du vil se noe eldre kan du få det ved å sende e-post til: studentparlamentet@oslomet.no. Sakspapirene fra 2020 og tidligere er ikke universelt utformet, men bare send en forespørsel så ordner vi det.

Møtedatoer 2024

Vår

  • 30. januar – Parlamentsmøte 1 (Rom: Q1015, P42. Tid: 17.00-22.00)
  • 5. mars – Parlamentsmøte 2 (Rom: Q1015, P42. Tid: 17.00-22.00)
  • 4. mai – Parlamentsmøte 3 Valgmøte (Rom: Q1015, P42. Tid: 10.00-17.00)
  • 28. mai – Parlamentsmøte 4 (Rom: Q1015, P42. Tid: 17.00-22.00)

Sakspapirer og referater 2024
Sakspapirer og referater 2023
Sakspapirer og referater 2022
Sakspapirer og referater 2021
Sakspapirer og referater 2020
Årsrapport

Årsrapporten legges frem på første møte i høstsemesteret og følger studieår. Alle tidligere årsrapporter er tilgjengelige på forespørsel.