Profilmanual

Studentparlamentet ved OsloMet er knyttet til OsloMets grafiske profil. For å gjøre det enklere og å arbeide med grafisk innhold for Studentparlamentet, og for å gjøre den grafiske profilen mer enhetlig, har Studentparlamentet vedatt en veiledende profilmanual.
Studentparlamentet oppfordrer studentdemokratiet ved OsloMet å bruke manualen aktivt, men bruk av Studentparlamentets logo og maskott må avtales med Studentparlamentet.
Ved spørsmål, send epost til studentparlamentet@oslomet.no.

Last ned profilmanual: Profilmanual

Studentparlamentets maskott, tigeren, som holder en blyant.