Råd og utvalg: Instituttnivå

På instituttnivå er det studentrådene på hvert institutt som gjennomfører valgene. Det finnes mange råd, verv og utvalg rundt omkring på instituttene, her har studentrådene selv bedre oversikt. Ta kontakt med ditt studentråd dersom du ønsker å stille til noen av vervene under eller vil vite mer om engasjement på instituttnivå.

Interessert i verv på instituttnivå? Kontakt ditt Studentråd

Studentrådstyret

Et studentråd består av klassetillitsvalgte fra alle utdanningene ved ditt institutt, og ledes av studentrådsstyret. Studentrådstyret taler studentenes sak mot instituttledelsen, og sammen med studentrådet jobber de for best mulig læringsmiljø på instituttet og for studentenes faglige rettigheter.

Å delta i studentrådet er en flott mulighet til å engasjere seg lokalt på instituttet og du vil gjøre et viktig arbeid for studentene ved din utdanning. Det gir deg et verdifullt sosialt og faglig nettverk, samt kompetanse og erfaring du neppe får gjennom studiene. Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til leder, nestleder eller medlem av ditt studentrådstyre. Her kan du lese mer om oppgavene til studentrådstyrene.

Instituttråd

Instituttrådet er en svært god mulighet for å få gjennomslag for studentenes synspunkt på instituttet. Dessverre er det ikke alle institutter som har et instituttråd. Dersom du synes det burde være dette, ta det opp som en sak i ditt studentråd!

Instituttrådet gir råd til instituttleder og skal bidra til et godt grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål for instituttet. Det skal ivareta et overordnet og helhetlig syn på virksomheten ved instituttet og drøfte saker av strategisk og prinsipiell betydning for instituttet som blant annet innspill til budsjett og økonomiske rammer og innspill til nye fag- og studieplaner og vesentlige endringer i eksisterende planer, inkludert praksisordninger.

Praksisutvalg

Alle studenter som opplever urettferdigheter, brudd på reglement eller generelt blir dårlig tatt imot i praksis har klagerett. Klagen sendes til praksisutvalget og studenter har krav på at minst en student fra ditt institutt er representert. I dette vervet møter man på ulike utfordringer medstudenter møter mens de er i praksis og det er din oppgave, sammen med ansatte på institutt og i administrasjon å avgjøre om klagen skal få medhold eller ikke. Typiske saker er vedtak om ikke bestått praksis, og kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for en tredje og siste praksisperiode.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *