For ansatte

Ansatte ved OsloMet må ha kjennskap til studentdemokratiet. Dette, både for å kunne veilede studenter i riktig retning ved behov og for å kunne benytte demokratiet selv for bistand og innspill. Her får du vite det du som ansatt ved OsloMet trenger å vite om studentdemokratiet.

Hva er ansattes ansvar?

OsloMet har et ansvar for å tilrettelegge for studentdemokratisk aktivitet gjennom UH-loven § 4-1 (3). En del av denne tilretteleggingen er at alle ansatte burde kjenne til at vi har et studentdemokrati og de som underviser eller studielederne må bistå studentene med å få valgt klassetillitsvalgt. Her finner du mer informasjon om studentdemokratiet og nyttige verktøy for å hjelpe deg til å igangsette valg av klassetillitsvalgt.

Om du er emneansvarlig og det ikke er en tillitsvalgt i din studentgruppe, så må du initiere valget. Hvert semester sender nestleder av Studentparlamentet ut en påminnelse om dette, med lenke til hvor tillitsvalgte skal registrere seg. Hver høst arrangeres det samlet opplæring av klassetillitsvalgte i slutten av september, så velg tillitsvalgt tidlig. Alt du trenger å gjøre er:

Hvordan kan du kontakte studentdemokratiet?

På bildet over ser dere en oversikt over hvordan studentdemokratiet er bygd opp på OsloMet. Som i organisasjonen ellers er det viktig for oss at saker løses på lavest mulig nivå. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte i studentdemokratiet kan du alltid kontakte Studentparlamentet.

Hos Studentparlamentet jobber det fire studenttillitsvalgte på fulltid for et år av gangen og to rådgivere fast. De har oversikt hele demokratiet og kan bistå i en del saker, eller vet alltid hvem du burde kontakte – studentparlamentet@oslomet.no.

Trenger du studentrepresentanter?

I følge UH-loven skal studentorganet høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivået. Vi skal også ha minst 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet. Trenger du en studentrepresentant til en arbeidsgruppe, et råd eller et utvalg? Klikk her for å finne retningslinjene for å etterspørre studentrepresentanter.

Tusen takk for at du interesserer deg for studentdemokratiet på OsloMet!