For ansatte

Ansatte ved OsloMet må ha kjennskap til studentdemokratiet. Dette, både for å kunne veilede studenter i riktig retning ved behov og for å kunne benytte demokratiet selv for bistand og innspill. Her får du vite det du som ansatt ved OsloMet trenger å vite om studentdemokratiet.

Hva er ansattes ansvar?

OsloMet har et ansvar for å tilrettelegge for studentdemokratisk aktivitet gjennom UH-loven § 4-1 (3). En del av denne tilretteleggingen er at alle ansatte burde kjenne til at vi har et studentdemokrati og de som underviser eller studielederne må bistå studentene med å få valgt klassetillitsvalgt. Her finner du mer informasjon om studentdemokratiet og nyttige verktøy for å hjelpe deg til å igangsette valg av klassetillitsvalgt.

Om du er emneansvarlig og det ikke er en tillitsvalgt i din studentgruppe, så må du initiere valget. Hvert semester sender Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ut en påminnelse om dette, med lenke til hvor tillitsvalgte skal registrere seg.

Hver høst arrangeres det samlet opplæring av klassetillitsvalgte i slutten av september, så velg tillitsvalgt tidlig. Alt du trenger å gjøre er:

Hvordan kan du kontakte studentdemokratiet?

På bildet over ser dere en oversikt over hvordan studentdemokratiet er bygd opp på OsloMet. Som i organisasjonen ellers er det viktig for oss at saker løses på lavest mulig nivå. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte i studentdemokratiet kan du alltid kontakte Studentparlamentet.

Trenger du studentrepresentanter?

I følge UH-loven skal studentorganet høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivået. Vi skal også ha minst 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet. Trenger du en studentrepresentant til en arbeidsgruppe, et råd eller et utvalg? Klikk her for å finne retningslinjene for å etterspørre studentrepresentanter.

Tusen takk for at du interesserer deg for studentdemokratiet på OsloMet!