Resolusjoner

En resolusjon er en uttalelse om et spesifikt tema som er aktuelt på kort- eller langsikt. Selv om resolusjoner varierer noe i lengde, bør den være nokså kort. Den skal gi arbeidsutvalget og Studentparlamentet ekstra tyngde i sin argumentasjon i saken det gjelder.

Alle har muligheten til å sende inn en resolusjon til Studentparlamentet, og den vil bli behandlet på første møte etter at den er mottatt. Husk at fristen for at det skal komme opp på møtet er 15 virkedager før selve Studentparlamentetsmøtet. Resolusjoner kan sendes til Studentparlamentet@oslomet.no

Vedtatte resolusjoner:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012