Studentrådet

Om Studentrådet

Studentrådet (SR) er det øverste studentorganet på instituttnivå og jobber opp mot instituttledelsen og faglærere. Studentrådet jobber med å sikre sine studenters sosiale og faglige interesser, og består av de klassetillitsvalgte fra sine utdanninger i tillegg til et studentrådsstyre. Styret i hvert studentråd velges av de tillitsvalgte på et valgmøtet som holdes årlig.

Studentrådstyret jobber med:

  • Å arrangere studentrådsmøtene
  • Problemer med fagplaner og timeplanstruktur
  • Klagesaker
  • Arrangering av sosiale- eller faglige arrangement
  • Øvrige utfordringer studentene ser på instituttet

I tillegg har de jevnlig møter med instituttledelsen på vegne av alle studentene og studentrådet forøvrig. Å sitte i studentrådstyre gir deg en unik mulighet til å bidra med både studentmiljøet og studentmedvirkningen på ditt institutt. I tillegg får du deltatt på innholdsrike, morsomme, lærerike og/eller spennende arrangementer av ulike aktører.

Sitter du som tillitsvalgt eller i et studentrådstyre og lurer på noe? Her er studentparlamentets verktøykasse for klassetillitsvalgte og verktøykasse for studentrådstyrer. Her finner du det du trenger å vite om ditt vervet. Du kan også alltid sende mail med henvendelser til Studentparlamentet.

Andre verv på instituttnivå?

Studentrådet velger representanter til ulike verv, råd og utvalg på instituttet.

  • Ønsker du å legge bedre til rette for dine medstudenter? Still til studentrådsstyre.
  • Vil du kunne påvirke de viktigste beslutnignene som tas på ditt instituttet? Still til Instituttrådet.
  • Lyst til å jobbe med studenters utfordringer tilknyttet praksis? Still til praksisutvalget.
  • I tillegg er det en del individuelle råd og utvalg på insittutene. Det finnes alltid et behov for studentrepresentanter.

Det er studentrådene som velger studentrepresentanter på instituttnivå. Kontakt ditt studentråd for mer informasjon om valg og verv. Om du er usikker på hvilket studentråd ditt studie tilhører er det bare å spørre Studentparlamentet.

Kontaktinformasjon

FakultetStudentrådForkortelseKontakt
HVSykepleie og helsefremmende arbeidSHAsr-sha@oslomet.no
HVAtferdsvitenskapAVsr-av@oslomet.no
HVNaturvitenskaplige helsefagNVHsr-nvh@oslomet.no
HVRehabiliteringsvitenskap og helseteknologiRHTsr-rht@oslomet.no
LUIBarnehagelærerutdanningBLUsr-blu@oslomet.no
LUIGrunnskole- og faglærerutdanningGFUsr-gfu@oslomet.no
LUIInternasjonale studier og tolkeutdanningISTsr-ist@oslomet.no
LUIYrkesfaglærerutdanningYLUsr-ylu@oslomet.no
SAMArkiv, bibliotek og informasjonsvitenskapABIsr-abi@oslomet.no
SAMJournalistikk og MediefagJMsr-jm@oslomet.no
SAMSosialfagSFsr-sf@oslomet.no
SAMØkonomi, administrasjon og sosialefagØASstudentradetoas@gmail.com
TKDEstetiske fagESTsr-est@oslomet.no
TKDOslo Teknikker SamfundOTSstyret@osloteknikersamfund.no
TKDProduktdesignPDsr-pd@oslomet.no