Politiske dokumenter

Hovedoppgaven til et politisk dokument er å komme med utfyllende meninger til det som står i prinsipprogrammet vårt. Det vil si at det går mer i dybden på hva mener, og hvilke potensielle løsninger vi ser for oss. Politiske dokumenter skal gjøre det lettere for Studentparlamentet og Arbeidsutvalget i sitt arbeid over tid.

Størrelse og innhold på de politiske dokumentene kan variere noe, etter hvilket tema det tar for seg. Noen dokumenter er mer løsnings orienterte, fordi det er mulig å komme med løsninger. Andre dokumenter kan derimot være litt mer løse i formuleringen, fordi man ikke alltid vet hvordan utviklingen i saken blir.

Under er Studentparlamentets vedtatte politiske dokumenter:

English versions

Unfortunately we do not have our all the political documents in English. If you have any questions about our politic, please do not hesitate to contact us. We will assist you in translating relevant topics. Contact us on studentparlamentet@oslomet.no.