Valg i Studentenes fakultetsråd

Hvorfor arbeides det ikke med nye undervisningsformer på OsloMet?
Hvorfor kan vi ikke få bedre praksisplasser?
Hvorfor gjør ikke OsloMet noe for å forbedre luftkvaliteten på byggene?

Jo, OsloMet jobber faktisk med alle disse sakene, og mye mer! For at studentenes meninger skal bli hørt, behøver vi derfor dyktige studentrepresentanter i råd og utvalg på fakultetene – er du en av de studentene?

Spennende, men jeg er nok ikke kvalifisert
Ikke? Den eneste kvalifikasjonen du behøver er å ha en mening om studiehverdagen til studentene på ditt fakultet.

Åja, hvordan stiller jeg?
I løpet av mai arrangeres det allmøter på alle fakultetene ved OsloMet. På møtene skal det velges studentrepresentanter som skal arbeide for å bedre studiehverdagen for deg og dine medstudenter. Kom på møtet, still til det vervet du kunne tenke deg å jobbe med, og stem på den du vil at skal representere deg! Alle som er semesterregistrerte studenter på OsloMet til høsten kan stille til valg! Og alle semesterregistrerte studenter har stemmerett på sitt fakultet – så bruk din stemme du også!

På denne siden vil du finne mer informasjon om hvilke verv som skal fylles.

Når og hvor er allmøte?

Alle allmøtene gjennomføres i år digitalt.

FakultetTidspunktLenke til møtet
Fakultet for HelsevitenskapTirsdag 11. mai
kl. 16.00
kommer senere
Fakultet for SamfunnsvitenskapTirsdag 11. mai
kl. 16.30
kommer senere
Fakultet for Teknologi, kunst og designKommer senerekommer senere
Fakultet for Lærerutdanning og
internasjonale studier
Tirsdag 25. mai
kl. 15.00
kommer senere