Engasjer deg!

Hvorfor engasjere seg?

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt og faglig nettverk, man forstår systemer, rutiner og organisasjonen bedre, inngangen til større og honorerte verv blir lettere og det ser bra ut på CV’en.

Man får vennskap, kunnskap og erfaring ingen pensumbok kan lære deg.

Studentdemokratiene i Norge er lovfestet i Universitets- og Høyskoleloven.

Studentdemokratiet – Engasjere seg hvor?

Det velges studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på både universitets-, fakultets- og instituttnivå. Det er Studentparlamentet, Studentenes Fakultetsråd og Studentrådene som holder oversikten over hvilke verv som er ledige på de tre nivåene.

Studentdemokratiet på OsloMet er strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot ledelsen på sitt nivå. Klassetillitsvalgte jobber med klassens saker opp mot emneansvarlig og faglærer, Studentrådene jobber opp mot instituttledelsene og faglærere. Studentenes fakultetsråd jobber opp mot fakultetsledelsen (Dekan, fakultetsdirektør). Studentparlamentet jobber opp mot universitetsledelsen (rektor og universitetsstyret).

Hvert ledd i studentdemokratiet jobber opp mot hver sin del av administrasjonshierarkiet på OsloMet. Når saker ikke løses på på et nivå, går man sammen med leddet over for å løse det der. Dette systemet er ikke regid og man kan som klassetillitsvalgt gå rett til Studentparlamentet om en sak kan gjelde hele universitetet. Eller hvis man trenger å bli dyttet i riktig retning. Studentparlamentet@oslomet.no -> E-posten som alltid svarer, og svarer godt.