Siste utgave av Dassavisa

Ønsker du å få noe på dassavisa? Her kan du lese mer om rutiner for oppheng, innhold og forespørsler.

Dette er det nye Arbeidsutvalget

Disse fire studentene er det nyvalgte arbeidsutvalget som skal lede Studentparlament på OsloMet. De skal jobbe på fulltid i det neste studieåret for gjennomslag for studentpolitikk og for at du skal få så bra studiehverdag som mulig.

Leder: Rolf Martin Aspenes
Nestleder: Hilal Gure
Læringsmiljøansvarlig: Åse Berg Dybvik
Fagpolitisk ansvarlig: Isak Grov Diesen

Her er studentene som representerer deg

De siste ukene har fakultetene avholdt sine allmøter. Disse studentene er valgt til å representere deg det neste året:

Helsevitenskap:
Linn Elisabeth Lihagen
Henriette Bøe

Lærerutdanningen og internasjonale studier:
Ida Neuenkirchen
Mikkel Frydenlund Sibe

Samfunnsvitenskap:
Ingen har blitt valgt.
For mer informasjon, ta kontakt med studentparlamentet@oslomet.no.

Teknologi, kunst og design:
Ida Michelle
Jacobsen Walid Iqbal