Møteledelse

Når du leder et møte er det viktig å være godt orientert om sakene som skal tas opp. En god møteleder legger opp til gode dialoger. Det er ikke bare leder som skal snakke. Prøv å skap diskusjon de tillitsvalgte seg i mellom. I tillegg til dette er det også hensiktsmessig å ha en løpende kommunikasjon med for eksempel Studentenes fakultetsrådsleder, og kunnskap om de forskjellige nivåene i studentdemokratiet. Grunnen til dette er at du kan støte på flere problemstillinger/spørsmål under møter, og det er viktig som leder (dersom du ikke kan svare selv) og da kunne si at du kan ta det videre til rett instans.

Husk også at det er lov å være usikker på hva som er riktig svar, du skal ikke kunne alt, men kanskje du kan finne ut av det til neste møte.

Hva er god møtekultur? Se filmen av Henning Bang i samtale med Vibeke Horn om produktive møter og møtestruktur her.