Klassens time

Klassene på OsloMet har rett til å holde Klassens time en gang i måneden. Snakk med din teamkoordinator/emneansvarlig for å få hjelp til å booke rom og få det inn i timeplanen. Prøv å få lagt klassens time til dager dere har undervisning for å få flest mulig til å møte opp.

I klassentime kan dere blant annet:

  • Diskutere saker som skal opp i Studentrådet
  • Diskutere saker som omhandler emner og som klassetillitsvalgt kan ta med videre til foreleser
  • Dele viktig informasjon om aktiviteter, valg, og lignende som skal arrangeres på OsloMet
  • Dele informasjon om studentstøtte på OsloMet, som f.eks studentombudet. Studentstøttene informerer gjerne selv i klassenstime om de blir invitert i god tid.

Gjennom Klassen time kan du høre om klassen har noen meninger om det som skal diskuteres. I klassens time kan du også høre om klassen ønsker å ta opp noe i Studentrådet, eller du kan informere om ting som har blitt videreformidlet fra ledelsen. Derfor er det smart å komme forberedt.

Et tips til å møte forberedt er å skrive ned disse punktene før møtet:

  • Hva ble Studentrådet enige om på forrige møte?
  • Hvilke saker skal opp på neste studentrådsmøte?
  • Hvilke meninger har klassen om sakene?
  • Har klassen noen saker som jeg skal ta med til teamkoordinator/emneansvarlig?
  • Har klassen noen saker som jeg skal ta med til studentrådet?
  • Er det noe klassen ønsker mer informasjon på? f.eks skrivekurs eller informasjon om skikkethet?

Spør dine medstudenter om det er noe man ønsker å diskutere i klassens time, alt fra klasseavsluttning, evaluering av emnet, praksisutfordringer eller inneklima. Skriv gjerne en post på facebookgruppen til klassen, og be dem om å komme med innspill til saker på neste klassens time.

Ingen saker er dumme eller for små, og når det kommer til å legge frem saker er det viktig å legge til rette slik at flere kan ta ordet. Dersom det ikke er mange saker eller noe viktig og ta opp, kan det være greit å avslutte timen tidlig.