Emneevaluering

Som klassetillitsvalgt har du som oppgave å samarbeide med emneansvarlig for å gjennomføre emneevalueringer. OsloMet ønsker at studentene skal få muligheten til å bidra med forslag til tiltak for forbedring ut i fra resultatene til evalueringen. Dette kan du som klassetillitsvalgt gjøre sammen med emneansvarlig/fagansvarlig.

Etter endt emne skal klassen evaluere emnets innhold og gjennomføring. Evalueringene kan være anonyme dersom klassen ønsker dette. Emneasvarlig samler inn evalueringene og skriver en samenfattende rapport. Som klassetillitsvalgt har du krav på å få lese alle evalueringene og se om synspunktene til studentene kommer frem i rapporten. Dersom du ser at det er noe som mangler, eller er uenig i at rapporten reflekterer studentenes tilbakemeldinger kan du skrive på kommentarer, og deretter signerer du den.

Rapporten blir tatt vare på av instituttet og fakultetet og skal kunne være å finne i emnets Canvas-rom. Dersom dere oppdager at et emne ikke forbedres over tid, kan det være nyttig å sammenligne tidligere rapporter. Dersom dere ser at det er en vedvarende utfordring ved et emne, kan dere bruke rapportene for å få medhold i endringer.

Du kan selv ta initiativ til at et emne skal bli evaluert og dere har krav til å få tid avsatt til dette uten av emneansvarlig er til stede hvis dere ønsker det. Det finnes både sluttevalueringer og underveisevalueringer, og ofte kan det være hensiktsmessig med begge.

OsloMet har en egen side for kvalitetssikring. Her kan du finne forslag til hvordan dere kan utføre en emneevaluering.

Du kan lese mer om rollene i arbeidet med kvalitetsarbeidet her.