Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet er Studentparlamentets øverste dokument med våre viktigste meninger. Det beskriver kort hvordan vi ønsker at OsloMet og utdanningsektoren skal legge tilrette for at studenter skal trives under studieløpet og øke det faglige utbytte av studiehverdagen sin.

Studentparlamentet mener at OsloMet skal være blant landets beste utdanningsinstitusjoner med god kvalitet på utdanningene som tilbys. Gjennom dette skal vi utdanne gode utøvere til profesjonsyrker. Dette ønsker vi å oppnå gjennom god og relevant praksis og forskjellige eksamensformer som gjør at studentene blir testet på ulike måter slik at våre studenter skal være best mulig forberedt på hva som møter dem i arbeidshverdagen. Dette skal gjøres gjennom å tilby utdanningsløp helt fra årstudium til bachelor- og PhD-nivå.

Vi mener også at niversitetet skal tilby gode lokaler som er tilpasset det enkelte studiet og den enkelte student. Samtidig ønsker vi at skolen skal ha en grønn profil.
Utdanning er noe som skal være tilgjengelig for alle, og vi mener at gjennom økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger vil det legges bedre til rette for fulltidsstudenten.

Ønsker du å lese prinsipprogrammet i sin fulle form klikk på linken under:

Tidligere prinsipprogram: