Regnskap og budsjett

Den grunnleggende bestanddelen i ethvert velfungerende studentråd er god regnskap- og budsjettføring. Et regnskap er en oversikt over alle de utgifter og inntekter man har hatt i løpet av et år, mens budsjettet er det man på starten av året forventer å få i inntekter og hvordan man planlegger å bruke disse.

Forventede inntekter og utgifter i et budsjett bør sammenlignes med og baseres på fjorårets regnskap. Her er en Excel-mal for regnskap- og budsjettføring.

Her er en mal for bilagsføring som dere kan benytte. Bilag er et dokument der man skriver ned hva man har brukt penger på, når det ble gjort, og hvilken konto pengene gikk ut fra (eventuelt hvem som la ut på studentrådets vegne). Alle bilag skal ha tilhørende kvittering stiftet fast.

Regnskap og budsjett må godkjennes av studentrådet hvert kalenderår. Her er en mal for refusjon av utlegg.

Det anbefales å ta kontakt med den økonomiansvarlige på ditt institutt eller ditt SFR, for å høre hvordan dere effektiv kan jobbe godt sammen.