Studentombud rett rundt hjørnet?

25. februar reviderte Studentparlamentet sin egen handlingsplan. Hovedprioriteringene ble trimmet ned til to punkter;

*Studentombud
*Styrking av Studentdemokratiet

I dette innlegget har vi lyst til å særlig trekke frem studentombud.

Hva er et ombud?
Redigerte utsnitt fra regjereningens kommentarer om begrepet ombud;

For det første har et ombud en uavhengig stilling ovenfor den øvrige forvaltningen. De står på mange måter utenfor det alminnelige forvaltningshierarkiet.
For det andre er de åpne for henvendelser og klager fra enkeltpersoner som mener sine interesser eller rettigheter tilsidesatt.
Og for det tredje er et ombud personifisert i langt større grad enn resten av forvaltningen.

Tre oppgaver er særlig typiske for et ombud: Ombudet kan være en uavhengig kontrollinstans, som tar imot klager fra dem som mener seg krenket, men som også kan ta opp saker på eget initiativ. I slike saker er ombudet nøytral og objektiv. Ombudet behandler konflikter mellom andre, og er ikke selv part i saken. Det er nok dette man tradisjonelt tenker på med et ombud.

Viktig funksjon
Man ser simpelthen utifra regjeringens kommentarer hvor viktig funksjon et ombud har.

Til sammenligning er det over 50 verneombud for de omlag 1.700 tilsatte på høgskolen.
For oss ca. 17.000 studenter er det dessverre, i skrivende stund, ikke et eneste formelt ombud på høyskolen.

Studentparlamentet håper høyskolestyret stiller seg positive til en opprettelse av et Studentombud og at det settes høyt på prioriteringslisten når den tid kommer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *