Resultater fra valgmøtet

I dag har det blitt avholdt valgmøte hos Studentparlamentet ved OsloMet. Det har vært mange flinke og engasjerte studenter!

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Rolf Martin Aspenes
 • Nestleder, Hilal Shide Gure
 • Fagpolitisk Ansvarlig, Isak Grov Diesen
 • Læringsmiljøansvarlig, Åse Berg Dybvik

Universitetsstyret

 • Fast representant, Marie Knutsen Bruntveit
 • Fast representant, Eskil Uggen
 • Førstevara, Ola Gimse Estenstad

Klagenemnda

 • Fast mannlig representant, Lars S. Anvil
 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Mannlig vararepresentant, Mikkel Sibe
 • Kvinnelig vararepresentant, Henriette Bøe

Skikkethetsnemnda

 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Fast kvinnelig representant, Lovise Meyer

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 21/22, Eskil Uggen
 • Året 2021, Ola Gimse Estenstad

Valgkomiteen

 • Leder, Yvonne Bergly Andersen
 • Medlemmer, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Michael Ray Monte de Ramos, Thomas Finnøy Trouiller og Vilde Henningsgård.

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Hasan Ali, Henriette Bøe, Lea Carys Wilce, Mats Ugland, Mikkel Sibe og Åse Berg Dybvik
 • Vararepresentant (prioritert rekkefølge), Karl Magnus NCD Nyeng, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Lovise Meyer og HaiWei Shen

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast representant, Ola Gimse Estenstad
 • Kvinnelig vara, Yvonne Bergly Andersen
 • Mannlig vara, Hasan Ali

Utdanningsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast mannlig representant, HaiWei Shen
 • Fast kvinnelig representant, Henriette Bøe
 • Første vara, Mikkel Sibe

INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Vararepresentant, Henriette Bøe

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Celine Lyngås Sataøen, Henriette Bøe og Mikkel Sibe

Tilsettingsutvalgene

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
 • Fast representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, HaiWei Shen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Studentparlamentet 2021 er valgt!

Studentparlamentsvalget er vel gjennomført og vi ønsker de 53 representantene for 2021 velkommen inn i det øverste studentpolitiske organet på OsloMet!

2021 kommer til å bli et spennende år og vi er glade for at så mange har stilt til valg for første gang. I år hadde vi 67 kandidater, det ble avgitt totalt 2120 stemmer, som gir en valgoppslutning på 9,68%.

Oppslutning på hvert fakultet

Helsevitenskap: 11,61%
Lærerutdanning og internasjonale studier: 5,94%
Samfunnsvitenskap: 12,67%
Teknologi, kunst og design: 10,12%

Studentparlamentet 2021

Oversikten over hvem som har blitt valgt inn i Studentparlamentet for 2021 finner du under «Studentparlamentet 2021» i «Om oss»-fanen.

Har du lyst til å bidra til en god start på studielivet?

Faddervaktordningen er et tiltak satt i gang i forbindelse med semesterstart her i Oslo. Målet med ordningen er å bidra til at studiestart og slutten av fadderuken blir en trygg opplevelse for faddere, nye studenter og resten av byens innbyggere. 

Vi vil være tilstede på stand sentralt i Oslo Sentrum fra 23:30-04:00 14. og 15. august!  Har du lyst til å være med og bidra som frivillig en av kveldene?

Utdeling av mat under fadderuka i fjor.

Som faddervakt vil du være med å gå patruljer, i tillegg til å dele ut mat, antibac og drikke. Vaktene varer i fire og en halv time, som inkluderer både informasjon før man begynner å dele ut stæsj og etter man rigger ned. De frivillige får opplæring i smittevernsreglene som er utarbeidet for arrangementet.

Dette er viktig og vi vil ha med flest mulig!

Klikk her for mer informasjon og påmelding!

Hyppigere, kortere og digitale dassaviser

I disse korona-tider har Studentparlamentet bestemt seg for å øke publiseringen av Dassavisa på OsloMet. Dassavisa publiserers nå ukentlig i all hovedsak på Facebook og Instagram #sposlomet

Dassavisa for uke 14

Dassavisa for uke 13

Valg i Studentparlamentet 2020

Det er igjen duket for valg i Studentparlamentet ved OsloMet. Lørdag 9. mai klokken 11:00 arrangeres valgmøte og her skal det velges nytt arbeidsutvalg (AU), studentenes universitetsstyrerepresentanter (US), vi velger til parlamentets interne komiteer og studentrepresentanter til øvrige nemnd, råd og utvalg på universitetsnivå.

Valgkomiteens arbeid

Studentparlamentet opprerer med valgkomitè. Valgkomiteen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Dette inkluderer universitetsstyre, aka sjefene over OsloMet. Les om mer om valgkomiteens arbeid og innstillinger nederst på denne siden.

Valgkomiteens innstilling for 2020 kan leses her.

Hvordan stille

Du stiller til valg gjennom å levere kandidatskjema (for verv valgkomiteen innstiller på) eller ved å stille på selve valgmøtet (øvrige verv). Kandidatskjema vil åpnet 1. april og finnes her. Det er vanlig å annonsere kandidatur i Studentparlamentets Facebook grupper dersom man stiller til de større vervene, men dette er ikke et krav.

Frister

Frist for å stille til valg er alltid under valget det valges til, men frist for å bli vurdert av valgkomiteen er 26. april. Dette er fordi valgkomiteen skal vurdere kandidater, gi personlige og generelle forklaringer i tillegg til at AU- og US-kandidater skal få case-oppgaver.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift, studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen. Arbeidsutvalgets stillingsbeskrivelse kan leses her.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vk.sphioa@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, utfordringer med Convid-19 eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Dassaviser for 2020

Her kan du lese Studentparlamentet ved OsloMet sine Dassaviser for kalenderåret 2020.

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst i henhold til retningslinjene på Studentparlamentets nettsider (direkte link her). Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg.

Dassavisa for August 2020

Dassavisa for Mars 2020

Dassavisa for Februar 2020

Dassavisa for Januar 2020

 

Dassavisene for 2019 kan du lese her.

Valg av to studenter til Studentparlamentets Kontrollkomité

På det siste møtet for semesteret skal det velges to medlemmer til kontrollkomitéen, og nå søker vi kandidater til vervet. Har du fått interesse for Studentparlamentet og ønsker å lære eller bidra mer, men kanskje du ikke rakk å melde deg til valg? Frykt ikke! Er du glad i at regler etterfølges og at møtevirksomhet gjøres på anstendig vis? Frykt ikke! Dette er vervet for deg. Kontrollkomitéen sørger nemlig for at Parlamentets arbeid er kvalitetssikret, dette gjør de ved å følge opp vedtak som fattes og passer på at disse ikke strider i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og vedtatte politikk. Kontrollkomitéen møter arbeidsutvalget og ordstyrere i forkant av hvert parlamentsmøte og arbeider med saksgangen på møter. Dette er et svært viktig verv i parlamentet.

Alle kan søke til de to plassene kontrollkomitéen. Høres dette interessant ut for deg? Gjerne send en melding, slå av en prat med en av oss i valgkomitéen eller ta kontakt med oss på vk.sphioa@gmail.com. Vi kan fortelle deg mer utdypende om vervet og svare på andre spørsmål.

Kandidatskjema finner du på: https://nettskjema.no/a/131302

Vennlig hilsen oss fra Valgkomitéen


Fra venstre: Yvonne Andersen, Jeanett Andersen, Eskil Uggen, Pia Marie Næss Johansen, Kjersti Brede Teigen

Nå kan man stemme i Studentparlamentsvalget!

Fra og med i dag, 13.11.19 kan endelig OsloMets studenter avgi sin stemme i studentparlamentsvalget for 2020. Gjennom lenken under kan DU, ut i fra ditt fakultet, velge hvem DU vil at skal representere DEG opp mot ledelsen og ut mot politkkerne det kommende året. Man kan stemme helt frem til midnatt 27. november.

Les mer om kandidatene her: https://student.oslomet.no/spvalg?fbclid=IwAR2dCEZx6d7CVQXfNeL59y7v1KevG2920xwi_DjNAd3C2yJLOt4bisKeQ3E.
Dikrektelink til avstemmingen finnes her: https://valg.usit.no/valg/login.do.

Valget gjennomføres ved digitalt urnevalg. Alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet kan avgi stemme i valget. Du kan avgi like mange stemmer som fakultet ditt har faste representanter i Studentparlamentet. Antallet plasser i Studentparlamentet baserer seg på antallet studenter ved fakultetet. Fordelingsoversikten ser du her:

Fakultet for Helsevitenskap – 8
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier – 8
Fakultet for Samfunnsvitenskap – 6
Fakultet for Teknologi, kunst og design – 5

Det skal velges til like mange vararepresentanter som det er faste representanter. Alle stemmene vektes likt. Vi har valgvake 28. november og resultatene av valget offentliggjøres 29. november. Lurer du på noe er det bare å sende oss en e-post på studentparlamentet@oslomet.no 

 

Dassavisa på OsloMet

Nå har det kommet en ny samleordning for Dassavisa til Studentparlamentet ved OsloMet. Alle aviser vil bli lagt inn i denne artikkelen fra og med november 2019. Her vil det og gå ann å se på avisene for tidligere måneder.

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst i henhold tilrettningslinje på Studentparlamentets nettsider (direkte link her). Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg.

Dassavisa for Desember 2019

Dassavisa for November 2019

Dassavisa for Oktober 2019

Dassavisa for September 2019

Dassavisa for August 2019

Dassavisa for Juni 2019

Dassavisa for April 2019

Dassavisa for Mars 2019

Dassavisa for Februar 2019

Dassavisa for Januar 2019

Studentparlamentsvalget for 2020!

 

Nå har Studentparlamentsvalget OsloMet offisielt åpnet og kandidater kan endelig begynne å stille til valg.

Om Parlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan. Parlamentet jobber for å ivareta studenters sosiale, faglige og økonomiske situasjon og det er her studenters meninger blir realitet. Studentparlamentet jobber politisk opp mot OsloMets ledelse internt, Samskipnaden (SiO) regionalt og politikerne og Norsk Studentorganisasjon (NSO) nasjonalt. Vi er studentstemmen og vi trenger engasjerte studenter til å bidra til best mulig studiehverdag for studentene våre. For god representasjon trenger vi studenter med forskjellig bakgrunn, ulike interesser, varierte erfaringsnivå, fra forskjellige fagmiljøer, på tvers av studier og fakultet. Det er derfor vi trenger akkurat deg!

Av forkunnskaper trenger man ingenting for å sitte som representant i parlamentet. Vi arrangerer opplæringsseminar for alle våre tillitsvalgte og sørger for at alle henger med for alt vi gjør. Vi arrangerer formøter før møtene våre slik at man får besvart spørsmål i forkant og man sørger for å ivareta det sosiale slik at alle føler seg inkludert.

Valgets to perioder

Vi deler inn valget i to perioder:

 • «Still til valg»-perioden, 14. oktober – 6. november
 • «Stem»-perioden, 13. november – 27. november

Kandidater stiller til valg i «Still til valg»-perioden gjennom denne linken: https://nettskjema.no/a/125944. Her presiserer man litt om hvem man er, samt hvilke kampsaker man har. I runde to har vi «Stem»-perioden. Her kan og bør alle studenter på OsloMet gå inn og stemme på sine favorittkandidater. Det vil bli avholdt et infomøte mellom periodene der vi informerer om hva som skal skje fremover. Det er lagt opp til at kandidatene som har stilt til valg skal kunne stå på stand og fremme sitt kandidatur gjennom hele Stem-perioden hvor vi arrangerer.

Hva skal velges?

Studentparlamentet har totalt 27 faste representanter med tilsvarende varaer. Plassene i parlamentet er igjen fordelt på de fire fakultetene og størrelsen på benken er basert på antall studenter. I år er fordelingen slik:

 • Fakultet for Helsevitenskap                                                               8
 • Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier                8
 • Fakultet for Samfunnsvitenskap                                                       6
 • Fakultet for Teknologi, Kunst og Design                                          5

Hva kreves det av deg som en Parlamentsmedlem?

Det arrangeres 3-4 møter i semesteret med gratis kaffe og middag. Det forventes derfor at datoene holdes av og at man melder seg på, eller av, helst i god tid i forkant av hvert møte. Møtene arrangeres som regel tirsdager fra 17-22. Det forventes at sakspapirene leses og at man stiller spørsmål dersom man lurer på noe. I tillegg; husk at du er student, og så lenge du ønsker studentenes beste er det alt som betyr noe. Alles meninger er velkomne og Studentparlamentet på OsloMet er kjent for sin gode debattkultur og gode holdninger til hverandre.