Valg av to studenter til Studentparlamentets Kontrollkomité

På det siste møtet for semesteret skal det velges to medlemmer til kontrollkomitéen, og nå søker vi kandidater til vervet. Har du fått interesse for Studentparlamentet og ønsker å lære eller bidra mer, men kanskje du ikke rakk å melde deg til valg? Frykt ikke! Er du glad i at regler etterfølges og at møtevirksomhet gjøres på anstendig vis? Frykt ikke! Dette er vervet for deg. Kontrollkomitéen sørger nemlig for at Parlamentets arbeid er kvalitetssikret, dette gjør de ved å følge opp vedtak som fattes og passer på at disse ikke strider i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og vedtatte politikk. Kontrollkomitéen møter arbeidsutvalget og ordstyrere i forkant av hvert parlamentsmøte og arbeider med saksgangen på møter. Dette er et svært viktig verv i parlamentet.

Alle kan søke til de to plassene kontrollkomitéen. Høres dette interessant ut for deg? Gjerne send en melding, slå av en prat med en av oss i valgkomitéen eller ta kontakt med oss på vk.sphioa@gmail.com. Vi kan fortelle deg mer utdypende om vervet og svare på andre spørsmål.

Kandidatskjema finner du på: https://nettskjema.no/a/131302

Vennlig hilsen oss fra Valgkomitéen


Fra venstre: Yvonne Andersen, Jeanett Andersen, Eskil Uggen, Pia Marie Næss Johansen, Kjersti Brede Teigen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *