Studentparlamentsvalget for 2020!

 

Nå har Studentparlamentsvalget OsloMet offisielt åpnet og kandidater kan endelig begynne å stille til valg.

Om Parlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan. Parlamentet jobber for å ivareta studenters sosiale, faglige og økonomiske situasjon og det er her studenters meninger blir realitet. Studentparlamentet jobber politisk opp mot OsloMets ledelse internt, Samskipnaden (SiO) regionalt og politikerne og Norsk Studentorganisasjon (NSO) nasjonalt. Vi er studentstemmen og vi trenger engasjerte studenter til å bidra til best mulig studiehverdag for studentene våre. For god representasjon trenger vi studenter med forskjellig bakgrunn, ulike interesser, varierte erfaringsnivå, fra forskjellige fagmiljøer, på tvers av studier og fakultet. Det er derfor vi trenger akkurat deg!

Av forkunnskaper trenger man ingenting for å sitte som representant i parlamentet. Vi arrangerer opplæringsseminar for alle våre tillitsvalgte og sørger for at alle henger med for alt vi gjør. Vi arrangerer formøter før møtene våre slik at man får besvart spørsmål i forkant og man sørger for å ivareta det sosiale slik at alle føler seg inkludert.

Valgets to perioder

Vi deler inn valget i to perioder:

  • «Still til valg»-perioden, 14. oktober – 6. november
  • «Stem»-perioden, 13. november – 27. november

Kandidater stiller til valg i «Still til valg»-perioden gjennom denne linken: https://nettskjema.no/a/125944. Her presiserer man litt om hvem man er, samt hvilke kampsaker man har. I runde to har vi «Stem»-perioden. Her kan og bør alle studenter på OsloMet gå inn og stemme på sine favorittkandidater. Det vil bli avholdt et infomøte mellom periodene der vi informerer om hva som skal skje fremover. Det er lagt opp til at kandidatene som har stilt til valg skal kunne stå på stand og fremme sitt kandidatur gjennom hele Stem-perioden hvor vi arrangerer.

Hva skal velges?

Studentparlamentet har totalt 27 faste representanter med tilsvarende varaer. Plassene i parlamentet er igjen fordelt på de fire fakultetene og størrelsen på benken er basert på antall studenter. I år er fordelingen slik:

  • Fakultet for Helsevitenskap                                                               8
  • Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier                8
  • Fakultet for Samfunnsvitenskap                                                       6
  • Fakultet for Teknologi, Kunst og Design                                          5

Hva kreves det av deg som en Parlamentsmedlem?

Det arrangeres 3-4 møter i semesteret med gratis kaffe og middag. Det forventes derfor at datoene holdes av og at man melder seg på, eller av, helst i god tid i forkant av hvert møte. Møtene arrangeres som regel tirsdager fra 17-22. Det forventes at sakspapirene leses og at man stiller spørsmål dersom man lurer på noe. I tillegg; husk at du er student, og så lenge du ønsker studentenes beste er det alt som betyr noe. Alles meninger er velkomne og Studentparlamentet på OsloMet er kjent for sin gode debattkultur og gode holdninger til hverandre.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *