Bryr du deg om studiehverdagen din?

Hvorfor arbeides det ikke med nye undervisningsformer på OsloMet?
Hvorfor kan vi ikke få bedre praksisplasser?
Hvorfor gjør ikke OsloMet noe for å forbedre luftkvaliteten på byggene?

Jo, OsloMet jobber faktisk med alle disse sakene, og mye mer! For at studentenes meninger skal bli hørt, behøver vi derfor dyktige studentrepresentanter i råd og utvalg på fakultetene – er du en av de studentene?

Spennende, men jeg er nok ikke kvalifisert
Ikke? Den eneste kvalifikasjonen du behøver er å ha en mening om studiehverdagen til studentene på ditt fakultet.

Åja, hvordan stiller jeg?
I uke 19 arrangeres allmøter på alle fakultetene ved OsloMet. På møtene skal det velges studentrepresentanter som skal arbeide for å bedre studiehverdagen for deg og dine medstudenter. Kom på møtet, still til det vervet du kunne tenke deg å jobbe med, og stem på den du vil at skal representere deg! Alle som er semesterregistrerte studenter på OsloMet til høsten kan stille til valg! Og alle semesterregistrerte studenter har stemmerett på sitt fakultet – så bruk din stemme du også!

denne siden vil du finne mer informasjon om allmøte på ditt fakultet, og hvilke verv som skal fylles. Husk å melde deg på ditt allmøte slik at du får gratis mat.

Når og hvor er allmøte?

Mandag 7. mai er det allmøte på Samfunnsvitenskapelige fakultet(SAM),
og på fakultet for Helsefag(HF):

SAM     Rom: P35-PH170            kl. 12:30-15:00
HF      Rom: P32-N040_112         kl. 16.30-18.30
Tirsdag 8. mai er det allmøte på fakultet for Lærerutdanning og 
internasjonale studier(LUI), og på fakultet for Teknologi, 
kunst og design(TKD):

LUI       Rom: P46-318              kl. 14.30-17.00
TKD       Rom: P35-PH171            kl. 16:30-18:30

Har du lyst til å bli sjefen til rektor, Curt Rice?

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Alt fra representant i kulturutvalget, Studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsstyret. I denne anledningen vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om vervene, valget og litt praktisk info om det å stille. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

https://www.facebook.com/SPHiOA/videos/1746414022100876/

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv:
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett den 27. april kl. 12, samt under valgmøtet lørdag 28. april.

Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de du har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene!

Hilsen oss i valgkomiteen 🙂

 

Dans og debatt i Gjøvik!

Denne helgen hadde det nye Studentparlamentet sitt oppstartsseminar på Gjøvik. Tema for helgen var opplæring av de nye representantene, og vi ønsket å gjøre de trygge og forberedt på sin rolle som representant i Studentparlamentet. I tillegg ønsket vi å legge grunnlaget for et godt, inkluderende og sosial miljø, samt forberede oss litt til årets første parlamentsmøte.

Helgen besto av både sosialt og faglig opplegg, slik at representantene skulle bli godt kjent med hverandre og sin nye rolle som representanter i Studentparlamentet.

Tale og debatteknikkurs med Norsk Studentorganisasjon. Foto: Pia Johansen

Det ble lange dager med opplegg fra morgen til kveld, og vi fikk mange gode diskusjoner, innlegg, workshops og trening i debatteknikk. Vi jobbet blant annet med Handlingsplanen, Politisk dokument om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, og vi fikk besøk av Norsk Studentorganisasjons (NSO) kursgruppe. De kjørte et kurs i tale- og debatteknikk, og representantene fikk god opplæring i hvordan man skal føre en debatt. De fikk også testet ferdighetene sine i et fiktivt studentparlamentsmøte. Tusen takk til Eline og Marie fra NSO som kjørte et solid og lærerikt kurs for oss, og tusen takk til representantene som kastet seg ut i debatten med glans!

Workshop på seminaret. Foto: Pia Johansen

Etter lange dager og hektisk program med opplæring, var det utrolig flott å bli bedre kjent med alle sammen gjennom det sosiale opplegget. Vi koste oss med brettspill, sang karaoke, danset med stor innlevelse og slappet av på spa.

Studentparlamentet 2018. Foto: Edvard Bjørnson

Denne helgen med hygge og opplæring kommer godt med da vi skal ha det første studentparlamentsmøtet med denne nye engasjerte gjengen i morgen, tirsdag 23. januar. Møtet vil være i P42-Q1015 kl. 17.00 og alle studenter og ansatte er hjertelige velkomne. Vi skal blant annet diskutere Politisk dokument om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, revidere Handlingsplanen, komme med innspill til utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, revidere vedtekter og ikke minst skal vi velge 13 delegater og varaer til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte. Alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet kan stille som delegat. Mer om Landsmøtet kan dere lese om her.

Etter seminarhelgen er vi trygge på at vi har fått en utrolig imøtekommende, inkluderende, dyktig og engasjert gjeng i Studentparlamentet dette året, og vi i Arbeidsutvalget gleder oss til møtet i morgen og ser frem til gode diskusjoner og det gode samarbeide gjennom semesteret!

#OsloMet

Gratulerer! Dere er nå blitt det første kullet ved Oslos nye universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet! Den 12. januar 2018 fikk Høgskolen i Oslo og Akershus kongens ja, og vi har dermed blitt universitet.

Fra annonseringen av universitetstatus fredag 12. januar på OsloMet (tidligere HiOA). Rune Keisuke kosaka, Torbjørn Røe Isaksen og Curt Rice. foto: Julie Iversen

Veien til universitetsstatusen har vært lang, og mange har jobbet med denne prosessen i flere år. Under dagens feiring av den første uken som universitet sa Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet i sin tale:

«Vi på OsloMet skal fortsette å være et universitet i tett dialog med arbeidslivet. Vi skal ta med oss 200 år med tradisjon for å utdanne de som driver hjulene i det norske velferdssamfunnet. Vi skal sikre at så mange studenter som mulig opplever arbeidslivsrettet praksis, som også sikrer at vi er klare for å ta på oss de jobbene som finnes når vi er ferdige her; men vi skal også være med på å forme praksisfeltet.»

Curt Rice, Raymond Johansen og Rune Keisuke Kosaka holder taler på feiringen av den første uken som OsloMet.
Foto: Pia Johansen og Julie Iversen

Under feiringen hadde vi også besøk av byrådslederen Raymond Johansen som påpekte i sin tale at Oslo er nå Norges eneste by med to universiteter. Rektor Curt Rice var ikke sen med å påpeke at Metropolitan-universiteter ofte er det nyere universitetet i en by med et allerede eksisterende universitet – og at det er derfor passende at OsloMet vil bli det nye og mer moderne universitetet i Oslo by.

Men hva betyr egentlig universitetsstatusen for deg som er student her?

«Vil det bli mer obligatorisk undervisning? Vil det stå HiOA eller OsloMet på mitt vitnemål? Vil det bli mer forskning og derfor mindre tid til veiledning av studentene?»

Du sitter kanskje inne med mange spørsmål som fortjener et svar, og på studentsidene  har OsloMet gjort så godt de kan for å svare på de spørsmålene du måtte ha.

#OsloMet

Vi i Studentparlamentet er takknemlige overfor alle som har bidratt inn i denne prosessen for forme HiOA om til OsloMet, og til et bedre studiested for studentene som går her. Som avslutning i sin tale sa Rune Keisuke Kosaka:

«Til slutt vil jeg gratulere alle som har jobbet med denne prosessen. Selvfølgelig ikke bare de ansatte, men også alle studenter som har stått på gjennom år med studier, som har bidratt til å forme OsloMet til det det er i dag. Vi skal fortsatt jobbe for at OsloMet skal være et godt sted å være, et sted man tenker positivt tilbake på, og et sted man har truffet mennesker som er viktige i livet sitt. Så nok en gang, gratulerer til alle sammen. Jeg gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet med å gjøre OsloMet best mulig for oss studenter i årene som kommer.»

Studentparlamentet 2018 er valgt!

Den siste tiden har Studentparlamentet jobbet på spreng med valget. Hele 71 kandidater stillte til valg, hvor de måtte kjempe om 27 faste plasser og 27 varaplasser. I går ble det avgjort hvem som blir representanter av det nye Studentparlamentet 2018! Tusen takk til alle som har bidratt, tusen takk til alle som har stilt og stemt, og gratulerer alle sammen!

De faste representantene er presentert i alfabetisk rekkefølge, varaer er presentert i prioritert rekkefølge.

LUI

Faste:

Rolf Martin Aspenes
Frida Lovisa Blom
Julie Olivia Glesaaen
Lena Larsen 
Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen 
Anneken Skaara
Marius Toresen
Eskil Uggen

Varaer:

1. Sondre Sandersen 
2. Agnes Isabella Dorich
3. Atle Phillip Gulliksen
4. Maren Ladegård Stumberg 
5. Eirik Hansson Geitle
6. Oda Melsnes Løvaas 
7. Renate Heramb Foktberg
8. Henrietta George Soete

HF

Faste:

Ivo Aigars
Adrian Basing  
Bjørn Harald Hegreberg Garborg
Vilde Henningsgård
Fredrik Hirre
Ellen Kittelsen
Anna Matilda Kirsebom Lanto
Camilla Hollerud Steinhovden

Varaer:

1. Vegard Henden
2. Elisabeth Tretten 
3. Guri E. Tyse
4. Susann Myrold
5. Remi-André Nielsen
6. Alexander Koch
7. Jeanett Paulsen
8. Yohana Tesfay Beraki

SAM

Faste:

Caroline Cao
Tord Gunnar Fjeld 
Snorre Klanderud
Mia Lindbäck 
Adam Daniel Malik
Kamilla Østebø

Varaer:

1. Donika Dreshaj
2. Thomas Sterud Borgersen
3. Christian Hansen
4. Kristine Algrøy 
5. Susanne Vindal
6. Erlend Gjøvåg Klepsvik

TKD

Faste:

Alexander Berglind
Joel Gianni
Egle Juodziukynaite
Lars Jæger 
Ole Marius Svendsen

Varaer:

1. Håkon Skaug Ingebrigtsen
2. Anne Bolstad Skålid
3. Tuan Minh Nguyen 
4. Sophie Reichle Hurlen
5. Ina Kristin Wangsmo Slaveykov

Keisuke ønsker deg velkommen!

Fikk du ikke med deg talen til Keisuke på St.Haugen? Les den her da vel 🙂

foto: Ketil Blom Haugstulen

 

Tale til studentene på fra Keisuke, Leder av studentparlamentet:

Kjære nye og gamle studenter! Velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus, og studiestart! Det er utrolig gøy å få lov til å stå foran dere i dag, jeg heter Rune Keisuke Kosaka og er leder av studentparlamentet og øverste valgte studentleder her på høyskolen, og sammen med Pia, Karoline og Julie jobber jeg fulltid for at din studenttilværelse skal bli best mulig.

Aller først ønsker jeg å gratulere dere med studieplass ved Norges fremste høgskole, og takke dere for tillitten det er at dere velger akkurat oss. Og selv om jeg er litt nervøs her jeg står, er nok mange av dere også det. Jeg håper dere har hatt en fin første dag, fordi det å starte på et nytt studie er et stort skritt for mange, enten om du kommer rett fra videregående, eller har jobbet og studert før.

Kanskje virker tanken på at du skal være her i tre eller fem år skremmende, og det derfor jeg har et enkelt budskap til alle sammen. Engasjer deg! Uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra eller hva du har gjort tidligere trenger du et sosialt nettverk rundt deg i studietiden.

For å skape et best mulig studiemiljø er det viktig at alle deltar, alle gir av seg selv, og alle tar imot hverandre med åpne armer. Ikke vær en passiv deltaker i din egen studenttilværelse, delta aktivt i foreningslivet i Oslo, engasjer deg i det faglige fellesskapet, vær nysgjerrig, gi av deg selv og prat med nye mennesker.

Her på høyskolen har vi en enorm bredde i studiene, alt fra lærer, sykepleier og ingeniør. Utnytt dette for å bli kjent med nye mennesker, vi ønsker et miljø for deltakelse, mulighet for utfoldelse, og en mangfoldig masse. Dette vet jeg er mulig, hvis vi løfter sammen.

Aldri nøl med å ta kontakt med oss i studentparlamentet, vi er her for å gjøre din studiehverdag best mulig, både faglig og sosialt.

Sist men ikke minst har jeg noen siste ord. Og det er selvfølgelig ta vare på hverandre, ha en fin studiestart, og lykke til!

Arbeidsutvalget har startet arbeidet

Hei, vi er Studentparlamentets nye arbeidsutvalg på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Vi er nå inni vår andre uke med arbeid og har lært masse nytt og spennende! Vi gleder oss til å arbeide med både ansatte og studenter både internt på HiOA og eksternt i året som kommer.

Fra venstre: Pia Johansen (nestleder), Karoline Wergeland Kaldråstøyl (fagpolitisk ansvarlig), Julie Størholdt Iversen (læringsmiljøansvarlig), Keisuke Kosaka (leder). (foto: Edvart)

Litt om oss i arbeidsutvalget. Vi er fire studenter som har blitt valgt av Studentparlamentet til å jobbe fulltid i studieåret som kommer. Vi er her for å representere studentene på HiOA. Keisuke vår flotte og strukturerte leder er 27 år, kommer fra Ås og er nå ferdig med sin bachelorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap. Pia den fargerike og imøtekommende Nestlederen er 25 år, kommer helt fra Oslo og er ferdig med sin bachelorgrad i faglærer i design, kunst og håndverk. Julie den engasjerte og positive læringsmiljøansvarlige, er 22 år, kommer fra Halden og er på sitt andre år på bacheloren i barnevern. Karoline den søte og morsomme er fagpolitisk ansvarlig, hun er 22 år og er straks ferdig med en bachelor i barnevern. Slik Karoline liker å si selv så kommer hun fra «Noregs nasjonalromantiske hjarte», Vinje i Telemark.

I løpet av våre første uker har vi rukket å dra på en lærerik opplæringstur til Strømstad med våre trygge og kunnskapsrike konsulenter Edvard og Kristin. Vi har installert oss på kontoret, blitt bedre kjent med hverandre og funnet ut av hvordan vi skal jobbe sammen som et team. Før vi startet i arbeid den 1. juli, har Keisuke rukket å dra en tur til Lofoten sammen med rektors ledergruppe. Ved siden av å blir bedre kjent med hverandre fikk de også arbeidet med noen av høyskolens planer for året som kommer.

Vi jobber hele sommeren og sitter på kontorer vårt i P46 stort sett hver deg. Om du er i nærheten er det bare å stikke innom for en liten prat. Ellers så sees vi på kontoret eller på campus til studiestart!

Vi gleder oss!

Resultatene fra Studiebarometeret 2016 er her!

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som brukes for å måle studiekvalitet.I høst fikk alle studenter som gikk andre året på bachelor eller master muligheten til å svare på undersøkelsen og i dag ble resultatet lansert. Leder av Studentparlamentet har kommentert hva vi mener det er viktig å forbedre.

HiOA scorer fremdeles lavt på studentmedvirkning, men tallene har økt fra i fjor. Vi er glade for å se at studentene i større grad får muligheten til å påvirke egen studiehverdag. Dette er en trend vi i Studentparlamentet er superglade for, og dette ønsker vi å bidra til ved å lage en strategi for studentinvolvering. Denne strategien skal brukes som et verktøy for å gjøre det enklere for studenter å involvere seg og for HiOA å legge til rette for dette.

Vi tror tilrettelegging og motivering for studentinvolvering også vil bidra til økt kvalitet på studiene. Dette fordi vi tror at studenter som opplever å bli involvert og hørt vil tørre å komme med konstruktive tilbakemeldinger og delta aktivt med å forbedre kvaliteten på eget studie.

I år svarte 55 % av HiOAs studenter på Studiebarometeret, dette er vi veldig fornøyde med, men neste år, når flere studenter er involverte og engasjerte, ønsker vi at svarprosenten er enda høyere!

God jul og godt nyttår!

dscf2537

Vi i arbeidsutvalget vil takke for dette semesteret og ønske dere alle en god jul. Vi håper dere har hatt et fint og lærerikt høstsemester. Husk å bruke juleferien til å slappe av og samle energi til vårsemesteret.

Lykke til på eksamen til dere som enda ikke er helt ferdig!

Vi tar juleferie fra 23 desember og er tilbake i starten av januar.

God jul og godt nyttår!

Stemmer du ikke, bestemmer du ikke!

I dag åpnes det for å stemme i Studentparlamentsvalget og du må stemme på kandidater fra ditt fakultet. Dette må gjøres innen 2. november. De kandidatene som vinner vil representere deg og ditt fakultet hele 2017.

Husk at det kandidatene mener kan komme til å påvirke din studiehverdag så det er viktig at du stemmer slik at du ikke ender opp med at noen du er svært uenig med blir valgt- litt som hvis amerikanere ikke stemmer og våkner opp til at Trump er president.

Les mer om kandidatene og stem her: www.hioa.no/spvalg

dscf2371