Fra konstituerende møte i Velferdstinget 2. desember

Mandag 2. desember ble det avholdt konstituerende møte for Velferdstinget, VT. Det ble blant annet avholdt valg over et nytt VT-Arbeidsutvalg og representanter til diverse styrer under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO. Det er gledelig å se at HiOA var godt representert under møtet. Enda mer morsomt er at HiOA sin delegasjon har sikret god representasjon i de ulike vervene!
Å få god representasjon i de ulike styregruppene under SiO gjør det mulig å påvirke SiO sine tjenester ut fra HiOA sitt velferdspolitiske syn. HiOA er Norges største profesjonsutdanningsinstitusjon, og det er essensielt at vi skal bidra til å gjøre studentvelferden enda bedre og favne bredere.
Valgkomitéen hadde gjort et solid arbeid, og deres innstilling i helhet gikk gjennom der de hadde innstilt kandidater.
Av HiOA representanter ble følgende kandidater til de ulike vervene valgt:

Viktor Johannson – valgt inn som Informasjonsansvarlig i VT-AU
William Sæbø – valgt inn i Kontrollkomitéen (KOK)
Christopher Dragnes Norderhaug – valgt inn i SiO Mat & Drikke
Kine Nossen – valgt inn i Kontrollkomitéen for Studentbarnehager
Therese Eia Lerøen – valgt inn som personlig vara for Kine Nossen
Therese Eia Lerøen – valgt inn som fast representant i Kulturstyret
Benedicte Fearnley-Landmark – valgt inn som 2. vara i Kulturstyret
Sverre Søraas – valgt inn som 3. vara i Kulturstyret

Resten av valgene som ble avholdt kan du lese mer om i referatet HER.
Vi ønsker og å takke samtlige som har bidratt til å løfte studentvelferden i 2013, og arbeidet avtroppende AU har utført i løpet av denne perioden! Tusen takk for et givende år, og velkommen til de påtroppende som skal kjempe for studentenes velferd det kommende året.

En hilsen fra Nicolai Solheim

Et nytt semester er i gang. Det innebærer nye utfordringer, nye venner – og ikke minst en feiende, flott studiestart.

Noen har kanskje allerede stiftet godt bekjentskap, men for mange kan de første to ukene være et genuint mareritt. Tigerstaden – som Bjørnstjerne kalte Oslo en tid tilbake – oppfattes ikke nødvendigvis som en stolt studentby. For studenter som kommer utenbys fra kan opplevelsen være kald, lumsk og ensom, og det er vår – studentenes – oppgave å gjøre Oslo til den stolte studenthovedstaden! Enten det er gjennom tilrettelegging, eller inkludering i studentmangfoldet.
Det er nettopp her mitt engasjement i Studentfestivalen i Oslo (STUDiO) – Norges største årlige studentfestival – blir relevant.

Det vi tilbyr er et spennende og variert program med alt fra konserter og fester til debatter og foredrag. Alt dette gjør vi i håp om å gi deg som student en feiende flott start på semesteret under de aller beste forutsetninger, og på denne måten sette den sosiale grunnsteinen for tiden fremover.

Jeg har selv tatt mine første steg på campus som ny student. Riktignok ikke på Høgskolen i Oslo og Akershus, men jeg vet hvordan første dagen som fersk student er. Jeg vil derfor trekke frem to ting som kan komme godt med for deg som er ny student. Det første er å delta på det lokale fadderopplegget. Det er nemlig de første dagene som legger grunnlaget for hele studietiden, så jeg vil på det sterkeste anbefale at du deltar på fadderopplegget.

Det andre jeg ønsker å trekke frem er studentlivet på campus. Fungerer ikke faddergruppen, er kanskje en studentforening løsningen for deg. For, vi er heldige. Vi har studentforeninger og tilbud for enhver. Enten det er nerden, sportsnarkomanen – eller kunstneren. Og det er kanskje nettopp disse tilbudene som skal til for å gi studietiden det lille ekstra dyttet i riktig retning.

Når dette er sagt, så er det ikke bare STUDiO som tilrettelegger studietiden for deg som student. Det er en skog av åpne foreninger som gjør nettopp dette og tar aktiv del i festivalen. Og alt dette baserer seg på frivillig drift der personene bak dette er studenter – som deg og meg.

Felles for alle er uansett at det er den første tiden som student man stifter bekjentskap. En opplever en helt ny verden og får venner for livet! Det er ikke til å legge skjul på at en forening er et veldig greit sted å starte om man ønsker nye venner og et sosialt miljø.

Mitt håp er at STUDiO både i år – og årene fremover – skal være arenaen der man blir kjent, har det gøy og får en smak av det studiestedet og hovedstaden kan by på når studentene går sammen. Mitt mål for STUDiO er å legge til rette for det sosiale lokalt, men også samle studentene på tvers av studiested og gi dem den beste studiestarten tenkelig. Vi snakker tross alt en investering for fremtiden.

Og til deg som har studert lenge. Du husker kanskje hvordan det var å sette foten på en ny institusjon? Hjelp oss med å gjøre dagen bedre for Oslos nye studenter. Det er ikke ditt ansvar å være fadder disse to ukene, men det er utrolig hva ett smil og ett «hei» kan gjøre.

Med ønske om en feiende flott studiestart!

Nicolai Solheim
Festival Manager i STUDiO

Gikk du glipp av parlamentsmøtet?

Ingen grunn til bekymring. Her får du en kort oppsummering.

Tirsdag 30. august var det tid for møte nummer to i det såkalte interim-parlamentet ved HiOA.

På dagsorden stod saker som opprettelse av kulturkomité, kommunikasjonskomité og internasjonal komité, møteplan for høsten og selve rosinen i pølsa: Studentparlamentets handlingsplan for høsten 2011. Les mer

Uke nr. 2 – og litt annet

Arbeidsutvalget (AU) oppsummerer her studiestartuke nummer to – og kommer nederst i posten med den nye «spørsmål vi på kontoret har stilt oss selv» den siste uken.

Den andre uken av studiestart startet med ekte oslofølelse med deLillos-konsert arrangert av fadderordningen ved Ingeniørutdanningen (godt støttet økonomisk av blant annet oss). Det ble en smått magisk aften, med ett av de mest osloske bandene i verden, perfekt innrammet av godvær og St. Hanshaugen på sitt mest innbydende. Les mer

Uke én vel overstått

Den første uken i studiestart nærmer seg slutten. Studentparlamentet oppsummerer her det viktigste som har skjedd.

Etter å ha arrangert en minneverdig fest og konsert for årets faddere, var Studentparlamentet, med leder Liv-Kristin i spissen, skikkelig og ordentlig motivert til studiestartdagen.
Les mer