Fra konstituerende møte i Velferdstinget 2. desember

Mandag 2. desember ble det avholdt konstituerende møte for Velferdstinget, VT. Det ble blant annet avholdt valg over et nytt VT-Arbeidsutvalg og representanter til diverse styrer under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO. Det er gledelig å se at HiOA var godt representert under møtet. Enda mer morsomt er at HiOA sin delegasjon har sikret god representasjon i de ulike vervene!
Å få god representasjon i de ulike styregruppene under SiO gjør det mulig å påvirke SiO sine tjenester ut fra HiOA sitt velferdspolitiske syn. HiOA er Norges største profesjonsutdanningsinstitusjon, og det er essensielt at vi skal bidra til å gjøre studentvelferden enda bedre og favne bredere.
Valgkomitéen hadde gjort et solid arbeid, og deres innstilling i helhet gikk gjennom der de hadde innstilt kandidater.
Av HiOA representanter ble følgende kandidater til de ulike vervene valgt:

Viktor Johannson – valgt inn som Informasjonsansvarlig i VT-AU
William Sæbø – valgt inn i Kontrollkomitéen (KOK)
Christopher Dragnes Norderhaug – valgt inn i SiO Mat & Drikke
Kine Nossen – valgt inn i Kontrollkomitéen for Studentbarnehager
Therese Eia Lerøen – valgt inn som personlig vara for Kine Nossen
Therese Eia Lerøen – valgt inn som fast representant i Kulturstyret
Benedicte Fearnley-Landmark – valgt inn som 2. vara i Kulturstyret
Sverre Søraas – valgt inn som 3. vara i Kulturstyret

Resten av valgene som ble avholdt kan du lese mer om i referatet HER.
Vi ønsker og å takke samtlige som har bidratt til å løfte studentvelferden i 2013, og arbeidet avtroppende AU har utført i løpet av denne perioden! Tusen takk for et givende år, og velkommen til de påtroppende som skal kjempe for studentenes velferd det kommende året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *