Gikk du glipp av parlamentsmøtet?

Ingen grunn til bekymring. Her får du en kort oppsummering.

Tirsdag 30. august var det tid for møte nummer to i det såkalte interim-parlamentet ved HiOA.

På dagsorden stod saker som opprettelse av kulturkomité, kommunikasjonskomité og internasjonal komité, møteplan for høsten og selve rosinen i pølsa: Studentparlamentets handlingsplan for høsten 2011.

Etter noen høyst interessante orienteringer fra oss i Arbeidsutvalget, diverse styrer og utvalg og eksterne organisasjoner, var det tid for å behandle «møteplan for høsten 2011». Datoene forslått av Arbeidsutvalget ble ikke diskutert i særlig grad, men et forslag fra representant Simen Øien om å legge møtene til tidsrommet mellom 12 og 16 skapte en interessant diskusjon om hvor tilgjengelig Studentparlamentet er. Arbeidsutvalget tar med seg dette innspillet «til etterretning».

Videre stod «Handlingsplan for høsten 2011» på dagsorden. Arbeidsutvalget hadde lange diskusjoner da de innstilte på det forelagte forslaget og var således særs spent på mottakelsen i Parlamentet. Etter at debatten startet litt rolig ble det etter hvert et godt ordskifte som utspant seg. Representant Kremena Toshev etterlyste en mer konkret handlingsplan, samtidig som hun uttrykte bekymring for hvorvidt Arbeidsutvalget tok seg vann over hodet. Ellers oppfattet vi i Arbeidsutvalget at Parlamentet i det store og hele var fornøyd med utkastet de ble forelagt. Av endringer som ble vedtatt kan nevnes at vi skal møte deltidsstudentene i Sandvika, arbeide med å heve kunnskapen om studentdemokratiet blant ansatte og jobbe for at Samfunnet Bislett og Samfunnet Studiested Kjeller blir godt besøkte sosiale møteplasser. Arbeidsutvalget gleder seg stort til å ta fatt på arbeidet med å gjennomføre handlingsplanen for den kommende høsten.

Parlamentsvalget 2011 skulle også datosettes. Arbeidsutvalget hadde foreslått et tidspunkt som sammenfalt med det som kalles høstferie. Det måtte selvfølgelig endres, og de endelige datoene ble 6. – 14. oktober. Det som fikk hele tidsplanen til å gå i stå var da tilhører William Sæbø stilte det betimelige spørsmålet hva slags valgordning vi skulle ha. Uten å gå inn i for mange teknikaliteter bør det nevnes at det i den påfølgende debatten kom frem bekymringer om hvorvidt den ordningen som ble vedtatt er uheldig for studenter ved studiested Kjeller.

Ellers ble de tidligere nevnte komiteene opprettet, men det var bare Internasjonal komité som ble fylt opp med det foreslåtte antallet (6 personer). Valget til kommunikasjonskomiteen ble sågar utsatt til neste møte – interesserte studenter må gjerne melde sin interesse på mail til studentparlamentet@hioa.no.

Avslutningsvis vil vi gratulere Sara Røddesnes og Yasmina Razzaq som nyvalgte studentrepresentanter til Kontaktforum for læringssenter og bibliotek.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *