Studentfrivillighetsgallaen 2023

Er du, vil du bli eller har du vært frivillig i studentlivet? Da bør du komme på Sudentfrivillighetsgallaen! En kveld fylt av god mat, bra musikk og ikke minst OsloMet-studenter. Ta med deg vennene dine (uansett om dere er frivillige eller ikke) og bli med og feir alle som gjør at studentlivet er så bra

 – de frivillige. 

Praktisk info

Sted: Oslo Event Hub. Dronningens Gate 4, 0152 Oslo

Dørene åpner:                18:00

Programmet starter:     19:00

Dørene stenger:             03:00

Dresscode:                      Det fineste du har i skapet!

Billettsalget har gått ut

Er det noe du lurer på eller noe vi trenger å vite ta kontakt på matsugla@OsloMet.no

Foreninger registrert ved OsloMet
Hentet 14.03.2023

Atferdsanalyse OsloMet

Aksjegruppen OsloMet

Alexandria

Alt Går – linjeforening for ortopediingeiørstudenter

Amnesty OsloMet

Economia OsloMet

Elixir

Ergoterapistudentene Oslo

Fadderforeningen EST OsloMet

Fadderforeningen MOK

Fadderforeningen ØAS

Fadderstyret ABI

Fadderstyret Produktdesign Bachelor

Fagforbundet Student OsloMet

Fashion Production

Gullstrupene

Ingeniører Uten Grenser OsloMet

International Buddyboard OsloMet

Kardiá OsloMet

Linjeforeningen Ajour

Linjeforeningen for utviklingsstudier

Linjeforeningen Novus

Linjeforeningen Sosiale Studenter

Linjeforening for Samfunnsernæring

Miljøet

MOK Linjeforening

NITO Studentene OsloMet

Norsk Start Oslo

Næringslivsutvalget OsloMet

OsloMet Birøkterlag

OsloMet Frisbeegolf

OsloMet Gaming

OsloMet IL

OsloMet Lacrosse

OsloMet Muslimsk Studentforening

OsloMet Podcastforening

Oslo Tekniker Samfund

Paramedisinernes studentforening (PAMS)

Produktdesignforeningen

SAIH Bislet

Samfunnet Bislet

Solidaritet – studentforeningen for sosialpolitisk arbeid

Somalisk studentforening

Sosialkomiteen

Sosialt Utvalg for Økonomistudentene ved OsloMet

Spire Oslo

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring

The Resistance

Ølkjellern

Skulle du ikke finne din forening kan det hende den ikke er registrert hos SIO som en OsloMet forening. Ta kontakt på Matsugla@oslomet.no ved spørsmål.

Fra konstituerende møte i Velferdstinget 2. desember

Mandag 2. desember ble det avholdt konstituerende møte for Velferdstinget, VT. Det ble blant annet avholdt valg over et nytt VT-Arbeidsutvalg og representanter til diverse styrer under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO. Det er gledelig å se at HiOA var godt representert under møtet. Enda mer morsomt er at HiOA sin delegasjon har sikret god representasjon i de ulike vervene!
Å få god representasjon i de ulike styregruppene under SiO gjør det mulig å påvirke SiO sine tjenester ut fra HiOA sitt velferdspolitiske syn. HiOA er Norges største profesjonsutdanningsinstitusjon, og det er essensielt at vi skal bidra til å gjøre studentvelferden enda bedre og favne bredere.
Valgkomitéen hadde gjort et solid arbeid, og deres innstilling i helhet gikk gjennom der de hadde innstilt kandidater.
Av HiOA representanter ble følgende kandidater til de ulike vervene valgt:

Viktor Johannson – valgt inn som Informasjonsansvarlig i VT-AU
William Sæbø – valgt inn i Kontrollkomitéen (KOK)
Christopher Dragnes Norderhaug – valgt inn i SiO Mat & Drikke
Kine Nossen – valgt inn i Kontrollkomitéen for Studentbarnehager
Therese Eia Lerøen – valgt inn som personlig vara for Kine Nossen
Therese Eia Lerøen – valgt inn som fast representant i Kulturstyret
Benedicte Fearnley-Landmark – valgt inn som 2. vara i Kulturstyret
Sverre Søraas – valgt inn som 3. vara i Kulturstyret

Resten av valgene som ble avholdt kan du lese mer om i referatet HER.
Vi ønsker og å takke samtlige som har bidratt til å løfte studentvelferden i 2013, og arbeidet avtroppende AU har utført i løpet av denne perioden! Tusen takk for et givende år, og velkommen til de påtroppende som skal kjempe for studentenes velferd det kommende året.