Resultater fra valgmøtet

På tirsdag arrangerte Studentparlamentet et særdeles vellykket valgmøte. Det ble et langt møte, med mange valg og tøffe beslutninger som måtte tas. Det ble gjennomført hele 14 skriftlige valg, og under er resultatet fra alle valgene:

Verv i Studentparlamentet:

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet

Leder: Eline Stølan (SAM)

Nestleder: Torbjørn Jonassen (HF)

Fagpolitisk ansvarlig: Suzanne Nordgård (SAM)

Læringsmiljøansvarlig: Philip Stampe (LUI)

 

Landsstyrerepresentanter i Norsk Studentorganisasjon

Fast: Eline Stølan, Therese Eia Lerøen, Kine Nossen

Vara:

 1. William Sæbø
 2. Mikkel Oddum
 3. Christoffer Alsvik
 4. Ane Larsen Mjøen
 5. Viktor Emanuel Johansson
 6. Mari Tønnesen Flåtåmo

 

Valgkomiteen i Studentparlamentet

Leder: Lars Kristian Nielsen Stensrud (SAM)

Medlemmer: Trine Oftedal, Ane Larsen Mjøen, Tord Øverland, Eirik Strøm Solberg

 

Kontroll- og organisasjonskomiteen i Studentparlamentet

Medlem: Beate T. Dessingthon (de andre plassene i KOK var ikke på valg)

 

Verv ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentrepresentanter til høgskolestyret

Fast: Øystein Fimland (SAM) og Therese Eia Lerøen (LUI)

Vara: Steinar Olberg (TKD) og Lozan Balisany (SAM)

 

Studentrepresentanter til klagenemnda

Fast: Sverre Søraas (LUI) og Kine Nossen (LUI)

Vara: Aleksander Norén (LUI) og Sigrid Mæhle Grimsrud (TKD)

 

Studentrepresentanter til skikkethetsnemnda

Jakob Loe og Kine Nossen

Valgkomiteens innstilling til verv i Studentparlamentet

Valgkomiteen innstiller på hvilke kandidater de mener bør velges til sentrale verv ved Studentparlamentet HiOA. Deres innstilling er som følger:

Arbeidsutvalget

Leder – enstemmig innstilt

Kine Nossen

 • Svært smittende entusiasme
 • Bredt kontaktnettverk
 • Ambisiøs og målrettet
 • Erfaring på nasjonalt og lokalt nivå

 

Nestleder – enstemmig innstilt

Torbjørn Jonassen

 • Meget omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Kunnskapsrik
 • God erfaring fra studentpolitikken på HiOA og Samfunnet Bislett

 

Fagpolitisk ansvarlig – innstilt

William Sæbø

 • Meget faglig kompetent
 • Lang studentpolitisk erfaring
 • Svært høy arbeidskapasitet

 

Læringsmiljøansvarlig – enstemmig innstilt

Philip Stampe

 • Målrettet, idérik og har store ambisjoner for studentmiljøet
 • Sosial og utadvendt
 • Sentral i Samfunnet Bislett

 

Høgskolestyret

Fast mannlig representant – enstemmig innstilt

Øystein Fimland

 • Svært tung kompetanse
 • Tar gjenvalg og gir kontinuitet

 

Fast kvinnelig representant – enstemmig innstilt

Eline Stølan

 • God økonomisk og organisatorisk kompetanse
 • Reflektert, målrettet og intelligent.

 

Vara (mannlig representant) – enstemmig innstilt

Steinar Olberg

 • Meget kyndig i fagpolitikk og kjenner HiOA godt.

 

Vara (kvinnelig representant) – Ingen innstilling.

 

Klagenemda

Mannlig representant

Fast: Aleksander Norén

Vara: Sverre Søraas

Kvinnelig representant

Fast: Therese Eia Lerøen

Vara: Ingen instilling

 

Skikkethetsnemda

Fast mannlig representant: Jacob Loe

Fast kvinnelig representant: Marianne Negård

 

Landsstyrerepresentanter til Norsk Studentorganisasjon

Fast: Kine Nossen

Fast: Therese Eia Lerøen

Fast: William Sæbø

1. vara: Mikkel B. Oddum

2. vara: Jacob Loe

 

KOK

Medlem: Beate Tandiwe Dessingthon

Medlem: Eirik  Strøm Solberg

Valg til opptakskomiteen må fremskyndes til mandag 8.april!

Valget til opptakskomiteen ved HiOA fremskyndes til 8.april, og foretas av Arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Det var opprinnelig planlagt å gjennomføre valget på valgmøtet 23.april, men det lar seg ikke gjøre, da valget skal godkjennes av rektor, og derfor må være avgjort senest 8.april.

Vi beklager dette.

 

Info om vervet i opptakskomiteen:

Opptakskomiteen består av en ansatt ved hvert av fakultetene, samt en studentrepresentant. Alle har hver sin vararepresentant. Komiteen vurderer om søkere  med realkompetanse som grunnlag får opptak til studiene de har søkt på ved HiOA.

Mer om retningslinjene for realkompetanse-søknader finnes herhttp://goo.gl/rXyK3

Arbeidet utføres i forberedelsesmøter og ett komitemøte. Alt arbeid i komiteen gjøres i løpet av 1 uke, og representanten må ha mulighet til å delta på alle forberedelsesmøter.

 

Komiteen samles på følgende tidspunkt:

Forberedelsesmøter:

 • Mandag 17.juni kl 9.30-11
 • Mandag 17.juni kl 12.30-14
 • Tirsdag 18.juni kl 9.30-11
 • Tirsdag 18.juni kl 12.30-14

Komitemøte:

 • Torsdag 20.juni kl 9.30-10.30

 

Vervet er lønnet. For mer info om komiteens arbeid, kontakt Camilla Sønstabø Torkildsen på tlf 22 45 31 39

 

Hvis du ønsker å stille til dette vervet, så ber vi deg kontakte vår nestleder Eirik på nestleder@studentparlamentet.no, innen mandag 8.april kl 09:00

Kunngjøring av Valgmøte 2013!

Tirsdag 23. april er det klart for Studentparlamentets årlige valgmøte. På møtet skal det blant annet velges nytt arbeidsutvalg i Studentparlamentet og studentrepresentanter til Høgskolestyret.

Er du engasjert i studiehverdagen din? Bryr du deg om HiOAs identitet og fremtid? Eller kunne du tenke deg å jobbe med studentpolitikk på heltid?

I så fall burde du ta en titt på verv-beskrivelsene under. Kanskje er det nettopp deg vi er på utkikk etter.

Alle de overnevnte vervene skal fylles på Valgmøtet. Alle semesterregistrerte HiOA-studenter kan stille til valg.

Du kan forhåndsmelde ditt kandidatur til Studentparlamentets valgkomité på ekschjelderup@gmail.com, eller stille til valg på møtet. For å bli vurdert av valgkomiteen må du melde ditt kandidatur innen 22.mars.

 

Møtet arrangeres 23.april kl 17-22 i Auditorium 3, Pilestredet 52. Alle studenter ved HiOA har talerett under møtet. Tidsplan for møtet vil være tilgjengelig her fra 11.april kl 16:00.

Vil du jobbe for studentene det neste året?

 • Valgkomiteen trenger deg!

Studentparlamentet skal nå velge inn mange studenter til viktige tillitsverv på Høgskolen. Vil du representere studentene våre i spennende roller?

Vi trenger kandidater til:
*Arbeidsutvalget, som arbeider heltid med den daglige driften av Studentparlamentet
*Høgskolestyret, som tar de overordnede avgjørelsene på HiOA
*Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon
*Kontroll- og organisasjonskomiteen i Studentparlamentet
*Skikkethetsnemda
*Klagenemda

Kunne du tenke deg å stille til valg? Vil du ha mer informasjon om hva vervene går ut på? Ta kontakt med oss på ekschjelderup@gmail.com!

Fristen for å stille kandidatur på forhånd er den 22. mars.

Billig fysioterapi ved HiOA

Visste du at HiOA har et ekstremt godt tilbud innen fysioterapi? Vi i Studentparlamentet anbefaler dette på det varmeste 🙂

Behandlingstilbud – Studieretning Mensendieck Fysioterapi

Bachelorstudiet i fysioterapi studieretning Mensendieck poliklinikk tilbyr fysioterapibehandling utført av våre studenter gjennom hele studieåret fram til uke 21. Behandlingsdager er mandag og torsdag, og i perioden fra oktober til desember kan den også være tirsdag og fredag. Behandlingen koster 80 kr per gang. Undersøkelsen varer 1 time og behandlingen 40 minutter. Les mer

Nytt arbeidsutvalg valgt

Den 24. april ble Tuva Aune Wettland valgt til ny leder av Studentparlamentet. Med seg i Arbeidsutvalget får hun Eirik Strøm Solberg (Nestleder), Tord Øverland (Læringsmiljøansvarlig) og Therese Eia Lerøen (Fagpolitisk Ansvarlig).

SiO – din fastlege i studietiden!

Alle studenter som har betalt semesteravgift til SiO kan benytte Studenthelsetjensten og velge fastlege hos SiO. For english version press here

Med SiO som fastlege:

 • vil du få tilbakebetalt dine helseutgifter over 200 kr
 • får du prioritert legehjelp på dagen ved akutt sykdom
 • kan du bestille time på sms
 • får du tilgang til helsesøster og vaksinasjoner
 • har du en lege som er spesialist på vanlige studentproblemer Les mer

Aleks blogger: Hvem skal betale?

De siste månedene har Studentparlamentet brukt mye tid på å få til en ny og bedre treningsavtale mellom HiOA og SiO.

Nå har vi fått tre alternativer, men er det egentlig tre realistiske alternativer?

 • Les bakgrunnssaken til parlamentet her 
 • Les Arbeidsutvalgets vurdering her

Høsten 2011 har HiOA-studenter trent hos SiO for 800 kroner per semester. HiOA og Studentparlamentet sponset morroa gjennom utleie av idrettshallen og 260 000 kroner, hvorav 150 000 kroner gikk fra studenttieren (som er en del av semesteravgiften). Hvem skal sponse neste semesters treningsfest? Les mer