Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon

I helgen var 21 HiOA-studenter tilstede på Norsk studentorganisasjon sitt Landsmøte i Tønsberg. 17 med stemmerett, 1 vara og 3 som sitter i Landsstyret. Landsmøtet vedtok et nytt prinsipprogram hvor nytte og likhet ligger til grunn som de to viktigste prinsippene for norsk høyere utdanning. Du visste kanskje ikke på forhånd at du betaler 32 kroner i semesteret i driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon for at de skal jobbe nasjonalt for en bedre studiehverdag, men det vet du nå. Det skal du fortsette å gjøre for summen ble ikke endret på Landsmøtet.

Det viktigste gjennomslaget for HiOA var kanskje at resten av Norges studenter var enig i en resolusjon vi hadde sendt inn på forhånd som har blitt vedtatt i Studentparlamentet her. Hvis du ikke vet hva en resolusjon er så er det et ark, med skrift, hvor vi uttrykker en mening. Resolusjonen vår heter «La en student være en student» og baserer seg på at vi mener det ikke skal finnes aldersgrense på tilbudet til studenter. Er du student, skal du ha de samme studentgodene uavhengig av om du er fra den yngre eller den eldre garde. Enkelt og greit.bildeLM

Landsmøtet skal i tillegg til å vedta masse festlige dokumenter og budsjett også velge seg ut en rekke mennesker som enten skal lede organisasjonen eller som skal mene forskjellige ting om forskjellige ting. Vi var så heldig at vår Studentparlamentsleder Tuva Aune Wettland ble valgt til en av de som skal lede organisasjonen. Hun ble valgt inn i Arbeidsutvalget med ansvar for fag- og forskningspolitikk. Det resulterte i at vi ble veldig glade. Videre ble også vår Læringsmiljøansvarlig Tord Øverland valgt inn for å mene noe om velferd- og likestilling i en politisk komite og vår Fagpolitisk ansvarlige, meg, som har gleden av å hete Therese Eia Lerøen, til å mene noe om fag- og forskning i en annen politisk komite. Det ble vi selvfølgelig også veldig glad for.

Du lurer helt sikkert på hva vi gjør i Tønsberg når vi ikke er i møte hele dagen. Da går vi for eksempel på Jernet, som er Tønsbergs egen studentpub. Den er innredet med masse treverk, border, stoler og opp til flere barer. Den har også flere etasjer. Norsk studentorganisasjon arrangerer også en festmiddag på lørdagen. På denne festmiddagen må du trekke en lapp fra en gjennomsiktig bolle som forteller deg hvor du skal sitte. Da skal du sosialisere deg med studenter du kanskje ikke kjenner så godt på forhånd, men som til gjengjeldt er veldig hyggelige.

Nå angrer du helt sikkert på at du ikke var med på Landsmøtet fordi det høres så gøy ut. Da kan jeg fortelle deg at Landsmøtet arrangeres hvert år. Du har derfor faktisk mulighet til å få med deg denne begivenheten neste april.

Nytt arbeidsutvalg valgt

Den 24. april ble Tuva Aune Wettland valgt til ny leder av Studentparlamentet. Med seg i Arbeidsutvalget får hun Eirik Strøm Solberg (Nestleder), Tord Øverland (Læringsmiljøansvarlig) og Therese Eia Lerøen (Fagpolitisk Ansvarlig).

Vi krever kvalitet i praksis!

Denne helgen ble Studentparlamentets resolusjon om kvalitet i praksis vedtatt av Norsk studentorganisasjons Landsmøte 2012. Les resolusjonen her:

Du kan ikke lese deg til å vise omsorg, eller til å kommunisere med mennesker. Nettopp derfor er praksis en uvurderlig del av svært mange utdanninger.1 Ved enkelte studier utgjør praksisperiodene hele 50 prosent av studieløpet, og spiller derfor en avgjørende rolle for den helhetlige kompetansen og de ferdighetene du sitter igjen med ved endt utdanning. Les mer

Bli med på Landsmøte!

27. – 29. april er det klart for Norsk Studentorganisasjons årlige Landsmøte. HiOA sender 16 delegater. Nå kan du bli en av dem! 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge, og representerer om lag 200.000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året innen utgangen av april. Les mer

Spennende verv ved den nye høgskolen

Tirsdag 7. juni kl. 17.00 avholdes konstituerende møte i interim-studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. På møtet skal det velges studentrepresentanter til en rekke nemnder og utvalg ved den nye høgskolen, og til Norsk Studentorganisasjon.

Interessert i læringsmiljø, studiekvalitet, nasjonal studentpolitikk eller høgskolens behandling av klagesaker? I så fall er det store sjanser for at dette kan være av interesse for deg!

Les mer om de ulike vervene her, og meld ditt kandidatur til studentparlamentet@hio.no eller parlamentet@hiak.no. Alle registrerte studenter ved HiO og HiAk kan stille til valg.

Les mer

Ønsker du å påvirke din utdanning?

På Landsstyremøte i Norsk Studentorganisasjon 27. – 29. mai skal Landsstyret velge en leder og fire medlemmer til hver av NSOs faglige komiteer.

Det finnes faglige komiteer for nesten alle utdanningsgrupper, det er derfor store muligheter for å engasjere seg.

Les mer

Studentparlamentet gratulerer Daniel Massie!

Sist helg ble Studentparlamentets egen leder Daniel Massie valgt som internasjonalt ansvarlig til arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon.

Så snart Daniel har fullført sitt verv som leder ved HiO vil han gå rett videre til å lede landets studenter sammen med fem andre engasjerte studentrepresentanter i NSO.

Vi gratulerer Daniel så mye med vervet, og ønsker han lykke til videre! Vi er overbevist om at han kommer til å gjøre en strålende jobb i NSO.


Les mer om det nyvalgte arbeidsutvalget på NSO sine nettsider.