Nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet har i dag gjennomført sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Det nye Arbeidsutvalget

Til leder ble Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng valgt. Med seg får han Mats Ugland, Mikkel Frydenlund Sibe og Isak Grov Diesen som arbeidsutvalgsmedlemmer.

Nyvalgt Arbeidsutvalg. F.v.: Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Isak Grov Diesen, Mikkel Frydenlund Sibe og Mats Ugland.

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Til universitetsstyret ble Kjerstin Østenseth og Rolf Martin Aspenes valgt til henholdsvis kvinnelig og mannlig studentrepresentanter. I tillegg ble Vilde Veronica Haukeland valgt til 1. vararepresentant.

Nye representanter i Universitetsstyret. F.v.: Vilde Veronica Haukeland, Rolf Martin Aspenes og Kjerstin Østenseth.

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser fram til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene!

Valgmøtets resultat!

Valgmøtet i Studentparlamentet ble avholdt 29. april. I dette innlegget vil vi liste opp alle valgresultatene om hvem som skal representere deg i studieåret 2017/2018.

Arbeidsutvalget:

Foto: Ketil Blom, Khrono

Leder: Rune Keisuke Kosaka
Nestleder: Pia Marie Næss Johansen
Læringsmiljøansvarlig: Julie Iversen
Fagpolitisk ansvarlig: Karoline Wergeland Kaldråstøyl

Studentrepresentanter i Høgskolestyret:
Sunniva Myrene Braaten
Envy Aleksander Frogset
1. vara: Helene Kongerud
2. vara Joël Gianni

Studentrepresentanter i Klagenemnda:
Marius Toresen
Marte Hoel
Vara: Vilde Henningsgård

Studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda
Marius Toresen
Silje Økland

Studentrepresentanter i Forsknings- og utviklingsutvalget:
Tor Øyvind Langemyhr
Sook Berge Buer

Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget:
Julie Iversen (læringsmiljøansvarlig)
Martine Gjerde
Mariam Butt
Noah Thayalan
Petter Magnus Jenssen
1. vara Anette Nøsted
2. vara Bendik Kilander

Studentrepresentanter i Utdanningsutvalget:
Karoline Kaldråstøyl (fagpolitisk ansvarlig)
Egle Juodziukynaite
1. vara Sook Berge Buer
2. vara Jeanett Paulsen

Kulturutvalget:
AU-representant
Bjørn Harald Hegreberg Garborg
Anne Bolstad Skålid

Tildelingskomiteen:
William Sæbø

Styringsgruppe INTERACT:
Bjørn Harald Hegreberg Garborg
Karen-Marie Skjæveland
1. vara Lena Larsen

Kontrollkomiteen:
Ansar Qadeer

Valgkomiteen:
Einar Belck-Olsen (leder)
Christoffer S Tiller Alsvik
Sunniva Myrene Braaten
Line Ursula Helgar
Andreas Hägg Bratsberg

Valgkomiteen blogger! Greetings from the Election Committee!

Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet! I den anledning vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om verv og valg. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

We are getting closer to the elections in the Student Parliament! In this occasion, the Election Committee will give some basic information about the positions and elections. The Election Committee considers and recommends candidates for various positions.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Høgskolestyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv!
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle vervene HER.

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett i forkant av valget, samt under valgmøtet.
Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Send inn kandidatskjema til vk.sphioa@gmail.com
Kandidatskjema til Arbeidsutvalget og Høgskolestyret.
Kandidatskjema til øvrige verv.


Hilsen Valgkomiteen v/ Ane, Zeeshan, Eira, Steinar, Kine.
94

Studentparlamentet 2017 er valgt!

Studentparlamentsvalet har den siste tida stått på for fullt. Heile 74 kandidatar kjempa om 26 faste plassar og 26 varaplassar. I går blei det avgjort kven som skulle bli ein del av det nye Studentparlamentet.Gratulerar alle saman!

LUI

Faste:

Andreas Gullhav Hagen
Anette Myklemyr Magnussen 
Andreas Hägg Bratsberg 
Henry Mutebe 
Mariulina Dietenhofer 
Marius Toresen
Ida Karoline Kjærnåsen Kjønsberg

Varaer:

1. Vemund Haukelidsæter 
2. Lena Larsen 
3. Sondre Sandersen 
4. Tore Remi Christensen 
5. Knut Estensvoll Rosmo 
6. Tollef Kristensen 
7. Nicolai Paul Celdran-Johannessen

HF

Faste:

Alexander Koch
Ansar Ahmad Qadeer   
Bjørn Harald Hegreberg Garborg
Jonas Nedal Glittum
Kjerstin Brede Teigen
Silje Christine Fløgstad Økland
Silje Selboe
Tina Jeanette Løwer

Varaer:

1. Vilde Henningsgård
2. Jeanett Paulsen 
3. Vegard Henden
4. Simen Hernæs Sjølie
5. Ida Sparsås
6. Øystein Solberg
7. Linn Hovdan 
8. Elisabeth Tretten

SAM

Faste:

Hanna Schjerva Eide
Ina Marie Abrahamsen 
Julie Størholdt Iversen 
Line Ursula Helgar 
Lone Wanderås Fossum 
Rune Keisuke Kosaka

Varaer:

1. Mariam Butt 
2. Shivani Sharma 
3. Johanna Celinda Åhrberg 
4. Tina Alexandra Ngo 
5. Bendik Runesønn Kilander 
6. Fride Hovde Hoff

TKD

Faste:

Birger Bekk Christoffersen
Egle Juodziukynaite 
Pia Marie Næss Johansen 
Stian Lindmoen 
Tobias Haustreis Tønnessen

Varaer:

1. Tina Årikstad Sørensen 
2. Edvin Donatas Kulikauskas Torp
3. Ingvild Jenssen 
4. Ada Linnea Paulsen 
5. Håkon Skaug Ingebrigtsen

Ikke bare klag da, Einar

Kjenner du noen som klager mye på studiehverdagen? Eller er det slik at du selv ofte irriterer deg over ting du mener burde vært bedre her på HiOA?

NÅ har du en unik mulighet til å gjøre noe med det!

Studentene på HiOA skal nå velge seg et nytt Studentparlament for 2017 og DU kan stille til valg!

Dersom du vil bedre din egen og andres studiehverdag kan du registrere deg som kandidat i valget her: www.hioa.no/spkandidat, og du kan oppmuntre andre til å gjøre det samme. Registreringen er åpen til 14. oktober.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på e-post studentparlamentet@hioa.no eller besøke kontoret vårt i Pilestredet 46.

Lykke til i valget!

Gjennomslag for satsing på digitalisering

Studentparlamentet har lenge jobba for å auke digitaliseringa av utdanninga på HiOA, med alt det inneber. Digital eksamen, flipped classroom, bruk av digitale virkemiddel i undervisning – lista er lang!

Ved studiestart kunne studentar ved fakultet SAM juble for at dei i år får tilgang til kompendier digitalt og dermed gratis. Dette er eit lite og godt tiltak, som er bra for miljøet og bra for studentlommeboka.

HiOA har no også bestemt seg for å satse på digitalisering. Det er satt av 10 millionar kroner på digitaliseringsprosjektet fram til og med 2018. Dette er ei viktig og god satsing. Programmet for digitalisering kjem blant anna til å fokusere på å opprette ein teknisk og pedagogisk kompetanseeining, utvikle ny digital læringsplattform og å bedre digitale vurderingsformer.

Så, forhåpentlegvis blir det mindre av dette i framtida:

Undervisning

 

 

Velkommen som student på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

tigern

De fleste universiteter og høgskoler i Norge har et Studentparlament som representerer studentene. Dette har vi også her på HiOA og det består av 26 studenter fra alle våre fire fakulteter. Eksempler på saker der Studentparlamentet representerer alle studentene på HiOA er digitalisering av studiehverdagen, bedre læringsmiljø, god praksis og velferdstilbud.

I fadderuka kan du møte noen av oss rundt omkring på campus Pilestredet og Kjeller. Vi kommer også til å ha en instagramkonkurranse der den som tar den beste selfien med Studentparlamentets Tiger og tagger #sphioa vinner et gavekort på 1000 kr på Akademika!!!

Her er en plan på hvor Tigeren er å finne denne uka:

Tirsdag: Tigeren er på Åpningssermonien på St.Hanshaugen

Onsdag: Tigeren er på Kjeller fra 9-16 og rundt omkring på campus Pilestredet utover kvelden

Torsdag: Tigeren er å finne på foreningsdagen. Her kan du også møte 60 ulike foreninger som du som student kan bli med i – slik skaper du deg et fellesskap utenom studiene!

Fredag: Tigeren skal ha stand i Pilestredet 52 fra 10-12 og i Pilestredet 32 fra 12-15. Det blir også mulig å finne Tigeren på Samfunnet (HiOAs eget utested) utover kvelden!

 

Første arbeidsveke med nytt arbeidsutval

Vi i Studentparlamentet sitt arbeidsutval har no hatt vår første arbeidsveke. Det har vore lærerikt og spennande!

Det nye arbeidsutvalget i Studentparlamentet på HiOAFørst litt om oss. Vi er fire studentar som er vald til å jobbe eit år på fulltid for å representere studentane. Einar er 32 år, kjem frå Knappstad/Peru og er ferdig med sin bachelor i anvendt datateknologi. Han har jobben som læringsmiljøansvarleg. Sunniva er leiar av Studentparlamentet. Ho er 22 år, kjem frå Stranda og er ferdig med 3. året på grunnskulelærerutdanninga 1-7. William er 25 år, kjem frå Oslo og er ferdig med sin mastergrad i nettverk og systemadministrasjon. Han har jobben som fagpolitisk ansvarleg.  Helene er Studentparlamentets nestleiar, er 25 år og kjem frå Oslo. Ho er ferdig med 2. året på Samfunnsernæring.

I løpet av den første veka har vi fått installert oss på kontoret og fått satt oss inn i den praktiske biten som følg med jobben vår. Vi har også vore to dagar i Tallinn, der vi har blitt betre kjend med kvarandre. Både personleg, men også korleis vi jobbar. På trass av litt uflaks med bagasje som aldri kom fram, hadde vi ein flott tur.

Før vi starta ordentleg opp 1. juli var både Einar og Sunniva på tur i kraft av sine verv. Einar var på ein konferanse om universell utforming av utdanning i Gent i Belgia. Det gav mange gode tips og mykje inspirasjon for året som kjem. Sunniva var på tur med rektors leiargruppe til Sommarøya utanfor Tromsø. Der jobba dei blant anna med ny strategi for HiOA.

Vi jobbar heile sommaren, og sit på kontoret vårt i P 46 stort sett kvar dag. Dersom du er i området er det berre å stikke innom. Om ikkje sjåast vi ved studiestart!

 

Resolusjon om kjønnsnøytrale profesjonsnavn

I januar vedtok parlamentet resolusjonen under. Det er et viktig steg for likestillingen at vi fjerner alle profesjoners tilknytning til kjønnsroller. Vi ønsker oss et samfunn der kun egnethet og kompetanse setter begrensninger for hva et individ får jobbe med, og ikke kjønn!

 

Resolusjon om kjønnsnøytrale profesjonsnavn

Tradisjonelt sett har flere av profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag vært sterkt dominert av kvinner. Dette har gjort at flere av profesjonene har fått navn som også sier noe om hvilket kjønn som skal holde stillingen. Eksempelvis helsesøster og jordmor.

Studentparlamentet mener så tydelige føringer på kjønn strider mot prinsippet om lik rett til utdanning, da det kan virke direkte skadelig for rekrutering til studier. Det er viktig at alle er komfortable med å søke seg inn til det fagfeltet man ønsker å arbeide i, uavhengig av kjønn.

Studentparlamentet ønsker også å understreke at kjønnsbalanse er viktig for et godt arbeidsmiljø og sterkt mangfold innen fagfelt.

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever:

  • At alle profesjoner skal ha kjønnsnøytrale titler
  • At HiOA skal være pådrivere for at denne endringen skal skje

Studentenes universitetsvisjon

I slutten av oktober vedtok Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus et nytt dokument som tar for seg Høgskolen i Oslo og Akershus sin universitetsambisjon og hvordan studentene mener at Høgskolen skal videreutvikle seg og posisjonere seg i UH-sektoren.

Dette er det de vedtok:

Studentenes universitetsvisjon

Bakgrunn for dokumentet

Universitetsstatus var allerede et overordnet mål for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus under fusjonsprosessen i 2011. Her var det et operativt mål om å bli universitet innen 2014. I August 2012 vedtok styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) «Strategi 2020», som skulle gi retning for HiOAs videre utvikling og her ble universitetssatsningen et av de overordnede målene. Selv om satsningen lenge var kjent blant de ansatte ble den først kjent for studentene etter fusjonen. Dette førte til en sterk respons fra studentene, og et vedtak i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (SP) om at man ikke støttet satsningen fordi man mente at den var forhastet.

I 2013 vedtok SP et Politisk dokument om Strategi 2020. I dette dokumentet ble det utformet krav til strategien og hva studentene mente måtte prioriteres over de neste årene om vi skulle bli universitet. Over de siste årene har flere av disse kravene blitt nådd og HiOA har utviklet seg som utdanningsinstitusjon.

Da Curt Rice troppet på som rektor for HiOA høsten 2015 annonserte han raskt at han som tidligere utenforstående mente at HiOA allerede var et universitet, her understreket han også at HiOA etter internasjonale retningslinjer allerede regnes som et universitet. Samtidig har regjeringen varslet at det vil bli stilt strengere krav for høgskoler som ønsker å bli universitet fra og med 1. april 2016. Som følge av dette har Curt Rice varslet at HiOA vil sende inn en ny søknad om universitetsakkreditering i løpet av mars 2016, som tar sikte på å gjøre HiOA til et universitet i 2017.

Innledning/vurdering

SPs nåværende politisk dokument om Strategi 2020 er i stor grad strukturert som et generelt dokument om utdanning og trekker frem punkter som ikke eksklusivt gjelder for om vi blir et universitet. Mye av den politikken som er vedtatt i dette dokumentet har vi enten fått gjennomslag for eller så jobbes det aktivt med på HiOA for å bli innført. Derfor er det behov for at studentene setter nye mål og ny retning for den videre utviklingen av HiOA og det er grunnlaget for dette dokumentet.

For å unngå at dette blir et generelt dokument om utdanning vil dokumentet heller ta for seg strategiske satsningsområder for HiOA enn generell utdanningspolitikk. Vårt stand punkt i utdanningspolitiske spørsmål vil komme frem i andre dokumenter.

Profesjonsuniversitet

Et profesjonsuniversitet er en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som spesialiserer seg på tradisjonelle profesjonsyrker. Forskjellen på tradisjonelle universiteter og profesjonsuniversiteter er at profesjonsuniversitetene i langt større grad legger opp et helhetlig bachelor- og masterløp for studentene som skal gjøre dem rustet til å innta spesifikke yrkesgrupper.

Det som skiller et profesjonsuniversitet fra det tradisjonelle universitetet er samspillet mellom praksis og teori. De klassiske universitetene trekker seg tilbake fra arbeidslivets produktive praksis for å utvikle en teoretisk eller allmenn forståelse av sine fagområder. De setter teorien i fokus – og lager belønningssystemer som prioriterer teoretiske bidrag til fagfeltet.

Profesjonsuniversiteter bedriver også forskning i langt større grad enn høyskoler, innenfor sine fagfelt.

Samfunnsansvar

Grunnen til at HiOA skal bli et profesjonsuniversitet, og ikke et tradisjonelt universitet, er at HiOA i dag har en sentral rolle i samfunnet som utdanner av arbeidskraft innen de tradisjonelle profesjonsyrkene gjennom bachelorutdanningene. Dette gjør at HiOA har et samfunnsansvar som må ivaretas ved en eventuell overgang til å bli universitet.

Det er altså viktig at HiOA bevarer sin faglige profil og at de verner om og fortsetter å styrke bachelor- og masterutdanningene innenfor den faglige profilen, dette må fortsette å være HiOA sin kjernefunksjon. Det at HiOA blir universitet må ikke føre til en overakademisering av utdanningene, og heller ikke bidra til en inflasjon av bachelor- og masterutdanninger.

Grunnet størrelse og beliggenhet har HiOA muligheten og samfunnsansvaret for å være et senter for forskning innen profesjonsyrkene. Vi må sette oss som mål å være ledende i landet innen profesjonsutdanninger. Som Norges senter for profesjonsutdanning og -forskning skal HiOA være sentral i alle samfunnsdebatter innen dets fagfelt og på den måten ta plass som politisk aktør, og formidler av forskningsbasert kunnskap til samfunnet.

 

Praksis og samarbeid med arbeidslivet

Én av grunnsteinene i profesjonsutdanninger er veiledet praksis. Praksis skal sikre studentene en arena for å prøve ut teorien de lærer på studiet. Det skal også være en trygg ordning hvor studentene kan få bygge erfaring allerede under studieløpet. HiOA som profesjonsuniversitet skal ha som mål å ha utdanninger som gjør dets studenter kjent som viktige kunnskapsformidlere og profesjonsutøvere i praksisfeltet.

Digitalisering og varierte undervisningsformer

Med konkurranse fra andre institusjoner som også ønsker å ta plass innen de samme fagfeltene som HiOA sin faglige profil inkluderer, blir det mer og mer viktig for HiOA å se på hvilke strategiske grep som kan tas for å sikre et konkurranse fortrinn i kampen om de klokeste hodene til studentmassen. Den digitale tilstanden i utdanningssektoren i dag er at prosessen innen digitalisering først og fremst er drevet av ildsjeler blant de faglige ansatte på de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Dette gjør at prosessen går generelt tregt og lite målrettet fremover i sektoren. Det er grunn for å tro at den første utdanningsinstitusjonen som formulerer en konkret plan for bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen og økt fokus på bruk av varierte undervisningsformer også vil få et konkurranse fortrinn og en strategisk posisjon i sektoren.

HiOA burde derfor formulere en plan for digitalisering av utdanningen som inneholder konkrete delmål med tidsrammer, med tydelige føringer. Målene må ta sikte på å en digitalisering legger opp til at underviseren må bruke mindre tid på tradisjonelle forelesninger og én-veis-kommunikasjon, og mer tid på varierte undervisningsformer som inkluderer diskusjon og kontakt, både mellom underviser og student og studenter imellom.

Tverrprofesjonell samlæring

Gjennom en karriere vil de fleste profesjonsutøvere være i regelmessig kontakt og inngå i samarbeid med profesjonsutøvere fra andre profesjoner enn deres egen. Dette går både på tvers av profesjoner, men også på tvers av fagfelt. Som profesjonsuniversitet vil HiOA ha et sterkt konkurransefortrinn i mangfoldet av profesjoner som er samlet under ett budsjett. Dette gjør det enklere å legge til rette for at studentene får møte de profesjonene som de vil møte i arbeidslivet gjennom tverrprofesjonell samlæring. Som profesjonsuniversitet må HiOA ta et større ansvar å vise veien for resten av utdanningssektoren.

Ved å utforme og implementere en helhetlig strategi for tverrprofesjonell samlæring vil HiOA kunne ta plass i sektoren som den utdanningsinstitusjonen som kan tilby de mest arbeidsnære utdanningene. Dette krever tydelig føringer fra ledelsen, og at en større andel av strategimidlene brukes på utdanning og da spesifikt på tverrprofesjonelle samarbeidsprosjekter.

Internasjonalisering

Som profesjonsuniversitet vil HiOA stille sterkere i opprettelsen av internasjonale samarbeid både innen forskning og utvikling, og utdanning. Disse fordelene må komme studenter og ansatte til gode ved at HiOA satser sterkt på internasjonale samarbeid.

HiOA som profesjonsuniversitet skal være Norges senter for utdanning til og forskning på velferdsstaten, som sentral kunnskapsutvikler og -formidler i én av verdens mest velfungerende velferdsstater. HiOA har derfor et ansvar for å formidle våre erfaringer og kunnskap om strukturere en velferdsstat, så vel som å videreutvikle vår egenvelferdsstat ved å samle erfaringer og kunnskap fra internasjonale samarbeidsaktører. Studenter på utveksling fra HiOA skal være ettertraktede å ha på innveksling og HiOA skal være et ettertraktet sted å dra på utveksling grunnet vår særegne kompetanse innen velferdsstudier. HiOA som profesjonsuniversitet burde ta sikte på å bli et internasjonalt senter for velferdsstudier.

Verden blir stadig «mindre» og kommunikasjon på tvers av landegrenser, kulturer og språk blir stadig viktigere i Norge. Inn- og utveksling av studenter er et effektivt tiltak for å forberede HiOA-studentene på det samfunnet de skal arbeide i. Om vi skal klare å bli et internasjonalt anerkjent senter for velferdsstudier vil det være viktig at studentene ved HiOA rustes for å ta imot internasjonale studenter, samt for selv å dra på utveksling. Dette krever at studentene blir komfortable med å diskutere sine egne fagfelt med studenter fra andre land og at deler av undervisningen derfor gjøres på engelsk.

Ansettelser og ansatte

I universitet- og høyskolesektoren er normalen at de faglig ansatte ved universiteter har en større prosentandel av stillingen sin satt av til forskning og utviklingsarbeid enn det faglig ansatte har ved høyskolene. Dette har også vært tilfelle ved de nye universitetene som tidligere har vært høyskoler. Derfor er det knyttet en forventning til at de faglige ansatte skal få en større prosentandel til FoU når vi blir universitet. Dette blir også støttet opp av behovet for mer publisering og FoU-produksjon. Studentparlamentet ved HiOA mener at en økning av prosentandel i FoU til de faglige ansatte ikke skal gå utover det totale antallet undervisningsstillinger. Dette innebærer at en eventuell økning må dekkes opp av flere nyansettelser innen undervisning.

Som profesjonsuniversitet er det viktig at vi klarer å holde fokuset på både undervisning og forskning og utvikling. Vi skal være en institusjon der forskning og utvikling, og undervisning står likestilt. Opprykk innen akademia i dag legger for stor vekt på prestasjoner innen forskning. Undervisning, faglig utvikling og utvikling av nytt pensum blir sett på som annenrangs arbeid, og teller mindre når faglig ansatte søker om opprykk. Dette gjør det derfor mer attraktivt å drive med forskning fremfor undervisning. HiOA må legge til rette for at undervisning, faglig utvikling og utforming av nytt pensum blir likestilt med forskning når man søker om opprykk på HiOA. Dette vil bidra med å heve statusen for undervisningen, og at de som velger å prioritere undervisning fremfor FoU ikke blir skadelidende når det kommer til status og økonomi.

Arbeidsfordeling og samarbeid med nærliggende offentlige utdanningsinstitusjoner

Samarbeid

Mer omfattende og tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Norge og i utlandet blir viktig for HiOA som et fremtidig universitet. Spesielt vil samarbeidet med UiO være viktig da dette er en institusjon som ligger lokalt og har et omfattende studietilbud. Dagens profesjonsutøvere er i kontakt med mange ulike fagfelt i deres arbeid. Derfor er det viktig at studentene får innsikt i hva de andre profesjonene jobber med og hvordan de jobber, for å få et innblikk i deres perspektiv. HiOA skal samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner og legge til rette for tverrfaglig samarbeid og tverrprofesjonell samlæring.

Det er også andre utdanningsinstitusjoner som det vil være aktuelt å opprette samarbeid med. Både helse og sosialfagene vil ha god nytte av tverrprofesjonell samlæring med både studenter og andre samarbeidsprofesjoner på tvers av både kommunale og nasjonale profesjoner og utdanningsinstitusjoner. Det samme gjelder studenter ved lærerutdanningene, de estetiske utdanningene og designutdanningene ved et samarbeid med Musikkhøgskolen og Kunsthøgskolen. Design og ingeniørutdanningene vil også nyte godt av et samarbeid med Arkitekthøgskolen. Tverrprofesjonell samlæring og et generelt samarbeid vil kunne styrke utdanningene ved alle institusjoner.

Arbeidsfordeling

Universitetene og høyskolene har et samfunnsansvar for å utdanne for fremtidens behov innen næring- og arbeidsliv. For å sikre at dette samfunnsansvaret blir fulgt opp godt nok og forvaltet riktig er det derfor viktig at man samler de samme fagfeltene slik at de blir store og sterke i møte med morgendagens utfordringer. HiOA og nærliggende offentlige utdanningsinstitusjoner bør derfor gå gjennom sine studie- og fagporteføljer for å se nærmere på hvorvidt fagfelt og utdanninger burde flyttes fra én institusjon til en annen for å styrke dem. Dette er også viktig å se på om det er utdanninger som flere institusjoner har, som er hensiktsmessig at kun én av dem har.

Finansiering

Som ett av de nye universitetene og ett av de største nye universitetene burde HiOA gå i fronten for et mer rettferdig og transparent finansieringssystem for fordeling av midler til Universitets og høyskolesektoren. Det statlige finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i Norge, som ble satt i 2003, er basert på de tidligere tildelingene til institusjonene og tar utgangspunkt i at 70% er strategiske og langsiktige midler og 30% er basert på institusjonens resultater. Denne tildelingsnøkkelen favoriserer de gamle universitetene, da de hadde høy produksjon å vise til i 2003. Siden den gang har høyskolene og de nye universitetene hatt en betydelig økning av resultatene sine, både innen utdanning og forskning og utvikling. Dette er ikke tilfelle ved de gamle universitetene. Dette har ført til at de gamle universitetene har mer penger pr student enn det høyskolene og de nye universitetene har. Ekspertgruppen som skulle se på finansieringssystemet la frem en rapport i 2015 konkluderte med at man ikke skulle endre tildelingen noe spesielt. Studentparlamentet ved HiOA mener at en slik fordeling straffer høyskolene og de nye universitetene for produsere gode resultater. Derfor må HiOA jobbe aktivt for en reformering av finansieringssystemet. Dette blir viktig når HiOA skal bli et universitet og behovet for stadig flere profesjonskandidater og FoU innen profesjonene øker.

Oppsummering

Uansett om Høgskolen i Oslo og Akershus får innvilget sin søknad eller ikke mener studentparlamentet at satsningsområdene over skal prioriteres som strategiske mål for Høgskolen fremover. Gitt at profesjonsutdanningene og bachelorgradene blir ivaretatt, sammen med Høgskolens samfunnsansvar, støtter Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus sin ambisjon om å bli et profesjonsuniversitet.