Resolusjon om kjønnsnøytrale profesjonsnavn

I januar vedtok parlamentet resolusjonen under. Det er et viktig steg for likestillingen at vi fjerner alle profesjoners tilknytning til kjønnsroller. Vi ønsker oss et samfunn der kun egnethet og kompetanse setter begrensninger for hva et individ får jobbe med, og ikke kjønn!

 

Resolusjon om kjønnsnøytrale profesjonsnavn

Tradisjonelt sett har flere av profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag vært sterkt dominert av kvinner. Dette har gjort at flere av profesjonene har fått navn som også sier noe om hvilket kjønn som skal holde stillingen. Eksempelvis helsesøster og jordmor.

Studentparlamentet mener så tydelige føringer på kjønn strider mot prinsippet om lik rett til utdanning, da det kan virke direkte skadelig for rekrutering til studier. Det er viktig at alle er komfortable med å søke seg inn til det fagfeltet man ønsker å arbeide i, uavhengig av kjønn.

Studentparlamentet ønsker også å understreke at kjønnsbalanse er viktig for et godt arbeidsmiljø og sterkt mangfold innen fagfelt.

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever:

  • At alle profesjoner skal ha kjønnsnøytrale titler
  • At HiOA skal være pådrivere for at denne endringen skal skje

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.