Still til valg!!!

https://www.facebook.com/SPHiOA/videos/1027403790668573/

Nå er det bare to dager igjen før valget begynner. Det begynner å samle seg masse bra kandidater til årets valg, men vi trenger fortsatt flere, vi trenger deg!

Frist for å stille er 23. oktober!!!

Å sitte som medlem i studentparlamentet er spennende og lærerikt. Det er også et bra sted for påvirkning om du ønsker at noe skal bli gjort noe med. Som du sikkert vet har studentene fire heltidsansatte studenter som har som jobb å få gjennom de endringene som Studentparlamentet vedtar.

 

Det er derimot mange som er skeptiske til parlamentet. Vi har derfor listet de vanligste mytene om parlamentet i listen under:

Myter om Studentparlamentet

Du trenger mye erfaring for å bli med

FEIL, du får opplæring og hjelp hele tiden.

Du må ha mye tid ved siden av studiene

FEIL, om du sitter i Studentparlamentet er det ett møte med formøte i måneden som du må være med på. Resten er frivillig.

Det er skummelt å være med

FEIL, hvert år er det mange nye og de som har vært med en stund husker hvordan det var. Du blir tatt godt imot.

De jobber kun med tunge politiske saker

FEIL, de jobber med mange forskjellige saker, alt fra dårlig luft og PC på eksamen til psykisk helse og kvalitet i praksis.

Folk fra mitt studie trenger ikke denne erfaringen

FEIL, i alle yrker får man bruk for erfaringen du får i Studentparlamentet. Du lærer for eksempel å snakke i forsamlinger, god møtekultur og forhandlinger. I tillegg får du en større forståelse for administrasjon, økonomi og politiske prosesser.

Det er ikke noe gøy

FEIL, vi har spennende debatter og koselige sosiale sammenkomster

 

Vi i studentparlamentet håper du ønsker å delta i parlamentet det kommende året. Vi vet at du vil være et godt bidrag for både parlamentet og dine medstudenter!

 

Godt valg! 🙂

Derfor vil vi digitalisere

steinar_olberg_-8
FOTO: SKJALG BØHMER VOLD
Studentparlamentet ser to hovedutfordringer med digitalisering og undervisning for Høgskolen i Oslo og Akershus: Man mangler helhetlig plan og undervisningskulturen.

Vi i Studentparlamentet har i høst gjort digitalisering til vår fanesak og utfordret både det nye rektoratet og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i sin helhet til å utforme klare mål og en klar strategi for hvordan vi skal digitalisere hverdagen ved høgskolen. Vi har blitt møtt med interesse og mange positive tilbakemeldinger fra flere hold. Det har blitt klart for oss at dette var noe som lå latent ganske mange steder rundt omkring på høgskolen.

De siste månedene har vi fått innblikk i de ulike prosjektene og arbeidene som blir gjort ved HiOA og det er mye spennende som skjer. I den samme tidsperioden har vi sett to store utfordringer som vi står ovenfor på HiOA:

  • Mangelen på en helhetlig plan for alle de ulike aspektene ved digitalisering,
  • og undervisningskulturen.

Ledelsen har satt i gang for å få på plass en plan, men når det kommer til kulturen knyttet til undervisning, har HiOA fremdeles et stykke å gå.

Når vi snakker med forelesere og lærere om digitalisering er alle positive frem til ønsket om å digitalisere undervisningen. Da er det flere som blir skeptiske, og med god grunn. Det man gjerne forbinder med digitalisering av undervisning er at forelesningene blir filmet og gjort tilgjengelig på nett slik at studenten ikke trenger å møte opp og aldri trenger å være i samme rom som foreleseren. Jeg vil tro at de fleste lærerne vil være enig med meg i påstanden om at møte mellom student og foreleser stimulere til mer og bedre læring enn å sitte foran en pc-skjerm å se en video med den samme foreleseren. Derimot skjer dette liten grad ved flere av de store studiene på HiOA.

Flere av utdanningene ved HiOA i dag har store forelesninger med et høyt antall studenter, gjerne flere hundre. Denne formen for undervisning gjør studenten til en passiv tilskuer som kun mottar kunnskap, som et glass som fylles opp med vann. Vi i Studentparlamentet vil at man skal legge til rette for læringsarenaer og undervisningsformer hvor studenten er i mer direkte kontakt med læreren. Gjennom dialogen kan man skape ny kunnskap både for student og lærer, og ikke bare fylle opp hodene til studentene med foreleserens allerede eksisterende kunnskap.

Forelesningen var opprinnelig ment for å formidle innholdet i bøker ettersom at den jevne student hadde verken tilgang, råd eller evne til å få lest bøkene selv. Gjennom en digitaliseringen av undervisningen skal vi ikke bare mediere forelesningen fra en formidlingsform til et annen, men derimot endre hele måten vi underviser på.

Innholdet i de vanlige forelesningene skal i større grad bli en del av pensumet, og tiden som ville blitt brukt til forelesninger skal brukes til møter mellom lærer og mindre grupper av studenter. På den måten kan man i større grad jobbe med oppgaver knyttet til materialet, og åpne opp for diskusjon og dialog om innholdet

Skal all undervisning gå over nett? Skal vi putte masse teknologi i alle former for undervisning? Svaret er nei. Siden HiOA har mange profesjonsutdanninger har man også mange utdanninger med mye praktisk undervisning. Det finnes andre utdanninger på universitetene og høgskolene i Norge som har større utfordringer enn det vi har. Allikevel burde HiOA gå i spissen for en utvikling som uansett vil komme i hele sektoren.

Høgskolen skal forberede sine studenter til den hverdagen som venter dem etter endt utdanning, og da må vi tilpasse oss det samfunnet vi er i og den hverdagen og de behovene studentene har. Vi vil ikke senke antallet undervisningstimer, men styrke kontakten mellom student og lærer. Dette vil kreve en mer aktiv student, som til gjengjeld vil få mye mer ut av utdannelsen sin, og en aktiv lærer som ikke bare får formidlet sitt fag, men muligheten til å utvikle seg selv som pedagog og fagperson.

Til alle forelesere: Vi vil møte dere mer, diskutere mer med dere og jobbe mer med dere. Derfor vil vi digitalisere undervisningen. Vi vil se mer til dere, ikke mindre.

Velkommen til HiOA!

https://www.youtube.com/watch?v=8M_hIqLDQp8

Det er på tide med et nytt år og nye muligheter som klisjéen formulerer det. I studentparlamentet gleder vi oss til å ta fatt på det nye studieåret med friskt mot.
Jeg heter Christoffer Alsvik og er den nye lederen av studentparlamentets arbeidsutvalg, sammen med nestleder Anette Myklemyr Magnussen, fagpolitisk ansvarlig Steinar Olberg og Læringsmiljøansvarlig Ane Larsen Mjøen, skal vi jobbe for at du og dine medstudenter skal få en bedre studiehverdag. Dette skal vi gjøre ved både å jobbe med kvaliteten på undervisning, praksis og veiledning, og det fysiske læringsmiljøet, som inkluderer alt fra leseplasser og undervisningsrom, til tilbud om helsetjenester, sosialt studentliv og foreningsliv.
Vi legger opp til et aktivt og friskt program tilknyttet studiestart. Under åpningsseremonien 11. august skal Leder holde velkomsttale, samt tildele prisen for Årets foreleser. Prisen tildeles en foreleser som har utmerket seg spesielt og som studentene mener andre forelesere bør se til for inspirasjon til å videreutvikle sine egne undervisningsmetoder.
Vi vil også være aktive på stand på foreningsdagen 13. august, og SP-tigeren vil dele ut flyers til årets store begivenhet, Studentpolitisk show! Onsdag 19. august fyrer vi opp utenfor Pilestredet 52 med alt fra lek, moro og sosialisering, til å utfordre et AU-medlem til impro-debatt.
Hold også utkikk etter SP-Tigeren gjennom studiestart! Vi gjennomfører instagramkonkurranse og gir ut ett gavekort på Akademika til en verdi av 600 kr. Ta bilde med tigeren og merk det med #SPHiOA. Vinneren av konkurransen vil bli trukket den 21.08.15.

Vi gleder oss til å ta imot alle de de nye studentene den 11. august, og håper å se dere den 19.!

Nytt år, og nå er det full fart for Studentparlamentet!

Nå har vi i Arbeidsutvalget vært på jobb i tre dager og kjenner at driften begynner å nærme seg normal igjen etter juleferien. Nå står et nytt år, med et nytt Studentparlamentet for tur.

I løpet av januar skjer det mye for oss. Vi skal blant annet dra på oppstartsseminar til Gjøvik med våre nye representanter. Nå jobber vi på kontoret med å lage presentasjoner, workshops osv. til dette seminaret.

I tillegg starter vi opp med møtevirksomheten vår, og på møtet den 27. januar skal vi blant annet velge representanter til Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon og Velferdstinget i Oslo og Akershus. Norsk studentorganisasjon er studentenes nasjonale interesseorganisasjon som jobber for at din og andre studenters hverdag skal bli bedre. De jobber med saker som studiestøtte, nasjonale og internasjonale rammebetingelser for studenthverdagen og mye annet. Velferdstinget jobber for at din studentvelferd skal bli bedre, enten gjennom flere studentboliger, bedre kantinetilbud, billig treningstilbud, god psykologtjeneste osv. Alle studenter ved HiOA kan stille til valg, og det krever ikke noe tidligere erfaring. Og husk at selv jeg som er leder for Studentparlamentet nå, har også hatt mitt første møte en gang, og jeg har lært veldig mye av det.

Selv om det er mye som skjer på kontoret så håper vi at alle studenter som har lyst tar turen innom oss. Vi er på kontoret i Pilestredet 46 fra 09.00 til 15.00 hverdag, og på Kjeller hver torsdag fra 09.00 til 12.00.

Godt nytt år alle sammen!

Valgresultatene er klare!

Nok et Studentparlamentetsvalg er gjennomført med rekord mange kandidater! Først og fremst må jeg si tusen takk til alle de som har stilt, og til de som har hjulpet oss i prosessen. Dessverre fikk vi en liten reduksjon i antall studenter som stemte i år, og den totale valgoppslutningen ble på ca. 11%, det var i alt 2038 studenter som stemte. Men vi tar med oss erfaringene fra i år til neste år, og skal sørge for at neste Arbeidsutvalg får en god evaluering på hva som fungerte og hva som kan gjøres bedre til neste år.

Det er flott å se at det er en god mix mellom nye og gamle fjes i Studentparlamentet 2015, dette vil gjøre at man både får nye tanker og ideer. Vi i Arbeidsutvalget gleder oss til å dra på seminar med de nye i starten av januar, for å drive kursing og opplæring.

Her er Studentparlamentet HiOA 2015:

Fakultet for Helsefag

Faste representanter
Ane Larsen Mjøen
Ansar Ahmad Qadeer
Jannicke Weddegjerde
Jon Magnus Eilertsen
Lillian Eide Sørensen
Martine Josefine Frantzen
Shukri Abdulgadir Mohamed

Vararepresentanter:
1. Carl Alexander Kessen Sverdrup
2. Carina Elisabeth Carlsen
3. Maryam Zadran
4. Jakob Loe
5. Erling Magnus Vestlie Berby
6. Irma Jorganovic
7. Johanna Celinda Åhrberg

Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale studier

Faste representanter
Anette Magnussen
Christoffer Udenæs
Mari Tønnessen Flåtåmo
Marius Muggerud
Viktor Emanuel Johansson
Vilde Følling Folland
Ledig Kjeller plass

Vararepresentanter:
1. Steinar Veiding
2. Isabel Byrkjeflot Nærø
3. Anders Skaug
4. Glenn André Guldberg Blakstad
5. Julie Erøy Hansen
6. Markus Tveit Kvam
7. Iselin Knudsen Sæterdal

Fakultet for Samfunnsfag

Faste representanter
Christoffer Storm Tiller Alsvik
Hoang Vi Pham
Loayar Nung
Maria Reitås Messenlien
Sandra Yeomans
Silje Refsnes Coward

Vararepresentanter:
1. Ragnhild Karlsen Dalslåen
2. Rune Keisuke Kosaka
3. Martin Aamodt Haugen
4. Karina Domaas Håvik
5. Einar Eikeland
6. Cecilie Bech Blindheim

Fakultet for Teknologi, Kunst og Design

Faste representanter
Katja Sørum
Manjit Kaur
Shan Mohammed
William Giffen Sæbø
Ledig Kjeller plass

Vararepresentanter:
1. Tina Årikstad Sørensen
2. Ola Moen Fretheim
3. Stine Lise Henriksen
4. Oda Kristine Grifftun
5. Einar Belck-Olsen

Hei du, nå kan DU bestemme!

StemNå har DU mulighet til å stemme på de kandidatene du mener er best egnet til å bestemme studentenes meninger i 2015, det vil si dine meninger. Det er mange kandidater å velge mellom, og det tar ikke lange tiden!

Alt du trenger å gjøre er å logge deg inn på www.hioa.no/spvalg og skrive inn ditt brukernavn og ditt passord (det du bruker på fronter)! Videre får du instrukser på hvordan man går frem for å stemme. Stemmeknappen er nederst på siden, husk å klikk på den! Du kan stemme på en eller flere personer, og du har lovt å stemme blankt! Fristen er 4. november, men hvorfor vente?

Det er ikke mye som kreves av deg, gir du oss fem minutter av ditt liv så skal jeg love deg og fremtidens studenter får mye igjen for det. Se bare her:

Studentparlamentet har de siste årene fått mye gjennomslag, blant annet vil det på nyåret bli ansatt et Studentombud som kan hjelpe deg med klagesaker du eventuelt skulle ha. Vi har fått HiOA og Samskipnaden til å jobbe for et løft for foreningslivet på HiOA. Og da Stensberggata 26 nylig åpnet var det gjennom vårt arbeid at vi sikret at bygningen fikk både studentarbeidsplasser og grupperom. Dette er bare et knippe av sakene vi har fått gjennomslag ved!

Så hvis du har lyst til å påvirke hva vi skal jobbe med i 2015 er det nå du har muligheten. Har du noen hjertesaker om høyere utdanning? Eller noe du mener HiOA bør bli finkere til? Og hva kan vi gjøre for å sørge for din studiehverdag blir bedre? Vi trenger innspillene, hvis ikke bestemmer jeg alt!

 

Hey there student – Still til valg!

T plakatKanskje du har sett plakatene av oss i arbeidsutvalget hvor vi sitter på do, kaster penger i luften, kaster søppel på studenter eller drikker champagne på kontoret? Men du har vel ikke fått med deg hva som det inneholder? Her kommer forklaringen.

I disse dager er vi på jakt etter representanter til Studentparlamentet her på HiOA. Du kan se på  Studentparlamentet som studentenes eget lille Storting eller vårt ekstra store elevråd. Det er vi som lager studentens meninger i saker som angår studentene. Saker som angår ditt læringsmiljø, praksis, undervisning, HiOAs miljøprofil (eller mangelen på den), systemet rundt emne evalueringene og andre saker som faktisk påvirker DIN studiehverdag.

Du tenker kanskje: Men dette er jeg ikke kvalifisert for? Du tar feil, dersom du har tanker rundt et av temaene er faktisk veldig kvalifisert allerede. Vi har alle startet et sted, jeg har ikke vært tillitsmann før andre året her på HiOA. Nå er jeg leder for Studentparlamentet, noe som viser at alle har muligheten, det handler bare om å gripe den!

Kanskje du syns det er skummel og at du ikke helt hvordan det man skal snakke for store forsamlinger? Det gjorde jeg også en gang, nå går det fint fordi jeg fikk kursing og opplæring! Med andre ord er det ikke så skummelt som det kanskje virker som. Husk at vi faktisk er mennesker. Jeg gjør fortsatt feil den dag i dag  når jeg snakker foran forsamlinger, men både de og jeg overlever!

Så hva får du ut av å stille til valg? Du får møte en gjeng med engasjerte studenter, som det alltid er flott å møte. Du får en CV som gir deg et konkurransefortrinn mot andre, og alle arbeidsplasser ser etter engasjerte ansatte. Du får en god forståelse av hvordan store organisasjoner er bygd opp. Du blir flinkere til å snakke for forsamlinger og bygge opp hvordan du legger frem ting.

Har jeg overbevist deg nå? Hvis du har lyst til å stille så er det bare å følge linken: www.hioa.no/spkandidat. Du vil ikke angre!

For å lese mer om oss: http://blogg.hioa.no/studentparlamentet/about/om-parlamentet
Frist for å stille er: 24. oktober!
Stemme periode er: 27. oktober til 4. november

Hvor sikker er du egentlig?

Oktober er det nasjonal sikkerhetsmåned, og det er noe som angår oss alle her på HiOA og i samfunnet forøvrig. Du tenker kanskje, «nei, du tar feil», «dette er bare spam» eller «herr bloggmann du overdriver»  når du leser dette. Men det gjør jeg ikke!

For vet du egentlig hvem som følger deg på sosiale medier? Eller hva du takker ja til når du laster ned en APP? Det gjorde ikke jeg før jeg leste meg opp på temaet, og slik tror jeg det er for mange andre også.

Mange definerer tiden vi er i «som teknologiens gullalder», men vi kan fort glemme konsekvensene hvis man ikke er klar over hvordan man skal håndtere teknologien riktig. Vi studenter skal ut i arbeidsliv som er fullt av teknologiske løsninger og dupedingser, og mange av oss skal jobbe med sensitiv informasjon i løpet av karrierelivet vårt. Derfor er det viktig at vi er skikket til å håndtere denne type informasjon, og bevist på temaet!

HiOA arranger denne måneden en konkuranse som du får tilsendt på din student e-post (PS: som du er skrevet under på at du leser). Men vil du lese enda litt mer om sikkerhetsmåneden kan du klikke deg inn på:http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sikkerhet/Sikkerhetsmaaneden-2014

Og dersom du vil vite enda litt mer temaet sikkerhet, og HiOAs sitt arbeid kan du klikke deg inn her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Sikkerhet

Uansett, både håper og forventer vi i Arbeidsutvalget at du som student har et kritisk forhold til informasjonssikkerhet og hvordan du behandler informasjonen!

datasikkerhet

Kvalitetstid på HiOA – høgskolen viktigste dugnadsprosjekt.

I går ble det klart at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) ikke godkjenner kvalitetssikringssystemet til HiOA. Et kvalitetssikringssystemet, er et system som beskriver hvordan høgskolen skal sikre og utvikle kvaliteten på utdanningene sine. Når NOKUT undersøker den enkelte institusjonen, setter de ned en gruppe som skal se på hvordan institusjonen jobber med evalueringer, og hvilke endringer som skjer på bakgrunn av innspillene som kommer.

Den 17 juli, foreslo komitéen som besøkte HiOA, at vi skulle stryke, fordi systemet vårt ikke var godt nok. Komitéen påpekte at HiOA sitt system var for dårlig fordi:

  • Kvalitetssikringssystemet ble innfør for sent, og ikke har blitt igangsatt skikkelig.
  • HiOA sitt system er ikke godt nok for forskerutdanningene (PHD-er) og master utdanningene.
  • Kvalitetssikringen av praksis er ikke godt nok dokumentert.
  • Det skapes for lite engasjement blant studentene til å bidra til å styrke kvalitetsstrukturen.

HiOA har et ambisiøst system, og får skryt for involveringen av studenter på   bachelorgradsnivå. Slik vi ser det er ikke den største utfordringen HiOA har selve systemet, men det er kulturen rundt det å evaluere. Vi har selvsagt enkelte utfordringer med selve systemet, men det er de enkleste å fikse.

Det viktigste å få gjort noe med er kulturen der studentens innspill bare havner i en skuff. Vi mener økt åpenhet og bevissthet rundt evalueringene derfor er viktigst. Vi syns det må bli mer synlig og få større plass på HiOA sine nettsider, nå må man navigere seg gjennom en jungel av ulike sider for finne nettsiden til kvalitetssikringssystemet. HiOA må i tillegg få på plass et system utenom de normale rapporteringskanalene, også kalt avvik eller «si i fra» -systemet. Vi har mange ønsker for hvordan vi kan utvikle en god kvalitetskultur på HiOA, som du kan lese om i tiltakspakken vår. Dersom våre innspill blir hørt, er vi sikre på at kvalitetskulturen på HiOA blir bedre.

Studentparlamentet er godt forberedt. Vi har avholdt et arrangmentet: «Kvalitetstid», og har laget studentenes tiltakspakke. Her har vi fått med oss studentenes meninger for hva som skal til for å skire og skape god kvalitet her på HiOA.

Nå er vi klare til å brette opp ermene og gjøre en skikkelig innsats for å gjøre HiOA bedre! Med tiltakspakken har vi laget konkrete forslag fra studentene, men vi tar også gjerne en prat med instituttledere, ansatte og andre studenter som ikke har vært med i prosessen. Vi vil ha dine innspill på hvordan hele HiOA kan heve kvalitetskulturen, det er tross alt et dugnadsprosjekt!

Høstens første studentparlamentsmøte!

Neste tirsdag (16.09.14) er det høstens første studentparlamentsmøte, og vi gleder oss. Vi håper å se både nye og gamle ansikter!

Dersom du har lyst å komme å se på er det fritt frem, vi starter kl. 17.00. Møte blir arrangert i Pilestredet 32, rom N020_025. Her finner du sakspapirene. Du (Student ved HiOA) har muligheten til å komme med forslag, og her kan du lese allerede innkomne forslag.

Selv om mange av sakene er av organisatorisk-art skal vi også diskutere noe av politisk-art. Blant annet er resolusjon om studentinvolvering i forskning, handlingsplan og studentens tiltakspakke i forbindelse med kvalitetssikringssystemet.

Handlingsplanen er blitt betydelig redusert, og er mye mindre detaljert enn tidligere. Dette er fordi vi ikke alltid vet hva som er de gode løsningene å jobbe for, men vi vet hvilken temaer vi bør jobbe med.

Tiltakspakken er et resultat av arrangementet Kvalitetstid som vi arrangerte i slutten av august, og det faktum at HiOA sitt kvalitetssikringssystem mest sannsynlig blir underkjent. Dette høres kanskje kjempe kjedelig og byråkratisk ut, men er veldig viktig for at kvaliteten på din utdanning skal holde et høyt nivå. I denne saken foreslår vi hvilke tiltak som må gjøres for å sikre at vi får godkjent i runde to.

Resolusjonen om studentinvolvering i FoU (Forskning og Utvikling) er en resolusjon som er levert inn av studentparlamentets representant William Sæbø, og handler om at mer midler og ressurser må brukes for å inkludere studentene i FoU-aktiviteten her på HiOA.

Vi i Arbeidsutvalget håper å se noen nye mennesker, få noen gode debatter og ikke minst få vedtatt god politikk.

AU 2014/2015