HiO-HiAK studentrepresentanter

Til høsten trer fusjonsprosjektet HiO-HiAk inn i en ny fase. I den forbindelse har prosjektsekretariatet for fusjonsprosessen sendt en forespørsel til studentparlamentene vedr. studentrepresentasjon i følgende grupper:

*Prosjektgruppe HiAk-HiO*

*Utredningsgruppe for organisering av IKT*

*Utviklingsprosjekt Ny vevløsning* (Her vil det også være behov for en studentrepresentant til en undergruppe som skal fungere som referansegruppe for hovedgruppen)

*Utviklingsprosjekt Kommunikasjonsstrategi*

Studentparlamentet ønsker å ha studentrepresentanter med interesse og kunnskap innenfor de overnevnte gruppene. Det viktigste er imidlertid at man som studentrepresentant har evnen til å fremme saker og gjøre student perspektivet kjent i gruppen.

*Godtgjørelse:*

·         Studenter som har lønnet studentverv, mottar ikke honorar, uavhengig av årsverksandel.

·         Øvrige studenter vil motta honorar for deltakelse i styringsgruppen, utredningsgruppene og (utviklings)prosjektgrupper beregnet time for time på deltatte møter til sats kr 200,-. Godtgjøring gis etter samme sats for arbeid utenom møtene, beregnet til samme antall timer som det er møte. Deltakelse i referansegrupper honoreres ikke.

Om dette høres interessant ut for deg kan du kontakte studentparlamentet, enten ved å komme innom våre kontorer på hjørnet i P46 eller kontakte Daniel Massie  på leder@studentparlamentet.no eller tlf. 46632904

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *