Søk om begrunnelse!

20130103_131750(1)
Enkelte har fått eksamenskarakterene, enkelte venter på de og noen gjenstår å få avlagt eksamen.

Felles for alle er at man som student har rett til begrunnelse på eksamen, så benytt deg av den. En begrunnelse kan være veldig lærerik og dessuten kvalitetssikrer det fastsetting på din karakter.
Så benytt deg av din rett uansett hva slags karakter du har fått!

Her er et utdrag fra Lov om universiteter og høyskoler som forteller litt om frister.

§ 5-3.Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse
(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
(2) (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg

Søk om begrunnelse!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *