Studentparlamentets politikk for utdanning, forskning og innovasjon har fått en makeover!

Studentparlamentets mandat er blant annet å forvalte den politikken som de før oss har forfattet og vedtatt, og likefullt oppdatere politikken så den reflekterer dagens studentmasses virkelighet og de utfordringene den fører med seg.

Formålet med «Politisk dokument om utdanning, forskning og innovasjon» er å konsolidere studentparlamentets politikk om universitetets kjerneoppgaver.

Dokumentet samler politikken vår på tre sentrale områder: Utdanning, forskning, innovasjon. Disse områdene danner de overordnede tematiske kapitlene i dokumentet, men politikk om internasjonalisering utgjør en stor del av utdanningskapittelet og bærekraftperspektivet er representert gjennomgående.

Politikken er hovedsakelig formulert som aksjonspunkter, noe vi ønsker at skal senke terskelen for å oppdatere dokumentet og gjøre det mulig å raskt innpasse aksjonspunkter som fremmes i resolusjoner og annen vedtatt politikk. Vi håper dokumentet kan fungere som et arbeidsdokument for hele den studentdemokratiske linjen.

Savner du politkk om noe innen for utdanning, forskning eller innovasjon?

Send utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig Lisbeth Mangen en e-post om du har spørsmål eller kommentarer på utdanning/forskning/internasjonalisering: lisbema@oslomet.no

Har du forslag eller spørsmål om innovasjon retter du spørsmål til læringsmiljøansvarlig Bendik Kaurin Evertsen: s360646@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *