Påtroppende studentrepresentant i styret ønsker å høre hvilke saker DU brenner for!

Lisbeth Mangen styrerepresentant holder opp et skilt der det står at utdanning er for alle

(English version below)

Nå som jeg trer inn som representant i universitetsstyret, ønsker jeg å høre fra studentene hva deres hjertesaker er.

 • Bryr du deg om bærekraft?
 • Satser vi for lite som universitet på klimamålkene?
 • Bryr du deg om sosialt miljø i klassen og på campus og har noen gode ideer for hvordan dette kan bli enda bedre?
  Studentforeninger?

  Kanskje er det potensiale for å fremme nettopp det du brenner for i styret!

Vi er mange i studentdemokratiet som sammen med andre ansatte og ledelse vil gjøre OsloMet til det beste universitetet å studere og jobbe på.
For å få til det ønsker jeg mer innsikt i hva som rører seg i studentmassen som ikke har blitt engasjert i studentdemokratiet ennå.

Ikke nøl med å ta kontakt på: lisbema@oslomet.no

Ingen sak er for liten, eller for stor. Jeg vil være alles representant.

English version:

As I become the outgoing Head of Education and Internationalization and step in as a representative on the University Board, I want to hear from the students what they care about.

 • Do you care about sustainability?
 • Are we investing too little as a university in climate goals? ‘
 • Do you care about the social environment in class and on campus, and do you have any good ideas for how this can be improved?
 • Student associations?

  Perhaps there is potential to promote exactly what you are passionate about on the board.

There are many of us in the student democracy who, together with other employees and management, want to make OsloMet the best university to study and work at. To achieve this, I want more insight into what is happening in the student body that has not yet become involved in student democracy.
Don’t hesitate to get in touch at: lisbema@oslomet.no

No issue is too small, or too big. I want to be everyone’s representative.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *