Nytt arbeidsutvalg og studentrepresentanter til Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet gjennomførte sitt valgmøte lørdag 4. mai. Under møte ble et nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet og nye studentrepresentanter til Universitetsstyret valgt! Det nye arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli 2024.

Det nye arbeidsutvalget

Fra venstre: Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig: Predrag Paulic, Læringsmiljøansvarlig: Elias Beisvåg Meyer, Nestleder: Victoria Skogsletten Dalen, Leder: Amalie Fadler Opdal

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Fra venstre: Fast mannlig representant: Carsten Magnus Harbitz Ellertsen, Fast kvinnelig representant: Lisbeth Regine Mangen, Første vararepresentant: Henriette Bøe

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser frem til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene våre her på OsloMet!

Nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet gjennomførte lørdag 6. mai sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Det nye Arbeidsutvalget

Til leder ble Henriette Bøe valgt. Amalie Fadler Opdal ble valgt til Velferds- og mangfoldsansvarlig. Lisbeth Regine Mangen ble valgt til Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig. Bendik Kaurin Evertsen ble valgt til Læringsmiljø- og internansvarlig.  

Nyvalgt Arbeidsutvalg. F.v.: Amalie Fadler Opdal, Lisbeth Regine Mangen, Henriette Bøe og Bendik Kaurin Evertsen.

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Til universitetsstyret ble Vilde Veronica Haukeland og Rolf Martin Aspenes valgt til henholdsvis kvinnelig og mannlig studentrepresentanter. I tillegg ble Isak Grov Diesen valgt til 1. vararepresentant og Kjerstin Østenseth til 2. vararepresentant.

Nye representanter i Universitetsstyret. F.v.:. Kjerstin Østenseth, Vilde Veronica Haukeland, Rolf Martin Aspenes og Isak Grov Diesen.

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser fram til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene!