Nyvalgt Studentparlament!

Da er valget til Studentparlamentet over og studentene ved OsloMet har valgt et nytt Studentparlament for 2022. Under ser du hvilke studenter som representerer deg!

HV
Faste 
Aileen Maddatu Macahilig
Hasan Ali
Jawahir Abdirahman Yusuf
Kai Sikveland
Karl Magnus Nikolai Coronus D Nyeng
Lovise Meyer
Martin Myhr Wallin
Robina Ibrahim
Varaer
1.       Henriette Bøe
2.       Jon Anders Sveen Bæverfjord 
6 ledige varaplasser
LUI
Faste
Alan Macgillivray Harkness
Frida Nygård Brunvoll
Ida Neuenkirchen
Mikkel Frydenlund Sibe
Roy Michael Biman
Sahra Mohamed
Thea Aune Bendixen
Thomas Finnøy Trouiller
Varaer
1.       Lanie Grace Ceniza Calixijan
2.       Michael Ray Monte De Ramos
6 ledige varaplasser
SAM
Faste
Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
Emilie Pascale Bloin Helgheim
Ingvild Kvakestad
Lara Maria Dora Steinmetz
Markus Osdal Olsen
Marthe Sponberg
Varaer
6 ledige varaplasser
TKD
Faste
Abdullahi Hassan Sheik
Amalie Fadler Opdal
Linda Urhamar Maclean
Mats Ugland
Sirin Koca
Syeda Ambreen Yawar
Varaer
1.       Ahmad Almasri
2.       Thomas-Andre Laastad
4 ledige varaplasser

Valgmøte hos Studentparlamentet OsloMet

I dag har vi hatt et veldig hyggelig og effektivt valgmøte hos SP OsloMet. Sammen med mange flinke og engasjerte studenter.

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt til hva:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Ola Gimse Estenstad
 • Nestleder, Marius Toresen
 • Fagpolitisk ansvarlig, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
 • Læringsmiljøansvarlig, Vilde Henningsgård

Universitetsstyret

 • Fast representant, Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Fast representant, Egle Juodziukynaite
 • Førstevara, Rune Keisuke Kosaka
 • Andrevara, Hedda Marie Westlin

Klagenemda

 • Fast mannlig representant, Tuan Minh Nguyen
 •  Fast kvinnelig representant, Hilal Gure
 • Førstevara, Otilie Martinsen

Skikkethetsnemda

 • Fast kvinnelig representant, Hilal Gure

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 19/20, Vegard Henden
 • Supplert inn fra etter møtet, Anne Bolstad Skålid

Valgkomiteen til SP OsloMet

 • Leder, Eskil Uggen
 • Medlemmer, Kjerstin Brede Teigen, Pia Marie Næss Johansen, Jeanett Indianne Andersen, Yvonne Bergly Andersen

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Haranni Umakanthan, Hai Wei Shen, Eskil Uggen og Elsa Kuvene Skaret

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Fast kvinnelig representant, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Utdanningsutvalget

 • Fast kvinnelig representant, Helene Wilhelmsen
 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Førstevara, Eskil Uggen
 • Andrevara, Yvonne Bergly Andersen

Styringsgruppen INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Julie Olivia Glesaaen

Tildelingskomiteen for OsloMet potten

 • Medlem, William Giffen Sæbø

Tilsetningsutvalgene ved OsloMet

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Hai Wei Shen
 • Vara representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, Hai Wei Shen

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Hai Wei Shen, Henriette George Soete og Hanan Murad 

Styringsgruppe for biblioteksutredning i Pilestredet

 • Fast representant, Otilie Martinsen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Tusen takk til alle som stilte til valg og deltok på møtet med seriøs og god stemning. Det er fortsatt ledige verv å stille til ved OsloMet. Om du lurer på hvilke eller har lyst til å engasjere deg, kom på allmøtene på fakultetene neste uke eller send en e-post til studentparlamentet@oslomet.no

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomiteen (KK)

Valgkomiteen har kommet med en innstilling til valget av nye medlemmer i kontrollkomiteen (KK). To nye medlemmer skal velges tirsdag 13.11.18. Innstillingen kan du lese her:

Kandidat: Rune Keisuke Kosaka
Enstemmig innstilt
Keisuke har mye erfaring med tidligere organisasjonsarbeid både eksternt og internt. Hans tidligere erfaring bringer en kontinuitet som vil gagne kontrollkomiteen på en positiv måte. Under intervjuet viste Keisuke både innsikt og forståelse av hva vervet innebærer og han reflekterte godt over hva han kan bidra med i kontrollkomiteen. Keisuke er detaljorientert og har god kjennskap til vedtektene og politikken studentparlamentet har.

Studentparlamentet søker to medlemmer til Kontrollkomiteen!

Er du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang? Supert, da er du rette person for kontrollkomiteen til Studentparlamentet!

Tirsdag 13. November på Studentparlamentets møte skal det holdes valg for to nye medlemmer til kontrollkomiteen. De som blir valgt trer inn i vervet i Januar, og blir sittende i vervet i ett år.

Hva gjør egentlig Kontrollkomiteen?
Kontrollkomiteen sin oppgave er å kvalitetssikre Studentparlamentets arbeid og se til at alle vedtak fattes i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og tidligere vedtatt politikk. Dette innebærer at kontrollkomiteen er tilstede på alle parlamentets møter (ca 7 møter i året, tirsdager kl. 17.00), og gjennomgår innkallinger og protokoller fra parlamentsmøtene og Arbeidsutvalgets møter. I tillegg til dette skal kontrollkomiteen være til disposisjon for Arbeidsutvalget ved behov for vurdering av avgjørelser i henhold til vedtektene. Kontrollkomiteen har til enhver tid tre medlemmer, der den ene blir valgt under valgmøte i vårsemesteret, mens det velges to under siste møte i høstsemesteret. På denne måten blir det en god overlapp mellom vervene. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke samtidig sitte i Studentparlamentet, Arbeidsutvalget eller Valgkomiteen.

Hvordan kan jeg bli medlem av Kontrollkomiteen?
For at valgkomiteen skal kunne vurdert deg som kandidat til kontrollkomiteen, må du stille til valg innen 29. Oktober. Du stiller ved å fylle ut dette kandidatskjemaet. Dersom det er behov for det, vil valgkomiteen gjennomføre intervju av kandidatene. Intervjuene vil ta sted på ettermiddagen 5. November. Valgkomiteen vil etter dette innstille på to kandidater som de mener egner seg til vervet, det vil si at Valgkomiteen gir en anbefaling til Studentparlamentet.

Praktisk info:

I kandidatskjemaet fyller du ut personlig informasjon, laster opp et bilde av deg selv, motivasjonsbrev og CV. Motivasjonsbrevet vil bli publisert på Studentparlamentets sin blogg slik at medlemmene av Studentparlamentet kan bli kjent med kandidatene.
OBS!: Husk å gi bilde, motivasjonsbrev og CV et filnavn som inneholder ditt navn.

Mal for motivasjonsbrev finner du her
Kandidatskjema finner du her

Dersom du stiller til Kontrollkomiteen og ikke har mulighet til å komme på intervjuet, ønsker Valgkomiteen at det gis beskjed, slik at en ny dato kan avtales.

Fyller du ikke ut kandidatskjemaet i tide, vil ikke Valgkomiteen kunne vurdere deg som kandidat. Men frykt ikke, du kan alltids stille på valgmøtet uansett, bare møt opp eller ta kontakt med Valgkomiteen eller Arbeidsutvalget så hjelper vi deg.

Om det er noe som er uklart, eller du har noen spørsmål om vervet, vil medlemmene av Valgkomiteen gjerne hjelpe deg. PS: Valgkomiteen har taushetsplikt. Kontakt Valgkomiteen på: vk.sphioa@gmail.com

Godt valg hilsen Valgkomiteen
Pia, Vegard, Anne, Joel og Mariam.

Valgmøte

Lørdag 28. april hadde vi i Studentparlamentet OsloMet valgmøte. Det var mange gode kandidater og mens solen skinte ute, ble det stemt inne. Her kommer et kort sammendrag over hvem som er valgt til å representere studentene det neste året.

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet

Disse skal sitte et år på fulltid for å jobbe med politikken til Studentparlamentet ved OsloMet.

 • Leder: Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Fagpolitisk ansvarlig: Egle Juodziukynaite
 • Læringsmiljøansvarlig: Jeanett Andersen
 • Nestleder: Vilde Henningsgård

Universitetsstyret

Dette er OsloMet sitt øverste styrende organ og vi har to faste studentrepresentanter.

 • Rune Keisuke Kosaka og Julie Iversen (i midten) som fast representanter
 • Tor Løvset Waage (til venstre) og Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen (til høyre) som vararepresentanter.

Klagenemda

 • Marte Raknerud Hoel som fast kvinnelig representant for studieåret 2018/2019 
 • Marius Toresen mannlig representant for studieåret 2018/2019
 • Rolf Martin Aspenes som mannlig vara

Skikkehetsnemda

 • Marius Toresen som mannlig representant for studieåret 2018/2019 
 • Kaja Sofie Lorentzen fast kvinnelig representant for studieåret 2018/2019 

Kontrollkomiteen til Studentparlamentet (KK)

 • Rolf Martin Aspenes som representant for studieåret 2018/2019

Valgkomiteen til Studentparlamentet (VK)

 • Pia Marie Næss Johansen som leder for studieåret 2018/2019 til VK
 • Medlemmer for studieåret 2018/2019 til VK:
  • Joel Gianni
  • Vegard Henden
  • Anne Bolstad Skålid
  • Mariam Butt

(Avtroppende VK)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

 • Julie Størholdt Iversen, Snorre Klanderud, Eskil Uggen, Marius Toresen og Ellen Kittelsen som representanter for studieåret 2018/2019.
 • I tillegg er LMA (Jeanett Andersen) valgt inn i LMU tidligere.
 • Vararepresentanter: Julie Olivia Glesaaen, Kjerstin Brede Teigen og Eirik Borander

Utdanningsutvalget

 • Kjerstin Brede Teigen som kvinnelig fast og Isak Grov Disen som mannlig fast representant 

FoU-utvalget

 • Camilla Steinhovden som fast kvinnelig representant for studieåret 2018/2019
 • SP valgte Egle Juodziukynaite som vara representant for studieåret 2018/2019
 • Det ble ikke valgt noen mannlige representanter

Fast kvinnelig representant til SVA styret

Det andre styremedlemmet blir sittende

 • Egle Juodziukynaite til fast kvinnelig representant til SVA-styret ut 2018.

Styringsgruppe INTERACT

 • Julie Olivia Glesaaen og Rolf Martin Aspenes
 •  Anne Bolstad Skålid til vara til styringsgruppen for INTERACT

 

Tildelingskomiteen

 • William Giffen Sæbø og Anne Bolstad Skålid som representanter 

Tilsetningsutvalgene ved OsloMet

 • Caroline Cao til tilsettingsutvalget for professor forsker 1 og dosenter
 • Emil Elde Skårset til tilsettingsutvalget for UF-tilsatte
 • Representantene blir vara for hverandre.

Kulturutvalget

 • Cassandra Westlie , Anne Bolstad Skålid og Karla Suzanne Øfjord 

Takk til alle som stilte til valg og til Studentparlamentet som holdt tunga rett i munnen under alle avstemningene og humøret oppe hele dagen. Vi setter også veldig pris på alle som får møtet til å gå rundt, ordstyrere, kontrollkomieen, bakbenkere og valgkomiteen.

Gratulerer til alle som ble valgt og lykke til!

 

 

Valgkomiteens innstilling

Innledning valgkomiteens prosess

Valgkomiteen vil først og fremst takke alle som har stilt seg til disposisjon for vår vurdering og understreke at det har vært en utfordrende jobb å skulle vurdere så mange sterke kandidater opp mot hverandre.

I vurderingen av kandidatene har vi sett på kandidatenes motivasjonsbrev, CV og intervjuer. I tillegg har kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret besvart faglige/personlige caseoppgaver og deltatt i sofadebatt.

Spørsmålene som ble stilt i intervjuene og sofadebatten har vært planlagt i forkant for å sikre en så lik vurdering som mulig for alle kandidater.

I vår vurdering har vi lagt vekt på kompetanse, rolleforståelse for vervet, refleksjonsevne og helhetlig sammensetning av de ulike utvalgene.

Valgkomiteen vurderingsprosess har foregått over en 2-ukers periode som har gjort at vi måtte jobbe effektivt, men det har ikke hatt noen konsekvens for kvaliteten på vårt arbeid. Likevel vil valgkomiteen anbefale at man i fremtiden setter av mer tid til intervjuprosessen enn det vi gjorde i år.

Det skal også nevnes at et av komitemedlemmene bor og jobber i Trøndelag og derfor ikke har kunnet være fysisk tilstede på intervjuer og sofadebatt, men har fulgt arbeidet over Skype.

Valgkomiteen har benyttet seg av følgende innstillinger:

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet

Innstilt – Flertallet i valgkomiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet, men mindretallet ønsker ikke å ta ut noen disens (uenighet)

Flertallets innstilling – Flertallet i valgkomiteen mener kandidaten er best egnet til vervet

Mindretallets innstilling – Mindretallet i valgkomiteen mener en annen kandidat er best egnet

Ikke innstilt – Valgkomiteen er enig om at kandidaten ikke er den best egnede til vervet

 

Studentparlamentets arbeidsutvalg

 

Leder av arbeidsutvalget

Bjørn Harald Hegreberg Garborg – Enstemmig innstilt

Bjørn Harald viser en god forståelse for rollen som leder og har tydelige ambisjoner for arbeidsutvalget og studentparlamentet det kommende året. Han har vist til erfaring og planlegging rundt synliggjøring av studentparlamentet, noe valgkomiteen tror vil bli viktig i det kommende året. Bjørn Harald fremstår som en rolig og trygg leder som vil bidra til et godt miljø og samhold innad i arbeidsutvalget og studentdemokratiet for øvrig. Bjørn Harald har allerede et bredt nettverk på OsloMet både blant studenter og i administrasjonen. Dette vil komme godt med i arbeidet med å fremme studentstemmen.

Nestleder av arbeidsutvalget

Vilde Henningsgård – Enstemmig innstilt

Vilde har veldig klare tanker om hvordan hun skal møte og følge opp nye studenter, tillitsvalgte og studentdemokratiet på OsloMet. Hun reflekterer godt rundt sin rolle i et team og hvordan skape et godt arbeidsmiljø internt i arbeidsutvalget. Valgkomiteen tror Vilde vil utfylle Bjørn Harald godt som nestleder og er svært bevisst på hvordan hun ønsker å opptre i denne rollen, i tillegg til at hun innehar de egenskapene som kreves for å steppe inn for leder ved behov. Videre mener valgkomiteen at Vilde kommer til å representere Studentparlamentet på en god måte ut mot resten av studentdemokratiet og være en stor ressurs i arbeidet med de tillitsvalgte på de ulike nivåene.

Fagpolitisk ansvarlig

Egle Juodziukynaite – Enstemmig innstilt

Egle fremstår som en faglig sterk kandidat. Valgkomiteen vil særlig trekke frem hennes kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap som en sjelden ressurs. Hun reflekterer godt rundt krysningspunktet mellom fagpolitikk og læringsmiljøpolitikk, og hvordan hun skal samarbeide med Læringsmiljøansvarlig. Egle er pragmatisk, strukturert, løsningsorientert og har spennende tanker om hvordan engasjere flere studenter i faglige tilbud på campus, som Makerspace og Gründergarasjen. Hun er sterk og tydelig i sin kommunikasjon, både skriftlig og muntlig. Dette vil komme godt med i råd og utvalg, og utforming av ny politikk. Valgkomiteen opplever Egle som en tilpasningsdyktig og samarbeidsvillig kandidat som reflekterer godt rundt sine styrker og svakheter i et team.

Læringsmiljøansvarlig

Jeanett Andersen – Enstemmig innstilt

Jeanett har lang erfaring fra flere arenaer hvor læringsmiljø står på agendaen. Hun reflekterer godt rundt viktige tema som studenters psykiske helse, SHoT-undersøkelsen, studiestart og hvordan hun skal jobbe med disse sakene. Jeanett viser spesielt god innsikt i fagfeltet Læringsmiljø og har et brennende engasjement for dette. Valgkomiteen opplever Jeanett som en trygg og stødig person som vil være et verdifullt bidrag til arbeidsmiljøet i arbeidsutvalget og Studentparlamentet. Særlig har hun gode tanker om samarbeidet med fagpolitisk ansvarlig og valgkomiteen tror disse vil utfylle hverandre på en god måte. I tillegg har Jeanett mye erfaring med å følge opp og veilede tillitsvalgte som vil være en styrke som delegasjonsleder i Velferdstinget.

 

Universitetsstyret

 

Mannlig representant

Ole Marius Svendsen – flertallets innstilling

Ole Marius imponerer med sin strategiske og analytiske tilnærming til oppgaven som studentrepresentant i Universitetsstyret. Han har en grunnleggende forståelse for styrearbeid og tydelige tanker om hvordan hanskal bringe studentenes meninger til styrebordet. Han reflekterer godt over hvordan han skal jobbe med sakene i forkant av styrebehandlingen for å sikre gjennomslag. Valgkommiteen vurderer Ole Marius sin kunnskap og erfaring som et verdifullt og viktig bidrag inn i studentrepresentantgruppen som vi innstiller på.

Rune Keisuke Kosaka – mindretallets innstilling

Keisuke har en imponerende innsikt i organisasjonen OsloMet og UH-sektoren for øvrig. Han reflekterer sterkt rundt styrets rolle på universitetet og hvordan styret oppnår målene sine gjennom strategisk og økonomisk styring. Hans lange fartstid og brede erfaring fra studentdemokratiet lokalt og nasjonalt gir han oversikt og kunnskapsgrunnlag som vil være verdifullt for styret og studentrepresentantgruppen.

Kvinnelig representant

Julie Iversen – Enstemmig innstilt

Julie har lang og bred erfaring både fra studentpolitikken og partipolitikk nasjonalt og lokalt, og vet hvordan hun skal nyttiggjøre seg denne erfaringen i vervet. Hun viser god innsikt i styrets arbeid og reflekterer godt over balansen mellom det å ivareta studentenes stemme og styrets ansvar som øverste organ på institusjonen. Julie er en karismatisk og imøtekommende person med gode kommunikasjonsferdigheter. Dette vil være avgjørende for gjennomslagskraft.

1. vara

Tor Løvset Waage – Enstemmig innstilt

Tor er en reflektert og engasjert student. Han er svært bevisst sin rolle og styrke som studentrepresentant og viser en sterk tilknytning til grasrota i studentdemokratiet. Valgkomiteen vil særlig trekke frem hans evne til å se løsninger på problemer, sette seg inn i saker raskt, og hans tanker om hvordan han skal samarbeide med de andre styrerepresentantene. Tor fremstår som en god lagspiller som vil bidra godt til styreteamet både i forberedelser og i møtene.

2. vara

Ingen innstilling

 

Skikkethetsnemnda

 

Kvinnelig representant

Kaja Sofie Lorentzen – Enstemmig innstilt

Kaja viser forståelse for vervet og viktigheten av studentrepresentasjon i nemnda. Valgkomiteen vil særlig trekke frem hennes refleksjoner om å sikre studentenes rettigheter i prosessen ved skikkethetsvurderinger.

Mannlig representant

Marius Toresen – Enstemmig innstilt

Marius har god forståelse for hva det vil si å sitte i nemnda. Han reflekterer god over hva skikkethet innebærer og viktigheten av skikkethetsordningen. Erfaringen hans fra å sitte et år i Klagenemnda gjør han godt rustet til å behandle tunge saker på en ryddig og ansvarsfull måte.

 

Klagenemnda

 

Kvinnelig representant

Marte Raknerud Hoel – Enstemmig innstilt

Marte har god forståelse for nemndas ansvar og oppgave. Med sin erfaring fra et år i klagenemnda er hun godt rustet til å fylle vervet og er seg sitt ansvar bevisst.

Mannlig representant

Marius Toresen – Enstemmig innstilt

Marius har god forståelse for vervet og rollen som studentrepresentant. Han har allerede sittet et år i nemnda og har vist seg egnet til vervet.

Mannlig vara

Rolf Martin Aspenes – Enstemmig innstilt

Rolf Martin reflekterer godt over hva rollen som studentrepresentant i nemnda innebærer og viser god forståelse for juridiske prosesser. Valgkomiteen føler seg trygge på at han kan steppe inn og representere studentene på en god måte i nemnda.

Kvinnelig vara

Kaja Sofie Lorentzen – Enstemmig innstilt

Kaja reflekterer godt om viktigheten av god saksgang i klagesaker. Hun viser engasjement for ivaretaglese av studenters rettigheter og god forvaltningsskikk i behandlig av klagesaker.

 

Studentparlamentets kontrollkomite

 

Rolf Martin Aspenes – Enstemmig innstilt

Rolf Martin viser særlig interesse og forståelse for vedtektsarbeid og komiteens arbeidsoppgaver. Han kan vise til tidligere erfaring med ledelse som kommer godt med når kontrollkomiteens øvrige medlemmer eventuelt byttes ut ved neste valg.

Kandidatene til valgkomiteens innstilling

Her er en oversikt over hvem som har stilt til følgende verv, som valgkomiteen skal innstille på:

 • Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU)
 • Universitetsstyre
 • Klagenemnd
 • Skikkethetsnemnd
 • Studentparlamentets kontrollkomite (KK)

Man kan også stille til disse vervene på selve valgmøtet (lørdag 28. april), men valgkomiteen vil ikke ta disse opp til vurdering i sin innstilling i forkant av møtet. For mer informasjon om valget og hvilke andre verv det skal velges til på møtet, les her: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/valg-i-studentparlamentet/ 

Universitetsstyret

  Ole Marius Svendsen, 26 år.
Master i energi og miljø i bygg
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev
  Martin Aamodt Haugen, 24 år.
Videreutdanning i velferdsteknologi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  John Dela Siayor, 26 år.
Master i Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Mia Holhjem Almli, 26 år.
Master i Sosialt arbeid – retning familiebehandling
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tina Alexandra Ngo, 25 år.
Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Rune Keisuke Kosaka, 28 år.
Master i Bibliotek- og Informasjonsvitenskap
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tor Løvset Waage, 24 år.
Fysioterapi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  Julie Størholdt Iversen, 23 år.
Barnevern
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
 Motivasjonsbrev

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet (AU)

Leder

  Bjørn Harald Hegreberg Garborg, 26 år.
Sykepleie Bachelor heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

Nestleder

  Vilde Henningsgård, 25 år.
Samfunnsernæring, master
Helsefag
Motivasjonsbrev
 

Fagpolitisk ansvarlig

 

  Egle Juodziukynaite, 23 år.
Bachelor i Produktdesign
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev

Læringsmiljøansvarlig

Jeanett Indianne Andersen, 23 år.
Sykepleie, heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

 

Jeanett har siden dette motivajonsbrevet ble skrevet hatt samtaler med valgokmiteen og bestemt seg for å stille til læringsmiljøansvarlig.

Skikkethetsnemnda

  Caroline Cao, 20 år.
Bachelor i Sosialt Arbeid
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Klagenemnda

  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Kontrollkommiteen

Rolf Martin Aspenes, 21 år
Grunnskolelærer 5-10
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

 

 

Valg til Kontrollkomiteen

På Studentparlamentets siste møte i 2017 skal det velges to nye medlemmer av Kontrollkomiteen. Til dette valget skal Valgkomiteen intervjue kandidater og innstille på valget for Studentparlamentet, ref. Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus §5.2 og §5.1.

Kontrollkomiteens oppgave er å kvalitetssikre arbeidet til Studentparlamentet ved å sikre at alle vedtak fattes i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og vedtatte politikk. Dette innebærer å være tilstede på parlamentets møter (omtrent 7 møter i året) og å gjennomgå innkallinger og protokoller fra parlamentsmøtene og Arbeidsutvalgets møter (hver uke). I tillegg til dette skal kontrollkomiteen være til disposisjon for Arbeidsutvalget ved behov for vurdering av avgjørelser i henhold til vedtektene.
Les mer om vervet her.

De to medlemmene som velges inn i kontrollkomiteen skal sitte i et år.
For å bli vurdert av Valgkomiteen til deres innstilling må kandidaten sende inn kandidatskjema innen mandag 13. november.
I dette kandidatskjemaet fyller man ut personlig informasjon om kandidaten og hvilket verv man stiller til samt laster opp et bilde av kandidaten, motivasjonsbrev og CV.
OBS! Husk å gi bilde, motivasjonsbrev og CV et filnavn som inneholder kandidatens navn: DittNavnBilde.jpg, DittNavnBrev.pdf og DittNavnCV.pdf.
Mal for motivasjonsbrev kan lastes ned her.
Kandidatskjemaet finner du her.
Intervju av kandidatene vil bli gjennomført på ettermiddagen/kvelden torsdag 16. november. Om kandidaten ikke har mulighet til å stille på intervju denne dagen ber vi om at dette opplyses om i kandidatskjemaet slik at det kan avtales et alternativt tidspunkt.

Innstillingen legges frem på Studentparlamentets møte tirsdag 19. november.

På vegne av valgkomiteen
Einar Belck-Olsen
Valgkomiteens leder

Billig fysioterapi ved HiOA

Visste du at HiOA har et kjempegodt tilbud innen fysioterapi?

Behandlingstilbud – Studieretning Mensendieck Fysioterapi

Bachelorstudiet i fysioterapi studieretning Mensendieck poliklinikk tilbyr fysioterapibehandling utført av våre studenter gjennom hele studieåret fram til uke 21. Behandlingsdager er mandag og torsdag, og i perioden fra oktober til desember kan den også være tirsdag og fredag. Behandlingen koster 50 kr per gang. Undersøkelsen varer 1 time og behandlingen 40 minutter.

Mensendieckmetoden er en aktiv behandlingsform som lærer deg hvordan du selv kan ta vare på kroppen din i arbeid, trening og fritid. Vi er opptatte av å gjøre noe med årsaken til plagene, ikke bare behandle symptomene. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. For å nå dette målet arbeider pasient og terapeut sammen med å forstå fysiske årsakssammenhenger som kan påvirke kroppen. Mensendieckbehandling er både forebyggende og behandlende fysioterapi.

Behandlingen er en læringsprosess for deg hvor terapeuten blant annet benytter seg av aktive øvelser, massasje, avspenning, pusteøvelser og manuelle teknikker.

Hva forventes av deg som bruker?

Forutsetningen for et godt behandlingstilbud for deg, og en god læringsprosess for studenten, er at du møter opp hver behandlingstime. Praksis ved poliklinikken er en vesentlig del av undervisningen og er derfor grunnleggende for studentens utdanning.

Hvordan kan du benytte deg av dette tilbudet?

Kontakt: Christina Ellingsen, tlf: 67 23 67 10. eller e-post: Eva-Christina.Ellingsen@hioa.no
Besøksadresse er Pilestredet 44, Elisabeth Lampes Hus 1etg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen vil takke alle som har stilt til valg og informere om at det har vært svært gode kandidater.

Valgkomiteen har vurdert alle kandidater basert på kandidatskjema og intervju. Kandidater til Arbeidsutvalget og Høgskolestyret har også blitt vurdert på bakgrunn av Sofaprat, samt to caseoppgaver der den første handlet om faglig/politisk fremstilling og den andre var en refleksjonsoppgave om personlig interaksjon. Spørsmål har blitt skrevet på forhånd av intervjuer for å bidra til lik prosess og behandling for alle. Valgkomiteen har også brukt parametere for egen bevisstgjøring. Valgkomiteen har hatt lange diskusjoner gjennom innstillingsprosessen og innstilt kandidater med tanke på rolle og sammensetning.

VK forholder seg til følgende type innstillinger:
Enstemmig innstilt
Komiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet

Innstilt
Flertallet i komiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet, men mindretallet ønsker ikke å ta ut noen dissens (uenighet)

Flertallets innstilling
Flertallet i komiteen mener kandidaten er best egnet til vervet

Mindretallets innstilling
Flertallet i komiteen mener en kandidat er best egnet, men mindretallet tar ut disens (uenighet) og mener en annen kandidat er best egnet til vervet

Ikke innstilt
Komiteen er enig om at kandidaten er mindre egnet til vervet

Arbeidsutvalget

Leder
Rune Keisuke Kosaka – Enstemmig innstilt
Keisuke har gjennom innstillingsprosessen overbevist valgkomiteen om at han vil være en sterk, trygg og god leder for studentparlamentet det kommende året. Keisuke har mye relevant erfaring og har jobbet både politisk og organisatorisk, i tillegg kan han også vise til konkrete gjennomslag og politisk forståelse. Keisuke er offensiv og tør å stille kritiske spørsmål, samtidig som han selv ikke er redd for å motta og ta til seg kritikk, eller å lytte til andres meninger. Keisuke har klare ambisjoner for SP det kommende året og har gode refleksjoner om hvordan han skal nå disse.

Personlig fremstår Keisuke som svært tydelig og trygg på seg selv. Han har klare og svært gode refleksjoner rundt hvordan han opptrer i ulike roller og valgkomiteen mener at hans bevissthet på dette vil gjøre han til en trygg leder både ovenfor AU, SP og utad. Han er bevisst sin fremtoning og har klare tanker om hvordan han skal bruke sine ulike personlige sider i ulike settinger. Han viser også gode refleksjoner over egne svakheter, og evner å se arbeidsutvalget som helhet og et team, der leder ikke står alene og må kunne alt, men der et team som en helhet jobber sammen. Valgkomiteen opplever Keisuke som en teambygger som vil jobbe for at alle presterer sitt beste, samtidig som han vil evne å ivareta og være støttende i tunge perioder.

Oppsummert har Keisuke vist valgkomiteen en sterk lederskikkelse som evner å bygge, bruke og ivareta et team som vil spille på hverandres styrker og svakheter for å oppnå politiske og organisatoriske gjennomslag for SP og HiOA.

Valgkomiteen mener Keisuke med en av de to innstilte nestlederkandidatene vil kunne skape et SP med nye meninger som ivaretar organisasjonen, dens medlemmer og meninger som helhet. Leder og nestleder vil utfylle hverandre med ulike personligheter, evner, kunnskap og interesser som skaper et sterkt og handlekraftig lederteam. Valgkomiteen tenker at Keisuke med sin tydelighet vil bli godt spilt opp av en av de to nestlederkandidatene, som med sin utstråling evner å inkludere og få med seg andre. Valgkomiteen tror samlet sett at lederteamet vil kunne appellere til både studenter, ansatte og andre utenforstående.

Nestleder
Pia Marie N. Johansen – Flertallets innstilling
Pia viser et enorm engasjement og stor pågangsevne. Hun er svært omgjengelig og er lett å komme i kontakt med. Hun har en god rolleforståelse og vil være en trygg person for både AU og studentdemokrati. VK mener at Pias utstråling og evne til inkludering vil gjøre henne til en god kontaktperson ut mot studentdemokratiet og hun vil være en nestleder som utfyller leder godt. Pia har gjennom sin tid i studentpolitikken opparbeidet seg kunnskap på flere områder og viser gode refleksjoner på hvordan hun kan jobbe med ulike tematikker. Hun viser til gode resultater og gjennomslag ved sitt engasjement på Instituttet for estetiske fag og på sitt fakultet. Pia har en allsidighet som gjør at hun lett kan tre inn flere roller i arbeidsutvalget og vil kunne være en støttespiller til hele AU, både faglig og personlig. Hun viser god struktur, enorm kapasitet og har klare ambisjoner for hva hun ønsker å gjennomføre og hvordan. Valgkomiteen er trygg på at Pia vil skjøtte dette vervet godt.

Med den innstilte lederen mener flertallet i valgkomiteen at studentparlamentet vil få et faglig sterkt lederteam som vil kunne jobbe godt oppover og nedover i organisasjonen.

Bjørn H. H. Garborg – Mindretallets innstilling
Bjørn er utadvendt og en person det er lett å komme i kontakt med. Til tross for sin korte tid i studentpolitikken har Bjørn vist stort engasjement og arbeidsvilje. Han har evnen til å hoppe inn i saker spontant og samtidig vise til gode vurderinger og resultater. Han har tatt en aktiv interesse i ulike tillitsvalgtroller ved HiOA og viser evne til å sette seg inn i komplisert og krevende politikk selv med liten erfaring. Han har politisk forståelse. Som fersk i studentpolitikken vil Bjørn bringe inn nye perspektiver inn i arbeidsutvalget. Han vil kunne stille viktige spørsmål om hvordan studentdemokratiet er bygget opp og til politikken som SP fører. Bjørn fremstår som en person fra studentgrasrota og vil være en viktig bidragsyter for å kunne nå ut til den jevne student. Han vil være en nestleder som utfyller resten av AU på en god måte og som kan bidra til å løfte de andre frem. Valgkomiteen er trygg på at Bjørn vil skjøtte dette vervet godt.

Med den innstilte lederen mener mindretallet i valgkomiteen at Studentparlamentet vil få et politisk sterkt lederteam som vil sette politiske saker på agendaen og få disse ut i media.

Fagpolitisk ansvarlig
Karoline W. Kaldråstøyl – Innstilt
Karoline har et enormt engasjement for rollens ansvarsområder og vil gi mye i denne rollen. Hun vet hva hun mangler erfaring og kompetanse på og vil ikke ha noen utfordring med å sette seg inn i det hun trenger å vite mer om. Selv om hun har innehatt flere studentpolitiske verv på HiOA viser hun nytenkende refleksjoner om rollen. Karolines personlige egenskaper står sterkt. Hun vil bidra godt til et team og arbeidsmiljø. Karoline har med seg en viktig ro og er ikke den som tar mye plass, men viser samtidig at hun er tydelig i politisk arbeid. Hun innehar et spesielt stort engasjement og erfaring med internasjonaliseringsarbeid både innenfor internasjonalisering av utdanning og solidaritetsarbeid. Dette vil SP dra stor nytte av. Valgkomiteen er trygg på at Karoline vil skjøtte dette vervet godt.

Læringsmiljøansvarlig
Julie Iversen – Enstemmig innstilt
Julie har et enormt engasjement for læringsmiljø og har evnen til å smitte dette videre. Hun viser god innsikt og refleksjoner for læringsmiljø i grasrota, institusjonelt, regionalt og nasjonalt, samt at hun ser koblinger her. Julie har en lang relevant fartstid i politikk og studentpolitikk og forstår politiske prosesser. Hun har en personlighet som gjør det lett for folk å komme i kontakt med henne og hun sitter med et stort nettverk hun vil dra nytte av. Julie vil være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og team, knyttet til både humør og debattevner. Hun var eneste kandidat til denne posisjonen, men valgkomiteen ønsker å presisere at det ikke er grunnen til at hun er innstilt. Julie imponerer. Valgkomiteen er trygg på at Julie vil skjøtte dette vervet godt.

Høgskolestyret
Kvinnelig fast representant
Sunniva Braaten – Enstemmig innstilt

Sunniva viser god rolleforståelse. Hun vil også bringe mer til vervet enn hva som kreves og har klare tanker om dette. Hun reflekterer godt over både saker og ansvar i styret. Sunniva er tydelig. Hun bringer med seg god kjennskap til hele HiOA, saker som foregår i sektoren, har gode kontakter og vil være en viktig kontinuitetsbærer for de andre representantene. Valgkomiteen er trygg på at Sunniva vil skjøtte dette vervet godt.

Mannlig fast representant
Envy Aleksander Frogset – Enstemmig innstilt

Envy har vist et stort engasjement og interesser for vervet, blant annet ved å vise til research og samtaler med kontaktpersoner på vervet. Han viser forståelse for organisasjon og prosess i sine refleksjoner. Han trekker frem aktuelle saker og viser nytenkende refleksjoner for hvordan han kan jobbe med dem. Envy er tydelig i sin formidling, noe som veier tungt i et verv der man har knapt med tid til å fremme sin mening i store og tunge saker. Envy vil skjøtte dette vervet godt.

Kvinnelig vara representant
Meera Manjit Kaur – Flertallets innstilling

Meera imponerte valgkomiteen med gode refleksjoner over rolle og saker under intervjuet. Hun har god kjennskap til HiOA gjennom flere år som student og tillitsvalgt. Samtidig sitter Meera på regional erfaring og vil bringe inn et spennende Oslo-perspektiv i styret. Hun viser også til nasjonale kontakter og hvordan hun kan bruke perspektiver hun får her inn i diskusjoner om HiOAs utvikling. Meera vil skjøtte dette vervet godt.

Helene Kongerud – Mindretallets innstilling
Helene viser gode refleksjoner over roller og saker under innstillingsprosessen. Helene kan vise til mye godt arbeid politisk og har ambisjoner for disse videre. Hun bringer med seg en kontinuitet da hun kjenner saker som foregår på HiOA og sektoren. Helene har en unik god kjennskap til grasrota og sitter på en stor erfaring med å se studentmassens samlede mening. Helene vil skjøtte dette vervet godt.

Mannlig vara representant
Joel Gianni – Enstemmig innstilt

Joel har vist et stort engasjement og interesser for vervet, blant annet ved å vise til en entusiastisk research på vervet. Joel kan vise til en rekke relevant erfaring fra ulike verv og organisasjoner, samt forståelse for prosesser og arbeid lignende det styret arbeider med. Han trekker frem aktuelle saker og gode tanker om hvordan han vil jobbe inn i styret. Joel vil skjøtte dette vervet godt.

Klagenemnda
Mannlig fast representant
Marius Toresen – Enstemmig Innstilt

Marius har en svært positivt fremtoning og oppleves av valgkomiteen som en humørspreder. Disse egenskapene tror valgkomiteen vil være viktige å ha i klagenemda når man skal behandle svært tunge saker. Under intervjuet reflekterte Marius svært godt over rollen som studentrepresentant og hvordan man skal forholde seg til studenter og til de andre medlemmene i nemda. Marius overbeviste valgkomiteen om at han vil klare å sette seg godt inn i saker og bidra med en åpenhet og ærlighet i klagenemdas diskusjoner og beslutninger. Valgkomiteen opplever at Marius er svært trygg på seg selv noe som vil komme godt med i dette vervet.

Kvinnelig fast representant
Marte Hoel – Enstemmig innstilt

Valgkomiteen opplever Marte som en svært god kandidat til klagenemda. Marte viser god forståelse for hvordan prosesser og saker blir behandlet i klagenemnda og hvilken rolle hun som studentrepresentant har. Hun har god oversikt over juss som fagfelt og har god forståelse for hvordan man setter seg inn i sakene som skal opp i klagenemnda. Marte bringer også med seg en kontinuitet som VK opplever som et viktig moment. Som person opplever valgkomiteen Marte som trygg og svært seriøs, noe som vil være en viktig egenskap i møte med studenter. Samtidig som hun også viser mye humor, glede som vil være en viktig egenskap å ha internt i nemnda når man skal behandle tunge saker.

Mannlig vara representant
Leif Arne Brandal – Enstemmig innstilt

Leif Arne fremstår som svært trygg, rolig og med god evne til å sette seg inn i sakene overfor nemnda. Han viser til relevant erfaring og gode refleksjoner over hvordan han skal opptre i rollen som studentrepresentant. Valgkomiteen tror Leif Arne vil være en god vararepresentant som evner å sette seg inn i sakene.

Kvinnelig vara representant
Ingen innstilling

Skikkethetsnemnda
Kvinnelig representant
Silje Økland – Enstemmig innstilt

Silje imponerte valgkomiteen under intervjuet. Hun er svært reflektert med gode tanker og forståelse for rollen som studentrepresentant i skikkethetsnemnda. Silje har erfaring med jussfag og viser en god forståelse for hvordan man forholder seg til lovverk og beslutninger basert på loven, noe valgkomiteen ser på som svært viktig. Silje fremstår som lyttende, seriøs, og trygg med et behagelig vesen. Valgkomiteen tror Silje vil være med å skape et godt diskusjonsklima i skikkethetsnemda og vil skjøtte vervet godt.

Mannlig representant
Marius Toresen – Enstemmig innstilt

Valgkomiteen har i innstilling til skikkethetsnemnda vektlagt de samme egenskapene som trekkes frem i innstilling til klagenemnda og viser til den. Valgkomiteen tror at Marius sin erfaring med de to vervene samtidig kan gi positive synergieffekter for høgskolen ettersom kunnskapen og kompetanse vil ha stor overførbarhet.

Valgkomiteen har i innstillingen lagt vekt på at de to kandidatene til skikkethetsnemnda vil kunne utfylle hverandre godt. De kommer fra to forskjellige utdanninger og ga under intervjuet gode refleksjoner rundt det å ivareta sårbare grupper på ulike felt, noe valgkomiteen mener er viktig.

Kontrollkomiteen
Ansar Qadeer – Innstilt
Ansar leverte et godt intervju med valgkomiteen og svarte godt på krevende spørsmål. Han fremstår som en seriøs kandidat med gode refleksjoner om Kontrollkomiteens rolle i Studentparlamentet og hans egen rolle som et medlem av komiteen. Ansar kan vise til lang fartstid i parlamentet og har god kjennskap til både vedtekter og politikk. Dette vil være en styrke i situasjoner hvor man på kort tid skal svare på krevende og kompliserte spørsmål. Ansvar er stødig. Med en omgjengelig og inkluderende personlighet vil Ansar lett kunne samarbeide med de andre i kontrollkomiteen og gi et godt arbeidsmiljø. Dette vil også være en positivt i møte med medlemmene av parlamentet.