Studentfrivillighetsgallaen 2023

Er du, vil du bli eller har du vært frivillig i studentlivet? Da bør du komme på Sudentfrivillighetsgallaen! En kveld fylt av god mat, bra musikk og ikke minst OsloMet-studenter. Ta med deg vennene dine (uansett om dere er frivillige eller ikke) og bli med og feir alle som gjør at studentlivet er så bra

 – de frivillige. 

Praktisk info

Sted: Oslo Event Hub. Dronningens Gate 4, 0152 Oslo

Dørene åpner:                18:00

Programmet starter:     19:00

Dørene stenger:             03:00

Dresscode:                      Det fineste du har i skapet!

Billettsalget har gått ut

Er det noe du lurer på eller noe vi trenger å vite ta kontakt på matsugla@OsloMet.no

Foreninger registrert ved OsloMet
Hentet 14.03.2023

Atferdsanalyse OsloMet

Aksjegruppen OsloMet

Alexandria

Alt Går – linjeforening for ortopediingeiørstudenter

Amnesty OsloMet

Economia OsloMet

Elixir

Ergoterapistudentene Oslo

Fadderforeningen EST OsloMet

Fadderforeningen MOK

Fadderforeningen ØAS

Fadderstyret ABI

Fadderstyret Produktdesign Bachelor

Fagforbundet Student OsloMet

Fashion Production

Gullstrupene

Ingeniører Uten Grenser OsloMet

International Buddyboard OsloMet

Kardiá OsloMet

Linjeforeningen Ajour

Linjeforeningen for utviklingsstudier

Linjeforeningen Novus

Linjeforeningen Sosiale Studenter

Linjeforening for Samfunnsernæring

Miljøet

MOK Linjeforening

NITO Studentene OsloMet

Norsk Start Oslo

Næringslivsutvalget OsloMet

OsloMet Birøkterlag

OsloMet Frisbeegolf

OsloMet Gaming

OsloMet IL

OsloMet Lacrosse

OsloMet Muslimsk Studentforening

OsloMet Podcastforening

Oslo Tekniker Samfund

Paramedisinernes studentforening (PAMS)

Produktdesignforeningen

SAIH Bislet

Samfunnet Bislet

Solidaritet – studentforeningen for sosialpolitisk arbeid

Somalisk studentforening

Sosialkomiteen

Sosialt Utvalg for Økonomistudentene ved OsloMet

Spire Oslo

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring

The Resistance

Ølkjellern

Skulle du ikke finne din forening kan det hende den ikke er registrert hos SIO som en OsloMet forening. Ta kontakt på Matsugla@oslomet.no ved spørsmål.

Bryr du deg om studiehverdagen din?

Hvorfor arbeides det ikke med nye undervisningsformer på OsloMet?
Hvorfor kan vi ikke få bedre praksisplasser?
Hvorfor gjør ikke OsloMet noe for å forbedre luftkvaliteten på byggene?

Jo, OsloMet jobber faktisk med alle disse sakene, og mye mer! For at studentenes meninger skal bli hørt, behøver vi derfor dyktige studentrepresentanter i råd og utvalg på fakultetene – er du en av de studentene?

Spennende, men jeg er nok ikke kvalifisert
Ikke? Den eneste kvalifikasjonen du behøver er å ha en mening om studiehverdagen til studentene på ditt fakultet.

Åja, hvordan stiller jeg?
I uke 19 arrangeres allmøter på alle fakultetene ved OsloMet. På møtene skal det velges studentrepresentanter som skal arbeide for å bedre studiehverdagen for deg og dine medstudenter. Kom på møtet, still til det vervet du kunne tenke deg å jobbe med, og stem på den du vil at skal representere deg! Alle som er semesterregistrerte studenter på OsloMet til høsten kan stille til valg! Og alle semesterregistrerte studenter har stemmerett på sitt fakultet – så bruk din stemme du også!

denne siden vil du finne mer informasjon om allmøte på ditt fakultet, og hvilke verv som skal fylles. Husk å melde deg på ditt allmøte slik at du får gratis mat.

Når og hvor er allmøte?

Mandag 7. mai er det allmøte på Samfunnsvitenskapelige fakultet(SAM),
og på fakultet for Helsefag(HF):

SAM     Rom: P35-PH170            kl. 12:30-15:00
HF      Rom: P32-N040_112         kl. 16.30-18.30
Tirsdag 8. mai er det allmøte på fakultet for Lærerutdanning og 
internasjonale studier(LUI), og på fakultet for Teknologi, 
kunst og design(TKD):

LUI       Rom: P46-318              kl. 14.30-17.00
TKD       Rom: P35-PH171            kl. 16:30-18:30