Studentfrivillighetsgallaen 2023

Studentparlamentet har fått tildelt midler fra «Den gode studentopplevelsen» til å arrangere gallamiddag for frivilligheten ved OsloMet Lørdag 29 April!

Gallaen er åpen for alle frivillige ved:

Foreninger
Alle som bidrar inn i studentforeningene med tilknytting til OsloMet. Listen over registrerte foreninger finner du nederst på siden.

Tillitsvalgte
Alle klasse-tillitsvalgte og Varatillitsvalgte på OsloMet.

Studentdemokratiet
Alle som bidrar inn i studentdemokratiet på OsloMet enten det er gjennom studentrådet, fakultetsrådet eller Studenparlamentet samt tillitspersoner disse oppnevner.

Praktisk info

Sted: Oslo Event Hub. Dronningens Gate 4, 0152 Oslo

Dørene åpner:                18:00

Programmet starter:     19:00

Dørene stenger:             03:00

Dresscode:                      Det fineste du har i skapet!


Pris 250,- inkluderer 3-retters middag, konsert, velkomstdrink og underholdning.

Billettsalget går ut 12.April og det er kun 320 biletter til salgs, så vær rask!

Er det noe du lurer på eller noe vi trenger å vite ta kontakt på matsugla@OsloMet.no

Foreninger registrert ved OsloMet
Hentet 14.03.2023

Atferdsanalyse OsloMet

Aksjegruppen OsloMet

Alexandria

Alt Går – linjeforening for ortopediingeiørstudenter

Amnesty OsloMet

Economia OsloMet

Elixir

Ergoterapistudentene Oslo

Fadderforeningen EST OsloMet

Fadderforeningen MOK

Fadderforeningen ØAS

Fadderstyret ABI

Fadderstyret Produktdesign Bachelor

Fagforbundet Student OsloMet

Fashion Production

Gullstrupene

Ingeniører Uten Grenser OsloMet

International Buddyboard OsloMet

Kardiá OsloMet

Linjeforeningen Ajour

Linjeforeningen for utviklingsstudier

Linjeforeningen Novus

Linjeforeningen Sosiale Studenter

Linjeforening for Samfunnsernæring

Miljøet

MOK Linjeforening

NITO Studentene OsloMet

Norsk Start Oslo

Næringslivsutvalget OsloMet

OsloMet Birøkterlag

OsloMet Frisbeegolf

OsloMet Gaming

OsloMet IL

OsloMet Lacrosse

OsloMet Muslimsk Studentforening

OsloMet Podcastforening

Oslo Tekniker Samfund

Paramedisinernes studentforening (PAMS)

Produktdesignforeningen

SAIH Bislet

Samfunnet Bislet

Solidaritet – studentforeningen for sosialpolitisk arbeid

Somalisk studentforening

Sosialkomiteen

Sosialt Utvalg for Økonomistudentene ved OsloMet

Spire Oslo

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring

The Resistance

Ølkjellern

Skulle du ikke finne din forening kan det hende den ikke er registrert hos SIO som en OsloMet forening. Ta kontakt på Matsugla@oslomet.no ved spørsmål.

Nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet har i dag gjennomført sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Det nye Arbeidsutvalget

Til leder ble Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng valgt. Med seg får han Mats Ugland, Mikkel Frydenlund Sibe og Isak Grov Diesen som arbeidsutvalgsmedlemmer.

Nyvalgt Arbeidsutvalg. F.v.: Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Isak Grov Diesen, Mikkel Frydenlund Sibe og Mats Ugland.

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Til universitetsstyret ble Kjerstin Østenseth og Rolf Martin Aspenes valgt til henholdsvis kvinnelig og mannlig studentrepresentanter. I tillegg ble Vilde Veronica Haukeland valgt til 1. vararepresentant.

Nye representanter i Universitetsstyret. F.v.: Vilde Veronica Haukeland, Rolf Martin Aspenes og Kjerstin Østenseth.

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser fram til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene!

Eksamenssituasjonen ved OsloMet

Studentparlamentets leder ved OsloMet har tidligere uttalt til VG at de støtter at eksamen gjennomføres som planlagt, enten de er fysiske eller digitale. Etter gårsdagens pressekonferanse, kan ikke lenger Studentparlamentet stå inne for at OsloMet gjennomfører fysiske eksamener dette semesteret.


– Usikkerheten rundt omikron-varianten gjør at vi ikke lenger kan akseptere at våre studenter må møte til fysisk eksamen. Vi har derfor oppfordret OsloMet til å endre på eksamensformen, sier leder av Studentparlamentet, Rolf Martin Aspenes.


Aspenes sier følgende om hvorfor de tidligere støttet at eksamen skulle gjennomføres som planlagt:
– Omikron-varianten hadde på gitt tidspunkt ikke blitt funnet i Norge. Ut ifra de gjeldende retningslinjene, mente vi at det var rett å fortsette eksamensgjennomføringen som planlagt. Situasjonen vi står overfor nå er annerledes, hvor man ser at vaksinerte personer også har blitt smittet.


OsloMet har i dag gått ut med informasjon om at eksamen fortsetter som planlagt. Studentparlamentet håper likevel at OsloMet endrer på denne avgjørelsen.


– Det er viktig for oss at OsloMet legger om eksamen, slik at alle studenter kan gjennomføre eksamen under trygge forhold. Vi nærmer oss slutten av semesteret, og i år må målet være at alle studenter får reise hjem på ferie. Da må OsloMet spille på lag, og unngå situasjoner der mange studenter er samlet i samme lokale over tid, avslutter han.

Leder av studnetparlamentet ved OsloMet: Rolf Martin Aspenes

Bildet er tatt av Ingrid-Elisabeth Ringstad

Resultater fra valgmøtet

I dag har det blitt avholdt valgmøte hos Studentparlamentet ved OsloMet. Det har vært mange flinke og engasjerte studenter!

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Rolf Martin Aspenes
 • Nestleder, Hilal Shide Gure
 • Fagpolitisk Ansvarlig, Isak Grov Diesen
 • Læringsmiljøansvarlig, Åse Berg Dybvik

Universitetsstyret

 • Fast representant, Marie Knutsen Bruntveit
 • Fast representant, Eskil Uggen
 • Førstevara, Ola Gimse Estenstad

Klagenemnda

 • Fast mannlig representant, Lars S. Anvil
 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Mannlig vararepresentant, Mikkel Sibe
 • Kvinnelig vararepresentant, Henriette Bøe

Skikkethetsnemnda

 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Fast kvinnelig representant, Lovise Meyer

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 21/22, Eskil Uggen
 • Året 2021, Ola Gimse Estenstad

Valgkomiteen

 • Leder, Yvonne Bergly Andersen
 • Medlemmer, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Michael Ray Monte de Ramos, Thomas Finnøy Trouiller og Vilde Henningsgård.

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Hasan Ali, Henriette Bøe, Lea Carys Wilce, Mats Ugland, Mikkel Sibe og Åse Berg Dybvik
 • Vararepresentant (prioritert rekkefølge), Karl Magnus NCD Nyeng, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Lovise Meyer og HaiWei Shen

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast representant, Ola Gimse Estenstad
 • Kvinnelig vara, Yvonne Bergly Andersen
 • Mannlig vara, Hasan Ali

Utdanningsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast mannlig representant, HaiWei Shen
 • Fast kvinnelig representant, Henriette Bøe
 • Første vara, Mikkel Sibe

INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Vararepresentant, Henriette Bøe

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Celine Lyngås Sataøen, Henriette Bøe og Mikkel Sibe

Tilsettingsutvalgene

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
 • Fast representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, HaiWei Shen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Valgkomitéens innstilling, 2021

Arbeidsutvalget

Leder

Til vervet som Leder i Arbeidsutvalget har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Rolf Martin Aspenes.

Rolf viser en bred kunnskap om arbeidet i arbeidsutvalget og har klare ambisjoner rundt det han ønsker å arbeide med videre. Han har klare tanker rundt Shot undersøkelsen som har blitt gjennomført og viser stor interesse for å arbeide med å løfte student engasjementet på OsloMet. Rolfs evne til å reflektere rundt sitt AU og som SPS overhode, sin solide kompetanse og et sett med personlig egenskaper imponerte Valgkomiteen. Rolf er trygg og solid, har ambisjoner og er erfaren. Med Rolf sin erfaring som nestleder er valgkomiteen overbevist om at Studentparlamentet 2021/2022 er i trygge hender.

Nestleder

Til vervet som Nestleder har valgkomiteen ingen innstilling. Valgkomitéen mottok ingen kandidaturer innen fristen og har sett at kandidatene som stilte innen fristen passet bedre andre steder. Vi har derimot hørt at det finnes kandidater innad i SP og velger derfor å la plassen stå åpen.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Til vervet som Læringsmiljøansvarlig for Arbeidsutvalget har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Åse Berg Dybvik.

Åse har vist tydelig motivasjon og engasjement for både Studentparlamentet og studentenes læringsmiljø. VK opplever Åse som diplomatisk, positiv og som en god lagspiller. Vi tror at dette vil bidra positivt til dynamikken i AU, LMU og i samarbeid med VT. Åse viser en tydelig bredde i sakene som vil være aktuelle for OsloMet sine studenter og vi oppfatter henne som en initiativtaker som vil klare å løfte flere saker innenfor læringsmiljø.

Fagpolitisk ansvarlig

Til vervet som fagpolitisk ansvarlig har valgkomiteen valgt å innstille på Isak Grov Diesen. Isak viser stort engasjement for fagpolitikk, han har vært aktiv i verv kontinuerlig de siste årene, og viser en genuin motivasjon for vervet. Erfaringen Isak har fra NOKUT-arbeidet ved OsloMet er verdifull og vil være nyttig i arbeidet som fagpol. Isak sier han ønsker å gjøre fagpolitikk sexy, til det sier valgkomiteen bra med høye ambisjoner, stå på og lykke til.

Universitetsstyret

Mannlig studentrepresentant

Til vervet som mannlig representant til universitetsstyret har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Eskil Uggen. Dette er fordi Eskil viser god forståelse for universitetsstyrets funksjon, og reflekterer godt rundt studentrepresentantens rolle. Eskil har en tydelig visjon for det kommende året, og viser valgkomiteen at han har tenkt nøye gjennom hvordan han på best mulig måte vil representere studentene inn i universitetsstyret. Eskils refleksjoner rundt å ikke ha sittet i arbeidsutvalget er svært sterke, og hans tanker rundt arbeidet med Campus Romerike viser dybdeforståelse og lidenskap for OsloMets fremtid.

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Julie Iversen.

Julie har imponert VK med en solid kompetansebakgrunn, erfaringer og et sett med personlige egenskaper, som gir oss stor tillit til at hun vil representere studentmassen på en rettferdig og tilfredsstillende måte i Universitetsstyret. Julie har vist en tydelig forståelse for OsloMet sine strategiske valg og retning universitetet kan ta opp mot nasjonale strategier og føringer, og vi tror studentstemmen er godt ivaretatt i Julie. Hun fremstår informert, reflektert og kompetent. 

Vi opplever også Julie som sterkt motivert for å legge inn mye innsats, både for aktiv deltakelse i US og i samarbeid med studentdemokratiet for øvrig. Julie utviser en god balanse mellom humor og seriøsitet, som VK tror vil bygge gode relasjoner mellom ansatt- og studentrepresentantene i US. VK har også stor tillit til at Julie vil bidra til et godt samarbeid og oppfølging av saker mellom US og SP.

1. vara

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Marie Knutsen Bruntveit til 1. vara i Universitetsstyre. Valgkomiteen ble imponert over Maries evne til å sette studentenes behov på kartet. Hun er klar og tydelig i sine meninger om hva som mangler og hva hun vil ha gjennomslag for det kommende året. Marie er sterkt opptatt av profesjonsutdanningene og problematiserer mangel på plass, utstyr og rom. Marie har gode tanker og erfaringer med samarbeidet mellom SP og AU og valgkomiteen er svært trygg på at Marie vil kunne representere studentene på deres premisser.

2. vara

Til vervet som 2. vara til Universitetsstyre har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Ola Gimse Estenstad. 

Ola har overbevist valgkomiteen at han er en tydelig og motivert tillitsperson som ønsker å bringe studentenes perspektiver i debatten. Gjennom studietiden har han vist et voldsomt engasjement for sakene det arbeides med i styret. Samtidig har han gode evner til å bygge relasjoner med ulike samarbeidspartnere. Ola har videre gode tanker om hvordan han vil samarbeide med studentparlamentet og arbeidsutvalget. Ola er karismatisk og klar i talen. Med sin høye motivasjon har også VK tillit til at han raskt vil kunne steppe inn som vara ved behov.

Kontrollkomitéen

Valgkomitéen har valgt å enstemmig innstille Eskil Uggen til fast medlem i Kontrollkomitéen for studieåret 21/22. Valgkomitéen mener at Eskils fartstid i Studentparlamentet, samt andre verv vil komme han til gode i kontrollkomitéarbeidet. Eskil er nøye, pålitelig og ikke redd for å ta ordet, og vil kunne gjøre en svært god jobb i KK. Norges lover og SP’s vedtekter er i trygge hender med Eskil ved roret.

Klagenemda

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig representant i Klagenemnda har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Aisha Aziz. Aisha har imponert VK med sitt store engasjement og erfaringer som hun sitter med som passer godt inn i dette vervet. Aisha har vist solid kompetanse innenfor rettsvitenskap og juss. Hun imponerer VK med sine refleksjoner og forståelse for vurdering og saksgang i Klagenemnda. Aisha har gode refleksjoner rundt behandling av saker og vi i VK opplever Aisha som sterkt motivert for dette vervet. VK har stor tillit til at Aisha vil være en trygg likemann i Klagenemnda.

Mannlig studentrepresentant

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Lars Sokrates Anvil til fast mannlig representant i Klagenemnda. Lars har gode tanker om studentenes rettigheter og behov. Lars kan henvise til tidligere erfaringer i jobb med forvaltningsloven og imponerte valgkomiteen i profesjonalitet, ydmykhet og lærelyst. Lars virker til å ha motivasjon til å lese tunge sakspapirer og kunne takle de sterke og personlige sakene i Klagenemnda på en god måte. Valgkomiteen er trygge i vår innstilling til Lars for Klagenemnda.

Kvinnelig vara

Innstilt: Henriette Bøe

Mannlig vara

Innstilt: Mikkel Frydenlund Sibe

Skikkethetsnemda

Mannlig studentrepresentant

Til vervet som fast mannlig representant i skikkethetsnemnda har Valgkomitéen valgt å innstille Mikkel Frydenlund Sibe. Mikkel har sittet i en del råd og utvalg av samme tyngde og omfang tidligere og viser gode refleksjoner rundt vervets viktighet og dedikasjonsfaktor. Mikkel virker inspirert og svært opptatt av skikkethetsparagrafen, noe studentene til vurdering og nemnda i seg selv kan dra godt nytte av.

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig representant i Skikkethetsnemnda har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Lovise Meyer. Lovise viser modenhet og gode refleksjoner, som gjør oss trygge på at hun vil være en god likemann i Skikkethetsnemnda. Hun har også vist stor lærevilje innen arbeidet for skikkethetsvurderinger og fremstår svært motivert.

Studentparlamentet 2021 er valgt!

Studentparlamentsvalget er vel gjennomført og vi ønsker de 53 representantene for 2021 velkommen inn i det øverste studentpolitiske organet på OsloMet!

2021 kommer til å bli et spennende år og vi er glade for at så mange har stilt til valg for første gang. I år hadde vi 67 kandidater, det ble avgitt totalt 2120 stemmer, som gir en valgoppslutning på 9,68%.

Oppslutning på hvert fakultet

Helsevitenskap: 11,61%
Lærerutdanning og internasjonale studier: 5,94%
Samfunnsvitenskap: 12,67%
Teknologi, kunst og design: 10,12%

Studentparlamentet 2021

Oversikten over hvem som har blitt valgt inn i Studentparlamentet for 2021 finner du under «Studentparlamentet 2021» i «Om oss»-fanen.

Har du lyst til å bidra til en god start på studielivet?

Faddervaktordningen er et tiltak satt i gang i forbindelse med semesterstart her i Oslo. Målet med ordningen er å bidra til at studiestart og slutten av fadderuken blir en trygg opplevelse for faddere, nye studenter og resten av byens innbyggere. 

Vi vil være tilstede på stand sentralt i Oslo Sentrum fra 23:30-04:00 14. og 15. august!  Har du lyst til å være med og bidra som frivillig en av kveldene?

Utdeling av mat under fadderuka i fjor.

Som faddervakt vil du være med å gå patruljer, i tillegg til å dele ut mat, antibac og drikke. Vaktene varer i fire og en halv time, som inkluderer både informasjon før man begynner å dele ut stæsj og etter man rigger ned. De frivillige får opplæring i smittevernsreglene som er utarbeidet for arrangementet.

Dette er viktig og vi vil ha med flest mulig!

Klikk her for mer informasjon og påmelding!

Hyppigere, kortere og digitale dassaviser

I disse korona-tider har Studentparlamentet bestemt seg for å øke publiseringen av Dassavisa på OsloMet. Dassavisa publiserers nå ukentlig i all hovedsak på Facebook og Instagram #sposlomet

Dassavisa for uke 14

Dassavisa for uke 13

Valg i Studentparlamentet 2020

Det er igjen duket for valg i Studentparlamentet ved OsloMet. Lørdag 9. mai klokken 11:00 arrangeres valgmøte og her skal det velges nytt arbeidsutvalg (AU), studentenes universitetsstyrerepresentanter (US), vi velger til parlamentets interne komiteer og studentrepresentanter til øvrige nemnd, råd og utvalg på universitetsnivå.

Valgkomiteens arbeid

Studentparlamentet opprerer med valgkomitè. Valgkomiteen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Dette inkluderer universitetsstyre, aka sjefene over OsloMet. Les om mer om valgkomiteens arbeid og innstillinger nederst på denne siden.

Valgkomiteens innstilling for 2020 kan leses her.

Hvordan stille

Du stiller til valg gjennom å levere kandidatskjema (for verv valgkomiteen innstiller på) eller ved å stille på selve valgmøtet (øvrige verv). Kandidatskjema vil åpnet 1. april og finnes her. Det er vanlig å annonsere kandidatur i Studentparlamentets Facebook grupper dersom man stiller til de større vervene, men dette er ikke et krav.

Frister

Frist for å stille til valg er alltid under valget det valges til, men frist for å bli vurdert av valgkomiteen er 26. april. Dette er fordi valgkomiteen skal vurdere kandidater, gi personlige og generelle forklaringer i tillegg til at AU- og US-kandidater skal få case-oppgaver.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift, studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen. Arbeidsutvalgets stillingsbeskrivelse kan leses her.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vk.sphioa@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, utfordringer med Convid-19 eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Dassaviser for 2020

Her kan du lese Studentparlamentet ved OsloMet sine Dassaviser for kalenderåret 2020.

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst i henhold til retningslinjene på Studentparlamentets nettsider (direkte link her). Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg.

Dassavisa for August 2020

Dassavisa for Mars 2020

Dassavisa for Februar 2020

Dassavisa for Januar 2020

 

Dassavisene for 2019 kan du lese her.