Nytt år – Nytt AU

Da var juli godt i gang og det nye arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet (SP) ved Oslomet har troppet på. Disse fire studentene skal tale OsloMet-studenters sak opp mot universitetet det kommende året. I det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet skal Ola, Marius, Anna og Vilde bidra til å ivareta studentenes interesser, følge opp rektoratets avgjørelser og bidra til å gjøre OsloMet til et mer bærekraftig universitet. OsloMet skal tross alt være ledende innen profesjon og den beste høyere utdanningsinstitusjonen å være student på.

Valgmøte hos Studentparlamentet OsloMet

I dag har vi hatt et veldig hyggelig og effektivt valgmøte hos SP OsloMet. Sammen med mange flinke og engasjerte studenter.

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt til hva:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Ola Gimse Estenstad
 • Nestleder, Marius Toresen
 • Fagpolitisk ansvarlig, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
 • Læringsmiljøansvarlig, Vilde Henningsgård

Universitetsstyret

 • Fast representant, Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Fast representant, Egle Juodziukynaite
 • Førstevara, Rune Keisuke Kosaka
 • Andrevara, Hedda Marie Westlin

Klagenemda

 • Fast mannlig representant, Tuan Minh Nguyen
 •  Fast kvinnelig representant, Hilal Gure
 • Førstevara, Otilie Martinsen

Skikkethetsnemda

 • Fast kvinnelig representant, Hilal Gure

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 19/20, Vegard Henden
 • Supplert inn fra etter møtet, Anne Bolstad Skålid

Valgkomiteen til SP OsloMet

 • Leder, Eskil Uggen
 • Medlemmer, Kjerstin Brede Teigen, Pia Marie Næss Johansen, Jeanett Indianne Andersen, Yvonne Bergly Andersen

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Haranni Umakanthan, Hai Wei Shen, Eskil Uggen og Elsa Kuvene Skaret

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Fast kvinnelig representant, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Utdanningsutvalget

 • Fast kvinnelig representant, Helene Wilhelmsen
 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Førstevara, Eskil Uggen
 • Andrevara, Yvonne Bergly Andersen

Styringsgruppen INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Julie Olivia Glesaaen

Tildelingskomiteen for OsloMet potten

 • Medlem, William Giffen Sæbø

Tilsetningsutvalgene ved OsloMet

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Hai Wei Shen
 • Vara representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, Hai Wei Shen

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Hai Wei Shen, Henriette George Soete og Hanan Murad 

Styringsgruppe for biblioteksutredning i Pilestredet

 • Fast representant, Otilie Martinsen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Tusen takk til alle som stilte til valg og deltok på møtet med seriøs og god stemning. Det er fortsatt ledige verv å stille til ved OsloMet. Om du lurer på hvilke eller har lyst til å engasjere deg, kom på allmøtene på fakultetene neste uke eller send en e-post til studentparlamentet@oslomet.no

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomiteen (KK)

Valgkomiteen har kommet med en innstilling til valget av nye medlemmer i kontrollkomiteen (KK). To nye medlemmer skal velges tirsdag 13.11.18. Innstillingen kan du lese her:

Kandidat: Rune Keisuke Kosaka
Enstemmig innstilt
Keisuke har mye erfaring med tidligere organisasjonsarbeid både eksternt og internt. Hans tidligere erfaring bringer en kontinuitet som vil gagne kontrollkomiteen på en positiv måte. Under intervjuet viste Keisuke både innsikt og forståelse av hva vervet innebærer og han reflekterte godt over hva han kan bidra med i kontrollkomiteen. Keisuke er detaljorientert og har god kjennskap til vedtektene og politikken studentparlamentet har.